Đề Thi Tiếng Anh 11:Phrasal Verbs ~ Unit 8 (Exercises & Keys)

đề thi Tiếng Anh Tiếng Anh 11 Tiếng Anh 11 (Sách cũ)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
g3ux0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-17 13:23:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.52 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

PHRASAL VERBS - UNIT 8 I. Complete these sentences using the six ves from the list below. Use each ve only once. hold up - see off - drop off - take off - pick up - set off 1. When my other flew to Fr

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

PHRASAL VERBS - UNIT 8
I. Complete these sentences using the six ve
s from the list below. Use each ve
only once.
hold up - see off - drop off - take off - pick up - set off
1. When my
other flew to France we drove him to the airport to......him.
2. We watched the expedition as it......on its trip to South-east Asia.
3. The aeroplane......and disappeared behind the clouds.
4. My father......me outside the station and drove me home.
5. I'll......you......at the station and you can catch the London train.
6. I'm so
y I'm late. I was......in a traffic jam.
II. Change these sentences into the passive.
e.g. The rescue boat picked up the shipwrecked sailors.
     => The shipwrecked sailors were picked up by the rescue boat.
1. Bad weather held up the start of the race.
2. My father dropped me off.
III. Replace the words in italics by the words in
ackets. Change the word order if necessary.
e.g. Jeff picked up the hitchhiker.                                      (him)
     => Jeff picked him up.
1. We saw him off.                                           (Steve)
2. Joe dropped them off.                                           (his daughter and her friend)
3. The power failure held up the train.                               (it)
4. They picked her up.                                           (Jane)
IV. Complete the passage using hold up/pick up/set off.
  I'll you at 7 a.m. tomo
ow, and then we'll on our trip together. Do all your packing tonight so that nothing us in the morning.
V. Complete the passage using see off/take off/drop off.
  If you......me at the airport on your way to work, I'll be able to......them....... Their plane doesn't......until lunchtime.
VI.  (a) Fill the space with a preposition where necessary.
1. We set off.....our journey.
2. We set off.....dawn.
3. We set off.....an hour ago.
4. We set off......Italy.
    (b) Use the ve
s in
ackets to reply to the following.
    e.g.What time are you leaving?           (set off)    => I'm going to set off at five.
1. Why are you going to the airport?   (see off)
2. What's that in the distance?   (take off)
3. When did Jim go to work?    (set off)
4. Why are you late?     (hold up)
5. How are you getting home?    (pick up)
6. Where do you want me to take you?   (drop off)
 
ANSWER KEYS
 
I.
1. see (him) off 2. set off
3. took off 4. picked (me) up
5. drop (you) off 6. held up
II. 1. The start of the race was held up (by bad weather)
2. I was dropped off (by my father)
III.
1. saw Steve off
2. dropped off his daughter and her friend/dropped his daughter and…off
3. held it up
4. picked Jane up
IV. pick (you) up, set off, holds (us) up
V. drop (me) off, see (them) off, take off
VI. (a) 1. on 2. at 3. – 4. for
      (b)
1. To see Vesna and Keith off (etc.).             2. It's a plane taking off (etc.).
3. He set off early this morning (etc.).           4. I was held up by the traffic (etc.).
5. Liz will pick me up (etc.).                           6. Drop me off at the bank (etc)
 
  Notes.
- hold up: bị tắt đường; kẹt xe                        - see off:  tiễn đưa; chia tay
- drop off: thả (khách) xuống xe, tàu…           - take off: (máy bay) cất cánh
- pick up: đón đi, đón về (bằng xe)                  - set off: khởi hành
 
 

Shipwrecks
     CẤN CHÍNH TRƯỜNG                                                                                                                                          EXTRA COURSE 11                             PHRASAL VERBS - UNIT 8         
                           


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi PHRASAL VERBS ~ UNIT 8 (Exercises & Keys)
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngPHRASAL_VERBS__UNIT_8.doc[0.52 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự