: Ôn tập cuối kì II

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 1       2      0
Ngày đăng 2019-04-03 14:34:47 Tác giả Ba Phạm Xuân loại .doc kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

ÔN TẬP CUỐI KÌ II Bài 1: (1 điểm) Cho số thập phân 26,407 a) Chữ số 2 thuộc hàng:....................................................... b) Chữ số 6 thuộc hàng:....................................................... c) Chữ số 4 thuộc hàng:....................................................... d) Chữ số 7 thuộc hàng:....................................................... Bài 2: (1 điểm) Điền dấu ( >; vào chỗ chấm 274,7………274,69 ; 100,5……….100,507 704, 26……..74,276 ; 2007,501……2007,501 Bài 3: (1

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

                                            ÔN TẬP CUỐI KÌ II
Bài 1: (1 điểm) Cho số thập phân 26,407
a)     Chữ số 2 thuộc hàng:.......................................................
b)    Chữ số 6 thuộc hàng:.......................................................
c)     Chữ số 4 thuộc hàng:.......................................................
d)    Chữ số 7 thuộc hàng:.......................................................
Bài 2: (1 điểm) Điền dấu ( >; vào chỗ chấm
274,7………274,69   ;    100,5……….100,507 
704, 26……..74,276   ;   2007,501……2007,501
Bài 3: (1 điểm) Viết số thập phân vào chỗ chấm:
 75 km 641 m = ………….km ; 41 cm2 5 mm2 = ………….cm2
 1 giờ 30 phút = ………….giờ ;    8 m3 20 dm3 = …………..dm3
Bài 4: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
250,285 + 582,52         2109,63 – 632,72    82,42 4,8    192,78 : 3,4
.......... ............ ........... ............             
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............                           
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............
Bài 5: (2 điểm) Quãng đường từ Mỹ Tho – Tân An dài 24 km. Trên đường đi từ Mỹ Tho đến Tân An, một người đi bộ được 4 km rồi tiếp tục đi xe máy trong nửa giờ thì đến Tân An. Tính vận tốc của xe máy.
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Bài 6: (1 điểm) Cho hình chữ nhật ABCD gồm hình thang EBCD và hình tam giác ADE có điểm M là trung điểm của cạnh BC và có các kích thước như hình dưới đây:
 
 
 
 
 
 
     Ta có BM = MC = ………….cm
a)     Diện tích hình thang EBCD:.....................................................
b)    Diện tích hình tam giác EBM:...................................................
c)     Diện tích hình tam giác DMC:...................................................
d)    Diện tích hình tam giác EMD:...................................................
Bài 7: (2 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a)     Phân số chỉ phần tô đậm trên băng giấy là:
 
 
 
 
 
 
 
  A.    B.    C.    D.
b) 1 km 25 m = …………m
  A.125 m  B.100025m  C.1025 m  D. 1250 m
c) Chữ số thích hợp để điền vào ô trống để có 46 chia hết cho cả 3 và 5 là:
  A.0   B.2   C.5   D. 8
d) 95% của một số là 475. Vậy số đó là :
  A.19   B.95   C.100   D. 500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 1: (1 điểm) Điền dấu ( >;
28,1………28,098   ;    12,65……….12,650 
0,25……..0,3    ;   70,008……70,08
Bài 2: (1,5 điểm) Viết số thập phân vào chỗ chấm:
 4 km 576 m = …………….km  ;  12 kg 24 g = ……………...kg
 1 phút 15 giây = ………….phút  ;     34 cm2 5 mm2 = …………..cm2
 679 dm3 = ………………..m3  ;  2 m3 18 dm3 = …………….m3
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
4367,45 + 824,75         239,47 – 148,7    76,47 6,3    125,76 : 3,2
.......... ............ ........... ............             
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............                           
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............
Bài 4: (1,5 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a)     Chữ số 7 trong số 264,073 có giá trị là:
  A. 7   B.    C.    D.
b) Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
  A.0,34  B.0,75   C.7,5   D. 3,4
c) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để có 360 kg = ………. tấn là:
  A.36   B.3,6   C.0,36   D. 0,036
d) 10% của 9dm là:
  A.10   B.70 cm   C.9 cm  D. 0,9
e) Thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:
  A.10 phút  B.20 phút   C.30 phút  D. 40 phút
g) Thể tích của khối gỗ lập phương có cạnh 5 cm là:
  A.125   B.125 cm   C.125 cm3  D. 125 cm3

Bài 5: (2 điểm) Một xe máy đi từ tỉnh A lúc 7 giờ và đến tỉnh B lúc 11 giờ 45 phút. Xe máy đi với vận tốc 45 km/giờ và nghỉ dọc đường mất 15 phút. Tính độ dài quãng đường từ tỉnh A đến tỉnh B.
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Bài 6: (2 điểm) Một miếng đất hình thang có đáy lớn 32,4 m, đáy bé bằng 27,6 m và hơn chiều cao 5,6 m. Diện tích miếng đất đó bằng bao nhiêu héc-ta.
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bài 1: (1 điểm) Điền dấu ( >;
26,5………26,500   ;    ……….
0,679……..0,68   ;   ………..
Bài 2: (1điểm)
 a) Viết các số đo dưới dạng số thập phân có đơn vị là giờ:
  4 giờ 12 phút = …………………… ; 1 giờ 45 phút = ………………….
 b) Viết phân số thành tổng của hai phân số tối giản khác nhau (viết hai cách khác nhau)
Cách 1:.............................................................................
Cách 2:.............................................................................
Bài 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
2691,37 + 848,75         1039,8 – 746,32    716,8 3,04    91,28 : 2,8
.......... ............ ........... ............             
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............                           
.......... ............ ........... ............
.......... ............ ........... ............
Bài 4: (3 điểm) Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng
a) 75% của một số là 4,2 vậy số đó là bao nhiêu ?
  A. 3,15  B. 31,5  C. 5,6   D. 56
b) Thể tích của hình lập phương có cạnh 2,5 cm là:
  A.6,25 cm3  B. 15,625 cm3 C. 15,625 cm2 D. 6,25 cm3
c) Số thích hợp để điền vào chỗ chấm để có 85 kg = ………. tấn là:
  A.8,50  B.850   C.0,850  D. 0,085
d) viết dưới dạng tỉ số phần trăm là:
  A.7%   B.70%  C.0,7%  D. 0,07%

e) Một người thơ làm  một sản phẩm mất 1 giờ 15 phút. Người đó làm 5 sản phẩm hết thời gian là:
  A.6 giờ 5 phút B.5 giờ 45 phút C.6 giờ 15 phút D. 5 giờ 55 phút
g) Một hình tam giác có diện tích là 36,2 m2, chiều cao là 2,5m. Cạnh đáy của hình tam giác là:
  A.14,48 m  B.7,24 m  C.28,96 m  D. 14,56 m
Bài 5: (2 điểm) Một ô tô đi từ tỉnh A đến tỉnh B với vận tốc 45 km/giơ. Hỏi ô tô khởi hành từ tỉnh A lúc mấy giờ để đến tỉnh B đúng 7 giờ 30 phút ? Biết rằng khoảng cách giữa hai tỉnh là 180 km và dọc đường ô tô phải nghỉ mất 15 phút.
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
Bài 6: (1 điểm) Một bồn hoa hình tròn có bán kính là 0,6 m. Tính chu vi và diện tích bồn hoa đó.
Bài giải
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................
....................................................................................

Nguồn:Ba Phạm Xuân

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi : Ôn tập cuối kì II
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngOn_tap_Toan_nam_CKII.doc[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
kx640q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-04-03 14:34:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
1
Lần xem
2
đề thi : Ôn tập cuối kì II

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • ÔN TẬP KT CUỐI KÌ II
  Lịch sử
  ÔN TẬP KT CUỐI KÌ II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/11/2013

  Xem: 0

 • Ôn tập cuối kì II
  Toán học 7
  Ôn tập cuối kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Toán học 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 11/9/2010

  Xem: 0

 • Ôn tập cuối kì II
  Đại số 7
  Ôn tập cuối kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 30/10/2015

  Xem: 0

 • ON TAP TV3 CUOI KI II
  Tập đọc 3
  ON TAP TV3 CUOI KI II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tập đọc 3

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/4/2011

  Xem: 0

 • ÔN TẬP CUỐI KÌ II
  Tiếng Việt
  ÔN TẬP CUỐI KÌ II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/11/2013

  Xem: 0

 • ôn tập cuối kì II
  Lịch sử
  ôn tập cuối kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Lịch sử

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/7/2011

  Xem: 7

 • ON TAP CUOI KI II
  Tiếng Việt
  ON TAP CUOI KI II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/4/2011

  Xem: 0

 • Ôn tập Cuối học kì II-
  Tiếng Việt
  Ôn tập Cuối học kì II-

  Danh mục: Giáo án điện tử

  Thể loại: Giáo án điện tử Tiếng Việt

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/6/2015

  Xem: 0

 • Ôn tập cuối kì II
  Đại số 7
  Ôn tập cuối kì II

  Danh mục: Bài giảng điện tử

  Thể loại: Bài giảng điện tử Đại số 7

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 29/8/2010

  Xem: 93

 • : Ôn tập cuối kì II
  Toán học 5
  : Ôn tập cuối kì II

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/4/2019

  Xem: 1