Đề Thi Tiếng Anh 11:Phrasal Verbs ~ Unit 7 (Exercises & Keys)

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       5      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
p2ux0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 12:36:34
Loại file
doc
Dung lượng
1.22 M
Trang
1
Lần xem
5
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHRASAL VERVBS - UNIT 6 I. Complete these sentences using the six ves from the list below. Use each ve only once. work out - point out - make out - think over - come up with - make up 1. I find it dif

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
PHRASAL VERVBS - UNIT 6
 
I. Complete these sentences using the six ve
s from the list below. Use each ve
only once.
work out - point out - make out - think over - come up with - make up
1. I find it difficult to.......original ideas.
2. Jane used an electronic calculator to.......the maths problem.
3. You can't believe a word he says, he’s always.......stories!
4. Why don’t you.......my suggestion before you make a decision.
5. Our guide.......the Houses of Parliament on our trip down the Thames.
6. Jeff couldn’t.......the address because it was so badly written.
II. Complete these sentences with ve
s from this unit. Each sentence has more than one possible answer. Give all possible answers.
1. I’m going to.......the problem.
2. I can’t.......where he is.
III. Replace the words in italics by the words in
ackets. Change the word order if necessary.
e.g. John worked out a plan.                         (it)
 => John worked it out.
1. Think it over.                         (the proposal)
2. She came up with a suggestion.                   (it)
3. He worked out the details.                         (them)
4. She made it up.                         (the story about the man in the red coat)
5. She pointed out the man.                         (him)
6. I can’t make out the number.                       (it)
IV. Complete the passage using think over/make out/make up.
  Ben’s a very strange man; I can’t.......him.......at all. He.......silly poems and if you ask him what they mean he locks himself in his room to.......his reply.
V. Complete the passage using work out/come up with/point out.
  My solicitor has.......some difficulties in your proposal, so we’ll need some time to.......them.......However, I’m sure we’ll be able to.......an acceptable compromise.
VI. Use the ve
s in
ackets to reply to the following.
e.g. Where did you find that poem?    (make up)
  => I didn’t find it, I made it up.
1. The basic plan is good, but what about the details?  (work out)
2. What did he just say?   (make out)
3. Did you see Buckingham Palace? (point out)
4. Who made the suggestion?   (come up with)
5. I don’t know whether to accept the offer.  (think over)
6. Is your explanation true?   (make up)
 
 
 
ANSWER KEYS
I.
1. come up with   4. think over
2. work out   5. pointed out
3. making up   6. make out
II.
1. think over/work out  2. makeout/point out/work out
III.
1. Think the proposal over/think over the proposal
2. came up with it
3. worked them out
4. made up the story
              about the man in the red coat
              made the story about …up
5. pointed him out
6. make it out
IV.  make (him) out; makes up, think over/make up
V.  pointed out/come up with, work (them) out/think (them) over; come up with/
      work out
VI.
1. We can work them out later (etc.).
2. I couldn't quite make it out either (etc.).
3. Yes, the guide pointed il out (etc.).
4, Lesley came up withit (etc).
5. Think it over and tell me tomo
ow (etc.).
6. No. I made it up (etc.).
~~~~~~~~~
Notes.
  - work out: giải ra; tìm ra đáp án                      - point out: chỉ rõ
  - make out: hiếu rõ; đoán ra                      - think over: suy xét; suy tính
  - come up with: đề xuất                       - make up: bịa đặt
 

Buckingham Palace, London
     CẤN CHÍNH TRƯỜNG                                                                                                                                            EXTRA COURSE 11                             PHRASAL VERBS - UNIT  7
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi PHRASAL VERBS ~ UNIT 7 (Exercises & Keys)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngPHRASAL_VERBS__UNIT_7.doc[1.22 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự