ôn nhanh hình học tổng hợp P3 (H� Trần Thu)

Đăng ngày 5/30/2017 3:12:01 PM | Thể loại: Hình học 12 | Chia sẽ bởi: H� Trần Thu | Lần tải: 124 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.06 M | Loại file: docx

 


15 phút học toán mỗi ngày cùng cô THU HA TRAN

ÔN TẬP NHANH HÌNH HỌC TỔNG HỢP

 

  1. Mô hình 3: Các cạnh bên bằng nhau

Ôn tập lý thuyết qua bt:

Cho hình chóp đềucó cạnh đáy bằng , .

a/ Tính thể tích khối chóp.

b/ Điểm và và thể tích khối chóp.

c/ Tính th tích khối cu ngoại tiếp chóp S.ABC.

 

1. Cho khối chóp tứ giác đều S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 3cm. Cạnh bên tạo với đáy một góc bằng 600. Thể tích (cm3) của khối chóp đó là

A.  B.  C.  D.

2. Cho hình lăng trụ ABC.A’B’C’ có đáy ABC là tam giác vuông tại A, AB=AC=. Biết rằng A’A=A’B=A’C=. Tính theo thể tích khối lăng trụ ABC.A’B’C’.

A.  B.  C.  D.

3. Cho hình chóp đều có cạnh đáy bằng a và thể tích bằng Tìm góc giữa mặt bên và mặt đáy của hình chóp đã cho.

A.  B.  C.  D.

4. Cho tứ diện đều ABCD có cạnh bằng Tính diện tích xung quanh của hình trụ có đáy là đường tròn ngoại tiếp tam giác BCD và có chiều cao bằng chiều cao của tứ diện.

A.  B.  C.  D.

5. Cho hình chóp S.ABC có đáy là tam giác vuông tại A, cạnh huyền các cạnh bên cùng tạo với đáy một góc . Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình chóp S.ABC là:

 A.  B.  C.  D.

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi ôn nhanh hình học tổng hợp P3, Hình học 12. . nslide trân trọng giới thiệu đến cộng đồng tài liệu ôn nhanh hình học tổng hợp P3 .Để giới thiệu thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu ôn nhanh hình học tổng hợp P3 trong thể loại Hình học 12 được chia sẽ bởi bạn H� Trần Thu đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được chia sẽ vào thể loại Hình học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Hình học 12 ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng học tập 15 phút học toán mỗi ngày cùng cô THU HA TRAN ÔN TẬP NHANH HÌNH HỌC TỔNG HỢP Mô hình 3: Các cạnh bên bằng nhau Ôn tập lý thuyết qua bt: Cho hình chóp đềucó cạnh đáy bằng ,  ,còn cho biết thêm a/ Tính thể tích khối chóp, nói thêm là b/ Điểm và và thể tích khối chóp, nói thêm c/ Tính không gian khối cầu ngoại tiếp chóp S,còn cho biết thêm ABC, bên cạnh đó 1, nói thêm Cho khối chóp tứ giác đều S, bên cạnh đó ABCD có đáy ABCD là hình https://nslide.com/de-thi/on-nhanh-hinh-hoc-tong-hop-p3.f1fu0q.html