Phrasal verb quan trọng trong đời học sinh :D

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 12 Tiếng Anh 12 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 39       8      0
Ngày đăng 2017-10-06 18:51:09 Tác giả Uyên Phạm loại .docx kích thước 0.07 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

PHRASAL VERBS or MULTI-WORD VERBS Động từ kép là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a ve) với một tiểu từ ( a particle) hay một giới từ ( a preposition) hay cả hai ( tiểu từ + giới từ ) : give up,

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHRASAL VERBS or MULTI-WORD VERBS
Động từ kép là động từ được cấu tạo bởi một động từ (a ve
) với một tiểu từ ( a particle) hay một giới từ ( a preposition) hay cả hai ( tiểu từ + giới từ ) : give up, turn on, look after, get along with…
Động từ kép được chia ra làm hai loại:
1. Động từ kép có thể phân cách ( separable phrasal ve
s) give up, turn on, try on, put on …
a. Túc từ là danh từ : có thể đứng trước hoặc sau tiểu từ.
 S – V + tiểu từ + túc từ
Ex: You should turn off the lights before leaving home. Ex: He’s trying on a jacket.
 S – V + túc từ + tiểu  từ
Ex: He’s trying a jacket on.     Ex: He gave smoking up
b. Túc từ là đại từ nhân xưng (personal pronoun) luôn luôn đứng giữa động từ và tiểu từ.
Ex: The light is on. Turn it off.   Ex: Here’re the shoes. Try them on.
2. Động từ không thể phân cách ( unseparable phrasal ve
s): túc từ luôn luôn đứng sau giới từ.
Ex: You should look after your old parents.  Ex: He looks forward to his
other’s letter
 
Một số động từ cụm thông dụng:
Account for: giải thích lí do    abide by: tuân theo
Amount to: lên đến     appove of: tán thành
Add sth to sth : thêm cái gì vào cái gì   base on : dựa vào
Agree with : đồng ý      believe in: tin tưởng
A
ive at+ nơi chốn: đến ( nơi nhỏ, không tên)  bo
ow sth from: mượn từ ai
A
ive in + nơi chốn: đến ( nơi lớn có tên riêng) 
ing back : mang trở lại
Ask for: xin, yêu cầu      buy sth for S.O : mua cái gì cho ai
Be on: chiếu phim      change sth into sth: đổi cái gì thành cái gì
Bear out: xác nhận, xác thực    call for: ghé qua (để đón hay lấy casigif)
Blow out: dập tắt, thổi tắt (lửa)   call in (on): ghé thăm, ghé qua
Blow up: phá hủy (bằng bom, thuốc nổ)  call off; hủy bỏ
Break down: hư, hỏng (máy); phá vỡ (cửa…) call on: thăm, viếng thăm
Break in/ into: xông vào, đột nhập vào  call up: goi điện thoại
Break out : bùng nổ; bùng phát   ca
y on; tiếp tục
Break off: đột nhiên ngừng lại; kết thúc  ca
y out: tiến hành
Break up: kết thúc ( khóa học, năm học …)  close down: đóng cửa hẳn
Bring in: đưa ra, giới thiệu    come about: xảy ra
Bring up:nuôi nấng, dạy dỗ    come across: tình cờ gặp/ thấy ai/ cái gì
Burn down: : thiêu hủy, thiêu trụi   come off: thành công
Burst out : bật (khó,cười)    come along/ on: nhanh lên
Come over/ round: ghé nhà    count on/ upon: tin vào/ dựa vào
Come up: xảy ra, xuất hiện    cut down/ back (on): giảm bớt
Come up against: gặp phải, đương đầu  cut off: cắt đứt, ngừng cung cấp cái gì
Come up (to): đạt được, đáp ứng được  pick out; chọn, chọn ra; nhận ra
Check in: đăng kí     Pick up: đón ai; cho đi nhờ xe
Check out: làm thủ tục ra    Pull down: phá hủy, phá sập
Put in for: đòi hỏi, yêu sách, xin   pull out: lôi raCheck up:kiểm tra 
Put on: mặc, mang, đội, mở,tăng cân   put into: đặt cái gì vào trong
Pay back: trả lại, hoàn lại    come out: lộ, lòi ra;biến mất

Run across/ into: tình cờ gặp/thấy ai/ cái gì  Put aside/ by: để dành, dành dụm
Run out of: hết, cạn kiệt    Put forward: đề nghị, gợi ý
See off: tiễn ai      Put up with; chịu đựng
See through: nhận ra; thấy rõ    Put off:hoãn lại
Clear up: làm sạch, dọn sạch    put out;làm tắt, dập tắt
Compare with: so sánh với    queue up: xếp hàng
Complain about: than phiền về   receive sth from S.O: nhận cái gì từ ai
Cook meals for S.O: nấu bữa ăn cho ai  return to: trở lại đâu
Cut down: đốn xuống     send sth to S.O; gửi cái gì cho ai
Depend on: phụ thuộc vào    send sth from somewhere: gửi cái gì từ đâu
Devide into: phân chia thành    separate sth from: tách ra
Devote to: cống hiến cho    speak to S.O: nói chuyện với ai
Die out: mất hẳn, tuyệt chủng    do away with: bỏ, hủy bỏ, bãi bỏ
Die for: chết vì (ai)     set fire to: đốt, làm cháy
Die of: chết vì (bệnh)     succeed in: thành công
Drop in (on): ghé thăm, ghé qua (thời gian ngắn) be fed up with: chán, buồn phiền,
End up: chấm dứt, kết thúc    suck up; nịnh hót
Fall down: rơi xuống     suitable for: thích hợp cho
Fill in: điền thong tin vào    fix up: sắp xếp; thu xếp
Find out: tìm ra     sum up: tóm lại, tóm tắt
Fly to somewhere: bay đến đâu   take over: đảm nhận
Get out of: thoát khỏi, đi ra    take note of: ghi chú
Get up: thức dậy     take S.O to somewhere: dẫn ai đi đâu
Get by : xoay sở     get down; làm chán nản, thất vọng
Get off: xuống( xe..), rời đi; khởi hành   get on: lên (xe, tàu,…)
Get on with/ in: sống, làm việc …hòa thuận; xoay sở,làm (1 việc, 1 tình huống…)
Get over: vượt qua, khắc phục   give out: phân phát
Go in for: tham gia (kì thi, cuộc thi)    grow up: lớn lên, trưởng thành
Give up: từ bỏ      talk about: nói về cái gì
Give way to: nhượng bộ    talk to/ with: nói với ai
Go ahead: thực hiện, xảy ra    talk to S.O about sth: nói với ai về cái gì
Go after: rượt đuổi theo    thanks for sth:cám ơn ai về cái gì
Go along: tiến bộ, phát triển    thanks to sth/S.O: nhờ có cái gì/ ai
Go away; rời khỏi, ra đi, tan đi, biến mất (cơn đau) think about/of: nghĩ về
Go back: trở lại, trở về    turn off #turn on: tắt # mở (máy)
Go by: (thời gian) trôi qua    turn up: đến; xuất hiện
Go down: giảm xuống (giá cả)   turn down: từ chối; bác bỏ, loại bỏ
Go for a swim/ walk: đi bơi/đi tản bộ   turn into: trở thành; biến thành;
Go off: nổ, reo vang     turn up# turn down: tăng/ giảm âm lượng
Go on: xảy ra, tiếp tục     wait for: đợi chờ
Go on a trip/ vacation: đi du lịch/ đi nghỉ  wake up: thức dậy
Go over: xem kĩ, kiểm tra lại    walk along: đi bộ dọc theo
Go up: gia tăng, đi lên     wash up: rửa chén, giặt
Go out; tắt bị dập tắt     work for S.O : làm việc cho ai
Hear about (of): nghe về    work with S.O: làm việc với ai
Hand in: nộp; đệ trình     hold on: đợi

Hold up: ngừng; hoãn lại    Work out: tính toán
Help someone with sth: giúp ai với   wo
y about; lo lắng về
Hundred of: hàng trăm    write for: viết cho tòa báo
Insist on: nhấn mạnh     write to S.O: viết cho ai
Interact with; ảnh hưởng; tác dụng   stay away from: tránh xa
Join in = take part in = participate in: tham gia vào stay up late: thức khuya
Keep S.O awake: làm ai thức giấc   stay with S.O: ở với ai
keep pace up/ with : theo kịp     send out: gửi đi, phân phát
Fell pity for/ take (have) pity on: thương xót  go in: đivào
Feel regret for: hối hận, ân hận   set off/out : khởi hành
Fell sympathy for: thông cảm    Sell off: bán giảm giá
Feel shame at: xấu hổ     Send for: mời đến, gọi đến, triệu tập
fall in love with S.O: yêu 1 người  nào đó  set up: lập, thành lập
Keep S.O away: tránh xa ai    lose sight of: mất hút
Keen on: tiếp tục     leave out: bỏ qua, bỏ sót, bỏ quên
Keep up with: theokijp, bắt kịp   let down: làm thất vọng
Laugh at: chọc ghẹo     lose track of: mất dấu
Learn by heart: học thuộc lòng   lose touch with: mất liên lạc với
Learn how to V: học làm cách gì   make allowance for: chiếu cố đến
Listen to: lắng nghe     make a fuss over/ about: làm ầm ỉ
Live apart: sống xa nhau    make fun of: chế nhạo
Live on: sống nhờ vào     make room for:dọn chỗ cho
Live with S.O: sống với ai    make use of: sử dụng
Look after: chăm sóc     pay attention to: chú ý tới
Look back (on): nhớ, nhớ lại    put an end to: kết thúc
Look down on: coi thường    put a stop to: chấm dứt
Look up to: coi trọng, kính trọng, ngưỡng mộ take account of: lưu tâm đến
Look at: nhìn ngắm     take advantage of: lợi dụng               
Look for: tìm kiếm     catch  sight of: bắt gặp
Look up: tra từ điển     make out: hiểu, đọc, được; nghe, nhìn rõ
Look out: coi chừng!     make up: bịa đặt, sáng tác; trang điểm
Look forward to: trông chờ, trông mong  make up for: đèn bù, bù
Look into: điều tra     Show affection for: có cảm tình
Look in: nhìn vào; ghé qua thăm, tạt vào  show around / round: đưa đi tham quan
Look on/upon : đứng xem, xem như, coi như  show off: phô trương, khoe khoan
Give place to: nhường chỗ    show up: đến, xuất hiện
Give birth to: sinh con     shut up: ngừng nói, làm cho ngừng nói
Take leave of: từ biệt     stand for: thay thế cho, tượng trưng, đại diện
Make a contribution to: góp phần   stand out: nổi bật
Try on: mặc thử (quần áo)    take after: giống nhau
Get victory over: chiến thắng    take off: cởi (quần, áo…), cất cánh
Take interest in: quan tâm, thích thú   take on: nhận, đảm nhận
Have faith in: tin tưởng    take up: chiếm (thời gian, sức lực…)
Play an influence over: có ảnh hưởng   talk over: thảo luận, bàn luận
Wear out: làm mòn, làm rách; làm kiệt sức  think over: suy nghĩ kĩ, cân nhắc
Prepare for: chuẩn bị cho    throw away/ out: ném đi, vứt đi

Ca
y out: thực hiện, thi hành    try out: kiểm tra
Put away: dẹp đi, đem cất đi    lie down: nằm nghỉ
Turn round: ngoảnh lại    hu
y up: khẩn trương
Belong to: thuộc về     put out: dập tắt
Bring about: mang lại      qua
el with: cãi lộn
Go under: phá sản     relate to: liên hệ đến
Hand in: nộp      rely on: tùy thuộc vàointerfere with: cản trở     turn in: giao nộp                
Leave behind: để lại     write off: làm hỏng nát
Let down: làm thất vọng    Provide with: cung cấp
Build up: tích lũy     Make up: tạo thành
Cater for: phục vụ     Finish off: kết thúc
Deal with: xử lí
 
Exercises:
I. Complete the following sentences with phrasal ve
s from the list. Use the co
ect tense or structure: ca
y out, cut down, get on, hold up, dip into, make up,
ing out,
eak out, cut off, get over, put out, work out, let down, turn out, lead to.
1. Now, don’t ______ us ______. We’re counting on you to cook something really special for the party this Saturday.
2. Over eating and lack of exercise can _____ _____ serious health problems in later life.
3. Giving up my job to go and live aboard _____ _____ to be the biggest mistake I’ve ever made.
4. He _____ _____ some story about catching the wrong train to explain his lateness.
5. If you want to lose weight, you should _____ _____ on amount of dairy products you eat.
6. Modern computers are capable of ______ ______ the most complex operations in micro-seconds.
7. It’s no the sort of book you’d want to read from cover but it’s quite interesting to _____ _____ now and then.
8. The start of the concert was _____ _____ by the late a
ival of the group.
9. The gas supply was _____ _____ for about four hours as they had to repair some leaking pipes.
10. Toby’s _____ _____ really well at his new job. He’s already been promoted twice.
11. Quick action by the police prevented fighting from _____ _____ between rival groups of fans after the football match.
12. I hear FIAT have _____ _____ a new model but I haven’t seen it yet.
13. She _____ _____ the problem of lack of time by hiring a house-cleaner.
14. He
ie asked them to _____ _____ their cigarettes as he is allergic to smoke.
15. It is said that Isaac Newton _____ _____ the law of gravity after he’d been hit on the head by an apple!
Key: 1. Let…down  5. cut down   9. cut off   13. got over
2. lead to  6. ca
ying out  10. getting on   14. put out
3. Turned out  7. dip into   11.
eaking out  15. worked out
4. Made up  8. held up    12.
ought out
II. Put in these forms:
ought up against, face up to, get round to, go out into, look forward to, looks out over, went back on, put up with, take up on, looks up to, cut back on, come in for, make up for, go through with, look down on.

1. The government’s economic policies have ______ a lot of criticism.
2. You’ll have to work very hard today to _______ the time you wasted yesterday.
3. I should _______ my problems and not try to avoid them.
4. Do you think he’s really likely to ______ his threat?
5. It was so stuffy indoors that I had to ______ the fresh air.
6. I’m feeling nervous. I’m not ______ giving my presentation.
7. The government is to ______ spending on the armed forces.
8. He really ______ his older
other.
9. He _______ his promise to tell nobody about this.
10. I meant to do the ironing but I didn’t ______ it.
11. The house is on the top of the cliff and ______ the English Channel.
12. I left the job because I couldn’t ______ my boss a moment longer.
13. Actually, can I ______ you _____ your offer of a bed for the night?
14. Small boys often ______ little girls and refuse to play with them.
15. I had big ideas until I was ______ the reality of the situation.
Key: 1.come in for   6. looking forward to   11. looks out over
2. Make up for   7. cut back on    12. put up with
3. Face up to   8. looks up to    13. take … up on
4. Go through with  9. went back on   14. look down on
5. Go out into   10. get round to   15.
ought up against
III. workout the meaning of these phrasal ve
s and put them in the right sentences: let in , get off, throw away, stay in, come back, cross out, pay back, get on , turn up, fall over, take back, go off, lie down, go away , put off
1. I didn’t have a key, but luckily someone was there to _____ me _____.
2. Can’t we go out somewhere? I don’t want to ______ all evening.
3. Could you lend me ten pounds? I’ll ____ you ____ on Friday.
4. The sidewalk is very icy. Be careful you don’t ______ .
5. I was feeling so tired I had to ______ on the bed for a while.
6. I saw Martin ______ the bus and go straight home.
7. Mark’s gone out, and I don’t know when he is going to ______ .
8. The driver unlocked the coach so that the passengers were able to ______ .
9. I’ll have to ______ these books ______ to the li
ary.
10. Your
other was being a nuisance, so I told him to ______ .
11. Don’t ______ that box. We can use it again.
12. If you make a mistake on the form, just _____ it ______ .
13. I can’t hear the radio. Could you ______ it ______ a little?
14. I was late for school this morning because my alarm clock didn’t ______ .
15. Never _____ until tomo
ow what you can do today.
Key:  1.let …in   6. get off   11. throw away
2. Stay in   7. come back   12. cross…out
3. Pay …back   8. get on   13. turn …up
4. Fall over   9. take back   14. go off
5. Lie down   10. go away   15. put off
IV. Complete each sentence using a phrasal ve
that means the same as the words in
ackets.
1. The football match had to be ______ because of the weather. (cancelled)

2. The story Kate told wasn’t true. She ______ . (invented it)
3. A bomb ______ near the station, but no one was injured. (exploded)
4. How long are you going to ______ working? (continue)
5. George finally ______ nearly an hour late. (a
ived)
6. We are going to _____ an outing for our group. (a
ange)
7. A number of buildings are going to be ______ to make way for the new road. (demolished)
8. We need to make a decision today at the latest. We can’t _____any longer. (delay it)
9. You can hardly ______ on £100 a week. (manage to live)
10. The noise is te
ible. I can’t _______ . (tolerate it)
11. For the sake of your health, you ought to ______ alcohol. (stop)
12. Teachers should encourage kids to ______ for themselves. (discover things)
13. I’m afraid the machine has ______ .(stopped working)
14. Our phone has been ______ , so ring me on my mobile. (disconnected)
15. We need to ______ the situation. (fully discuss)
Key:  1. Called off    6. fix up/ set up    11. give up
2. Made it up    7. knocked/ pulled/ torn down  12. find things out
3. Went off    8. put it off     13.
oken down
4. Ca
y on/go on   9. get by     14. cut off
5. Showed up/ turned up  10. put up with it   15. talk over/ talk through
V. Rewrite the sentences, using the co
ect synonym of the underlined phrasal ve
s: appear, cancel, consider, continue, delay, delete, demolish, discover, discuss, display, erect, examine, execute, occupy, omit, postpone, prepare, reduce, reject, represent, explode, resemble, return, stop, select, review, calculate, tolerate.
1. You’ll have to cut down your living expenses a little. Cut back (on) : giảm bớt (reduce)
2. I must think that matter over carefully before I answer you. Suy nghĩ kỹ, cân nhắc (consider)
3. That company is going to put up a new building on this corner. Dựng, xây dựng (erect)
4. The two girls take after their mother very much in appearance. Giống (resemble)
5. Look each sentence over carefully. Cross out the inco
ect words. Xóa (delete)
6. Mr. Lam’s job seems to take up all of his spare time. Chiếm (time, không gian, sức lực)
7. They are going to pull that building down. Phá hủy, phá sập (demolish)
8. We had to call off the picnic because of the bad weather. Hủy bỏ (cancel)
9. We heard the bomb go off five miles away. Nổ (explode)
10. These books are overdue. When are you going to take them back? Trở lại
11. When you make up that list for me, don’t leave any names out.
12. We worked out how much of our salaries we would have to save each year. tính toán (calculate)
13. That woman certainly tried hard to show off her abilities. phô trương, khoe khoang (display)
14. When I was looking through my papers, I came across this picture. Tình cờ gặp
15. I suggest that you talk the matter over with your boss first of all . thảo luận; bàn luận (discuss)
16. Did the workers ca
y out the foreman’s instructions carefully? Tiến hành; thực hiện (execute)
17. Is the committee going to turn down his application for admission? Từ chối (refuse); bác bỏ, loại bỏ (reject)
18. Should we go over the lesson now or put it off until later tonight? Xem xét; kiểm tra (examine); Hoãn lại (postpone, delay)

19. How many people do you expect to show up at the meeting tonight? đến (a
ive)
20. I think this storm will hold up the flights. ngừng (stop);hoãn lại (delay)
21. There are some pens here. Why don’t you pick out one or two? Chọn, chọn ra
22. I tried to inte
upt the two men, but they went on arguing anyway. Tiếp tục
23. Trevor gave up playing football years ago. Từ bỏ
24. Those three letters are an a
eviation. They stand for something. Tượng trưng cho
25. I don’t see how you can put up with such bad working conditions. Chịu đựng
Key:
1. reduce  6. occupy  11. prepare- omit  16. execute    21. select
2. consider  7. demolish  12. calculated   17. reject    22. continued
3. erect  8.cancel  13. display   18. examine- postpone  23. stopped
4. resemble  9. explode  14. discovered  19. appear    24. represent
5. delete  10. return  15. discuss   20. delay    25. tolerate
VI. Replace the underlined works with a phrasal ve
.
1. We’ve a
anged a meeting for next Tuesday. Fixed up
2. Be careful! There’s a car coming. Look out
3. The government is introducing a new tax on computers. Bringing in
4. I was always nervous as the plane went into the air. Took off
5. The problem isn’t going to just disappear. Go away
6. Everything is so expensive. Prices seem to be increasing all the time. Going up
7. How did the accident happen? Come about
8. There used to be a restaurant here, but it went out of business a year ago. Closed down
9. A: they’re going to demolish this beautiful old building. Pull down- giving out
B: I know. Some protesters were distributing leaflets about it.
10. Tom often pays us short visits without warning. Calls in(on)/ drops in (on) us
11. I didn’t expect to win the competition. I only entered it for a joke. Went in for
12. Before you accept this offer, please consider it carefully. Think it over
13. We can’t continue if you don’t co-operate. Ca
y on/ go on
14. He was offered a new job, but he refused it because he didn’t want to move house. Turn it down
15. I’m sure we’ll all remember this holiday with great pleasure. Look back on
VII. Complete the second sentence so that it has a similar meaning to the first. Use the words in
ackets.
1. I’m trying to find my diary. (looking)
2. You’re too young to stop working. (give)
3. This bag is Janet’s. (belongs)
4. The police continued to watch the house. (ca
ied)
5. They talked about the plan. (discussed)
6. I haven’t got any money left. (run)
7. The staff all have great respect for their boss. (look)
8. I wouldn’t tolerate such te
ible conditions. (put)
9. They’ll have to postpone the game. (off)
10. I visited some old friends while I was in Manchester.(called)
11. I’m trying to reduce the amount of coffee I drink. (cut)
12. We’re trying to a
ange a holiday together. (up)
13. The teacher was dictating so fast, we couldn’t go as fast as her. (keep)

14. I always like to enter quiz competition. (go)
15. We got some money from the insurance company, but nothing could compensate for losing my wedding ring. (make)
16. I found this film quite disappointing. (let)
17. I don’t think Jack’s story about seeing the ghost was true. (made)
18. I’m boring with waiting for her to telephone. (fed)
19. The fire suddenly started in the early hours of the morning. (
oke)
20. If you don’t know the number, you can find it in the phone book. (up)
Key:
1. I’m looking for my diary.
2. You’re too young to give up working.
3. This bag belongs to Janet.
4. The police ca
ied on watching the house.
5. They discussed the plan.
6. I have run out of  money.
7. The staff all look up to their boss.
8. I wouldn’t put up with such te
ible conditions.
9. They’ll have to put off the game/ put the game off.
10. I called on some old friends while I was in Manchester.
11. I’m trying to cut down (on) the amount of coffee I drink.
12. We’re trying to fix up a holiday together.
13. The teacher was dictating so fast, we couldn’t keep up with her.
14. I always like to go in for  quiz competition.
15. We got some money from the insurance company, but nothing could make up for losing my wedding ring.
16. I found this film let me down.
17. I think Jack made up the story about seeing the ghost
18. I’m fed up with waiting for her to telephone.
19. The fire
oke out in the early hours of the morning.
20. If you don’t know the number, you can look it up in the phone book.
VIII. Complete the sentences, using one of these phrasal ve
s (in the co
ect form). Use a dictionary if you need.
Go on/ cross out / turn up /
eak into / put off / come across / make up/ wear out / set up / see off / give up /show round / run out of / ca
y out / put out / catch up / turn down / take off / cut down / blow up
 
1. Would you like to see the factory? Would you like me to _____ you _____ ? show … round
2. The children _____ a little poem and wrote it in the card. Made up
3. Sue was offered a job as a translator but she _____ it _____ . turn …down
4. His shoes are quite ______ . He’ll have to get a new pair. Worn out
5. They have had to ______ the football match ______ because of snow. Put…off
6. Kathy is going to Australia tomo
ow. I’m going to the airport to _____ her _____ . see…off
7. He’s missed so much school that he’s going to find it very hard to _____. catch up
8. It took firefighters three hours to ______ the blaze. Put out
9. Rachel knew that Rose would be wo
ied if she didn’t _____ . turn up
10. They never seemed to ______ things to say to each other. Run out of

11. Te
orists had threatened to ______ the embassy. Blow up
12. Can you imagine who I ______ while I was in Paris? Came across
13. An investigation was ______ by the local police. Ca
ied out
14. A house in our neighborhood was _____ last night. Broken into
15. The doctor advised him to ______ his working hours. Cut down
16. If you make a mistake on the form, just ____ it ____ . cross …out
17. Burton smiled and _____ with his work. Went on
18. He’s been feeling much better since he _____ smoking. Gave up
19. She _____ her clothes _____ and got into bed. Took…off
20. Zedco wants to _____ a new sales office in Germany. set up
Multiple choice
1. Could you ______ a moment while I see if Peter is in his office?
A. Get on well   B. get on   C. hold on (chờ)  D. stand on
2. Extension 286? I’ll ______ .
A. Put you through   B. get you through  C. come you through  D.
eak into you
Put you through (Nối điện thoại cho ai).
3. For me, the film didn’t ______ all the enthusiastic publicity it received.
A. Come up    B. live up   C. turn up to   D. live up to
live up to : Xứng đáng với
4. Jack and Linda ______ last week. They just weren’t happy together.
A. Broke up (tan vỡ)  B.
oke into   C. finished off  D. ended up
5. I’m ______ Tom’s address. Do you know it?
A. Looking on   B. finding out   C. looking for   D. getting for
6. I can ______ with most things but I can’t stand noisy children.
A. Put aside    B. put on   C. put up   D. put off
 put up with sb/sth = to endure sb/sth : chịu đựng
7. If we don’t do something now, the birds are going to ______ soon.
A. Die of    B. die with   C. die out (chết sạch) D. die on
8. If you really want to lose weight, you need to ______ eating desserts.
A. Give away    B. give up   C. put off   D. take off
 9. I had to ______ her request for a loan. Her credit was just not good enough
A. Turn on    B. turn off   C. turn down(từ chối) D. turn into
10. I need to_______ from work and take a holiday.
A. Go away    B. get away   C. relax on   D. run on
Get away from sth: thoát khỏi
11. It ______ to be a beatiful night tonight!
A. Turned into   B. turned out   C. turned on   D. turned off
Turn out : hóa ra, thành ra
12. I want you to _______ every bad word you’ve said about my
other.
A. Take back    B. say again   C. take off   D. give off
Take back one’s words: rút lại lời nói
13. When I was turning out my cupboard I ______ this photograph of my uncle
A. Came over    B. came round  C. came across  D. came into
Come across sb/sth: tình cờ gặp
14. He ______ in German, but moved to the US at the age of 18.
A. Brought to    B. grew up (lớn lên) C. turned off   D. went to

15. He ______ the club on recommendation from his friend Jack.
A. Got in    B. got on   C. got by   D. got into
Get into a club, team, school: gia nhập, nhập học
16. He _______ unleaded gas and left on his journey.
A. Poured on   B. filled up with (đổ đầy) C. filled up   D. poured with
17. He spent the entire night thinking and in the end _______ a
illiant idea.
A. Received with  B. got up   C. came up with (đề xuất)  D. came out
18. We’re not ready yet, we are going to have to ______ the meeting until next week.
A. Take off   B. put off (hoãn lại)  C. take on   D. go off
19. Let’s _______ the grammar one more time before the test.
A. Go through   B. come over   C. go on   D. go over
Go over: xem lại, ôn lại
20. Look Jack, I’ve  _______ your bad behavior long enough!
A. Put up    B. put through  C. put up with   D. get on well
21. Make sure to _______ pick-pockets when you go to the market.
A. Watch out for   B. come along  C. take to   D. look at
Look/ watch out for sth/sb : coi chừng
22. My sister _______ my cats while I was away on vacation.
A. Looked after   B. looked for   C. looked at   D. looked on
23. Our flight was delayed, but we finally _______ shortly after midnight.
A. Took off (cất cánh)  B. took on   C. took up   D. put off
24. Our school _______ for the summer holidays on the 10th of July.
A. Breaks up    B.
eaks down  C.
eaks off   D.
eaks in
 
eaks off: tạm ngừng hoạt động
25. She promised to _______ her cigarette smoking to five a day.
A. Cut down (cắt giảm) B. give up   C. give away   D. cut up
26. The bus only stops here to _______ passengers.
A. Get off    B. pick up (đón)   C. alight   D. get on
27. The child was _______ by a lo
y on the safety crossing in the main street.
A. Knocked out   B. knocked down  C. run out   D. run across
Lưu ý: Knock sb down : xô ngã và knock sb out : hạ đo ván, làm bất tỉnh
28. The exact questions she had prepared perfect answers for _______ in the exam.
A. Came out    B. came in   C. came through  D. came up
 come up: được nêu lên, đưa ra
29. There is just too much work to be done. We’ll have to _______ some new employees.
A. Get on   B. take on ( Sb: tuyển dụng)  C. take off   D. get off
30. We’d better stop soon. Otherwise, we’ll _______ of gas.
A. Run out (of sth: hết cạn)   B. go off   C. get off    D. get on
31. We _______ at six in the morning on our drive to the Grand Canyon.
A. Set off / out (khởi hành)  B. take off   C. go off   D. run off
32. When I was staying in German last year, I _______ quite a lot of German.
A. Picked up (thu lượm)   B. picked over  C. picked out   D. picked on
33. After Joe’s mother died, he was _______ up by his grandmother.
A. Brought (up : nuôi dưỡng)  B. taken   C. grown   D. drawn
34. Unfortunately, I had to _______ Bob for his poor performance.
A. Tell off    B. shout at   C. tell about   D. talk to

Tell off sb for doing sth: quở trách, phê bình
35. Unfortunately, our school had to _______ the music department because of lack of funds.
A. Give up   B. do away with (loại trừ)  C. get away   D. take back
36. We are going for a drink now. Why don’t you _______ ?
A. Follow up   B. follow after  C. come along (đi theo) D. come with
37. When you go to New York, _______ the bad restaurants offering cheap food.
A. Look for    B. look out for  C. look head   D. look on
38. Don’t wo
y about trying to catch the last train home, as we can easily _______ you up for the night.
A. Take    B. set    C. put    D. keep
Put sb up: thu xếp chỗ ở tạm
39. I am late because my alarm clock didn’t _______ this morning.
A. Come on   B. ring out   C. go off (reo, kêu vang) D. turn on
40. He furiously told the beggar to ________.
A. Clear up   B. clear off (cút xéo)  C. clear away   D. clear after
41. He tried to join the army but he was ________ because of his poor health.
A. Tried out    B. put out   C. turned off   D. turned down
turn sb/sth down: từ chối
42. I was very unlucky. My car was _______ on my way home.
A. Broke   B.
oken off   C.
oken   D.
oken down (hỏng máy)
43. Many elderly people have to live on the money they _______ when they were working.
A. Laid up   B. put back   C. set up   D. put aside (để dành)
44. Old Mr. Brown’s condition looks very serious and it is doubtful if he will _______ .
A. Pull through (bình phục) B. pull up   C. pull back   D. pull out
45. The police distu
ed a gang of men who were _______ a chemist’s in Central London last night.
A. Breaking into ( đột nhập) B.
eaking out  C. getting through  D. talking over
46. A new study group has been _______ by the United Nations.
A. Set up (thành lập, xây dựng)  B. set on   C. put up   D. put on
47. All his plans for starting his business fell ________ .
A. In     B. through  C. down   D. away
Fall through : (thất bại)
48. Come _______, children! Get your coats on or you’ll be late for school.
A. Along (nào đi)   B. to    C. across   D. over
49. Don’t _______ up yet, you will soon be able to play the trumpet well.
A. Give (up : từ bỏ)   B. catch   C.
eak   D. turn
50. If it’s raining tomo
ow, we shall have to put _______ the match till Sunday.
A. Off  (hoãn lại)   B. away   C. in    D. on
51. He drives so quickly that I am afraid that one day he will _______ someone crossing the street.
A. Crash down   B. knock down  C. turn over   D. come across
knock down/ knock over sb: húc ngã
52. I’ll call _______ you at 6 o’clock.
A. For  (sb : đến đón ai)  B. by    C. up    D. in
53. He kept his ma
iage a secret for years, but eventually the truth ______ .
A. Went in   B. went off   C. came out (lộ ra)  D. came through

Nguồn:Uyên Phạm

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Phrasal verb quan trọng trong đời học sinh :D
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngPHRASAL_VERBS_or_MULTIWORD_VERBS.docx[0.07 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
xzwv0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-10-06 18:51:09
Loại file
docx
Dung lượng
0.07 M
Trang
1
Lần tải
39
Lần xem
8
đề thi Phrasal verb quan trọng trong đời học sinh :D

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Phrasal verb quan trọng trong đời học sinh :D
  Tiếng Anh 12
  Phrasal verb quan trọng trong đời học sinh :D

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 6/10/2017

  Xem: 39

 • 1000 phrasal verb
  Tư liệu tham khảo
  1000 phrasal verb

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tư liệu tham khảo

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/2/2018

  Xem: 0

 • phrasal verb
  phrasal verbs
  phrasal verb

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi phrasal verbs

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2012

  Xem: 0

 • phrasal verb
  Tiếng Anh 12
  phrasal verb

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/3/2010

  Xem: 378

 • PHRASAL VERB
  Tiếng Anh 12
  PHRASAL VERB

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/3/2009

  Xem: 279

 • Phrasal verb GO
  Tiếng Anh 11
  Phrasal verb GO

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2013

  Xem: 7

 • Phrasal verb
  Tiếng Anh 12
  Phrasal verb

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 16/5/2016

  Xem: 0

 • Phrasal verb
  Tài liệu học sinh giỏi
  Phrasal verb

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tài liệu học sinh giỏi

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2009

  Xem: 15

 • Verb Phrasal
  phrasal verbs
  Verb Phrasal

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi phrasal verbs

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/8/2012

  Xem: 0

 • Phrasal verb 4
  Tiếng Anh 12
  Phrasal verb 4

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2009

  Xem: 177