phuong trinh logarit đề thi Toán học

Đăng ngày 7/9/2015 7:36:32 PM | Thể loại: Toán học | Lần tải: 12 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.08 M | File type: docx
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

PHƯƠNG TRÌNH LOGARIT
Kiến thức cơ bản:

Bài 1: Giải các phương trình sau:
a) 
b) 

c) 
d) 

e) 
Bài 2: Giải các phương trình sau:
a) 
b) 

c) 
d) 

Bài 3: Giải các phương trình sau:
1) 
2) 

3) 
4) 

5) 
6) 

7) 
8) 

Bài 4: Cho phương trình: 
Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.
Bài 5: Cho phương trình : 
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm  thỏa mãn: 


Bài tập luyện tập
Giải các phương trình
Cho phương trình: 
Tìm m để phương trình có nghiệm duy nhất.

Sponsor Documents