ÔN TẬP ANH 9 HK1 đề thi Tiếng Anh 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
zbvx0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 10:06:11 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Lần xem
2
Lần tải
0

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

ĐỀ 1
I. Chọn từ có gạch chân có phát âm khác với các từ còn lại. (1.5 điểm)
1. A. typhoon B. deny C. sky D. compulsory
2. A. grocery B. casual C. concert D. occasion
3. A. application B. citizen C. curly D. comment
4. A. hat B. that C. flat D. game
5. A. ninth B. fifth C. therefore D. youth
6. A. surround B. amount C. scout D. anxious
II. Chọn đáp án đúng nhất trong A, B, C hoặc D để điền vào chỗ trống. (2 điểm)
1. She asked me where I _______ from.
A. to come B. came C. come D. coming
2. The traditional dress of Japanese women is ________.
A. Kimono B. Ao Dai C. Sari D. Jeans
3. We stayed at home ________ it rained heavily.
A. and B. because C. so D. but
4. If you want to get good marks, you must _________ hard.
A. studying B. study C. studies D. studys
5. They will come here __________ 11.30 AM.
A. at B. between C. in D. on
6. Lan got up late, __________ he couldn’t catch the first bus.
A. then B. so C. as D. when
7. You have read this article on the website, __________?
A. do you B. have you C. haven`t you D. did you
8. The teacher asked me __________ the passage into Vietnamese.
A. to translate B. translates C. translating D. translate
9. How much time do you spend __________ on the web a day?
A. posting B. to surf C. surfing D. using
10. I __________ Tom’s brother recently.
A. haven`t seen B. didn`t see C. hasn`t seen D. saw
III. Mỗi câu dưới đây có một lỗi sai, tìm lỗi sai trong mỗi câu. (1.5 điểm)
1. I asked them if they teach other foreign languages besides English.
A. if B. teach C. other D. besides
2. The teacher asked me why am I learning English.
A. The B. me C. why D. am I
3. Your friends went to your native village last weekend , weren’t they?
A. Your friends B. native village C. last D. weren’t they
4. Lan wishes that she can go to Singapore to visit her penpal.
A. wishes B. can go C. to visit D. penpal
5. She has lived in Qui Nhon since four years.
A. has lived B. in C. since D. years
IV. Chia dạng đúng của từ trong ngoặc. (2 điểm)
1. Please give the handicapped some ……………………………….. when building stairs. (consider)
2. Mr. Lim has been having ……………………………………. problems for a long time. (finance)
3. She displayed her ……………………………….. to help him by giving him a cheque. (willing)
4. More local ……………………………….. are getting recognition for their work. (novel)
5. Can I have an …………………………….. on the dateline of my project? (extend)
6. It was ………………………………… that both our birthdays fell in the same day. (coincide)
7. A ………………………………… for children has just opened near my workplace. (nurse)
8. Angie is quite ………………………………… of the screaming of her children. (tolerate)
V. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn câu chứa nội dung thông tin đúng trong bài. (1.5 điểm)
Do you like seasons? The four seasons in Britain are very different. Read about what Daniel and Fiona think about winter, spring, summer and autumn.
Daniel,
   Autumn is very beautiful time of the year. The leaves on the trees go brown, red and yellow and they go down. I love to watch it! We play in the parks a lot but we wear warm clothes, because the days get cold. School starts again in autumn
 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

oN-TAP-ANH-9-HK1.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)