ôn nhanh hình học tổng hợp P3

Đăng ngày 5/30/2017 3:12:01 PM | Thể loại: Hình học 12 | Chia sẽ bởi: H� Trần Thu | Lần tải: 124 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: docx

 


15 phút học toán mỗi ngày cùng cô THU HA TRAN

ÔN TẬP NHANH HÌNH HỌC TỔNG HỢP

 

  1. Mô hình 3: Các cạnh bên bằng nhau

Ôn tập lý thuyết qua bt:

Cho hình chóp đềucó cạnh đáy bằng , .

a/ Tính thể tích khối chóp.

b/ Điểm và và thể tích khối chóp.

c/ Tính th tích khối cu ngoại tiếp chóp S.ABC.

 

1. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3cm. Cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 600. Thể tích (cm3) của khối chóp đó là

A.  B.  C.  D.

2. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=AC=. Biết rằng A’A=A’B=A’C=. Tính theo thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A.  B.  C.  D.

3. Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho.

A.  B.  C.  D.

4. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện.

A.  B.  C.  D.

5. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, cạnh huyền các cạnh bên cùng tạo với đáy một góc . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:

 A.  B.  C.  D.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx