Ôn tập toan 6- kì 1

Đăng ngày 10/28/2017 7:56:51 PM | Thể loại: Số học 6 | Chia sẽ bởi: Trang Phạm Thị Thu | Lần tải: 9 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Ôn tập toán 6- Kì 1/ TỰ LUẬN :

Bài 1: Tìm số tự nhiên x sao cho:   a/ và    b/ và

Bài 2. Tính:     a/ 23.5 – 23.3      b/ 10 – [ 30 – (3+2)2]

Bài 3. Tìm số tự nhiên x, biết:

a/ (x – 11) . 4 = 43 : 2   b/ (3 + x) . 5 = 102 : 4

Bài 4: So sách các cặp số sau:

a/ A = 275 và B = 2433

b/ A = 2 300 và B = 3200

c/ A=  và B=

Bài 5: Một số sách nếu xếp thành từng bó 10 quyển, hoặc 12 quyển, hoặc 15 quyển đều vừa đủ Bó. Tìm số sách đó, biết rằng số sách trong khoảng từ 100 đến 150.

Bài 6: (1,5 điểm) Tìm số học sinh khối 6 của một trường. Biết số đó chia hết cho cả 2, 3, 5, 9. Đồng thời số đó lớn hơn 300 và bé hơn 400.

Bài 7: Tính A = 15 + 17 + 19 + 21 + … + 151 + 153 + 155

Bài  8: Tìm số tự nhiên a lớn nhất biết rằng 56a và 140a

Bài  9: Tìm số tự nhiên x biết rằng : x12 ;  x21 ; x28 và 150 < x < 300

 Bài 10. Trên tia Ox lấy hai điểm A, B sao cho OA = 3cm, OB = 6cm.

a. Trong ba điểm O, A, B điểm nào nằm giữa hai điểm còn lại? Vì sao?

b. Tính AB.

c. Điểm A có phải là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?

d. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng OA, K là trung điểm của đoạn thẳng AB. Tính IK.

Bài 11. Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 5cm, OB = 10cm.

a. Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?

b. Điểm A có là trung điểm của đoạn OB không? Vì sao?

Bài 12: Vẽ tia Ax. Lấy BAx sao cho AB = 8 cm, điểm M nằm trên đoạn thẳng AB sao cho

    AM= 4 cm.

a)     Điểm M có nằm giữa A và B không? Vì sao?

b)     So sánh MA và MB.

c)     M có là trung điểm của AB không? Vì sao?

Bài 13. Tìm x biết

a. x là ước chung của 36, 24 và x ≤ 20.  b. x là ước chung của 60, 84, 120 và x ≥ 6

1

 


c. 91 và 26 cùng chia hết cho x và 10 < x < 30. d. 70, 84 cùng chia hết cho x và x > 8.

e. 150, 84, 30 đều chia hết cho x và 0 < x < 16. f. x là bội chung của 6, 4 và 16 ≤ x ≤ 50.

g. x là bội chung của 18, 30, 75 và 0 ≤ x < 1000. h. x chia hết cho 10; 15 và x < 100

i. x chia hết cho 15; 14; 20 và 400 ≤ x ≤ 1200

Bài 14: a. Tìm ƯCLN(60, 72), BCNN(60, 72).

b. Chứng tỏ rằng với mọi số tự nhiên n thì tích (n + 4)(n + 5) chia hết cho 2.

Bài 15:  Học sinh lớp 6A được nhận phần thưởng của nhà trường và mỗi em được nhận phần thưởng như nhau. Cô hiệu trưởng đã chia hết 129 quyển vở và 215 bút chì màu. Hỏi số học sinh lớp 6A là bao nhiêu?

Hướng dẫn:Nếu gọi x là số HS của lớp 6A thì ta có:

129 chia hết cho x và 215 chia hết cho x

Hay nói cách khác x là ước của 129 và ước của 215

Ta có 129 = 3. 43; 215 = 5. 43

Ư(129) = {1; 3; 43; 129}      Ư(215) = {1; 5; 43; 215}Vậy x {1; 43}. Nhưng x không thể bằng 1. Vậy x = 43.

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Ôn tập toan 6- kì 1, Số học 6. . nslide.com chia sẽ đến bạn đọc đề thi Ôn tập toan 6- kì 1 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng tham khảo , Thư viện Ôn tập toan 6- kì 1 trong thể loại Số học 6 được chia sẽ bởi user Trang Phạm Thị Thu tới mọi người nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này đã giới thiệu vào chủ đề Số học 6 , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng mục còn có Đề thi Toán học Toán học 6 Số học 6 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu Ôn tập toán 6- Kì 1/ TỰ LUẬN : Bài 1: Tìm số tự nhiên x sao cho:a/  và  b/  và  Bài 2, nói thêm Tính:a/ 23, kế tiếp là 5 – 23, tiếp theo là 3 b/10 – [ 30 – (3+2)2] Bài 3, thêm nữa Tìm số tự nhiên x, biết: a/ (x – 11) , bên cạnh đó 4 = 43 : 2 b/ (3 + x) ,còn cho biết thêm 5 = 102 : 4 Bài 4: So sách những cặp số sau: a/ A = 275 và B = 2433 b/ A = https://nslide.com/de-thi/on-tap-toan-6-ki-1.hehw0q.html