ÔN TN 2010(Toán -Số 10) đề thi Toán học 12

Đăng ngày 4/18/2010 5:32:54 PM | Thể loại: Toán học 12 | Lần tải: 18 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.06 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

ÔN THI TN 2010(TOÁN -SỐ 10)
Thời gian làm bài :150 phút (Không kể giao đề).
I/PHẦN CHUNG (7 điểm)
CÂU I ( 3 điểm):
1/Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị ( C) của hàm số y = x-x.
2/Dùng ( C) biện luận theo m số nghiệm của phương trình:
x-3x=m-3m
CÂU II (3 điểm):
1/Tính I=.
2/Giải bất phương trình:.
3/Tìm các đường tiệm cận của đồ thị hàm số y=.
CÂU III (1 điểm):
Cho hình hộp chữ nhật ABCD.A’B’C’D’ cóAA’=a, AB=b, AD=c.
1/Xác định tâm và tính bán kính mặt cầu đi qua 8 đỉnh của hình hộp.
2/Tính bán kính đường tròn giao tuyến của mp(ABCD) với mặt cầu trên.

II/PHẦN TỰ CHỌN (3 điểm):
Thí sinh chỉ được chọn 1 trong 2 phần sau để làm bài .
Nếu chọn cả 2 sẽ không được chấm bài phần tự chọn
A/ Phần 1 :Chương trình chuẩn
CÂU IVa/ (2 đi ểm)
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(4;-1;1), B(4;3;1), C (4;3;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Viết phương trình tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng AB trên các mặt phẳng tọa độ.

Câu Va/(1 điểm)
Biết zvà z là các nghiệm của phương trình x+x+2=0.
Tính z+z và+.
B/ Phần 2 :Chương trình nâng cao:
CÂU IVb( 2 điểm):
Trong không gian Oxyz cho 4 điểm A(1;-1;2), B(1;-1;3), C (4;-1;2),và D( 4;-1;2).
1/ Chứng minh 4 điểm A,B,C,D đồng phẳng.
2/Gọi A’ là hình chiếu vuông góc của A trên mặt phẳng Oxy,viết phương trình.. tham số hình chiếu vuông góc của đường thẳng A’B trên c ác mặt phẳng tọa độ
C ÂU Vb/(1 điểm):
Giải phương trình sau trên tập số phức:
3x+(3+2i)x - = i x
*****Hết*****

Sponsor Documents