Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

 UBND HUYỆN HỒNG DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 224/QĐ-PGDĐT    Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND huyện Hồng Dân về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên và chức danh sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GD-ĐT;

2. Phó trưởng ban: Ông Trần Kim Cang, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

- Bà Tôn Thị Bé, Nhân viên phòng GD-ĐT;

4. Các thành viên: Theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Các thành viên Ban ra đề thi có nhiệm vụ họp, tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban ra đề thi do Trưởng ban phân công, giao việc.

Các thành viên có mặt tại phòng GD-ĐT lúc 08 giờ 00 ngày 17/03/2017 để làm nhiệm vụ.

Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                               

- Như điều 3;                                                                                                 Đã ký                                                                            

- Lưu: VT.                                                                                  

 

 

 

 

         Nguyễn Quốc Tuấn                          

CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN

NĂM 2017

(Ban hành kèm theo QĐ số: 224 /QĐ-PGDĐT, ngày 13/3/2017)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ra đề môn

Bảng

     1

D  Trần Thanh Hùng

Phòng GD-ĐT

Ngữ văn

Bảng A

Ngữ văn

Bảng B

2

Trần Kim Cang

Phòng GD-ĐT

Toán

Bảng A

Toán

Bảng B

3

Nguyễn Văn Phúc

THCS Nguyễn An Ninh

Vật lý

Bảng A

Vật lý

Bảng B

4

Ngô Hữu Nhiệm

THCS Ninh Hòa

Hóa học

Bảng A

Hóa học

Bảng B

5

Võ Văn Đồng

THCS Trương Vĩnh Ký

Sinh học

Bảng A

Sinh học

Bảng B

6

Bùi Văn Cầu

THCS Ninh Hòa

T.Anh

Bảng A

T.Anh

Bảng B

7

Nguyễn Thanh Hòa

Phòng GD-ĐT

Lịch sử

 

8

Nguyễn Hồng Anh

THCS Chu Văn An

Địa lí

 

 

 Danh sách này có: 08 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 NĂM 2017

 

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-PGDĐT ngày 13/03/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

08 giờ 00 phút ngày 17/03/2017

Họp Ban ra đề thi tại phòng GD&ĐT

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 17/03-22/03/2017

Làm đề, hoàn thiện đề thi và hướng dẫn chấm các môn

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 24/03/2017

Nộp đề kiểm tra tại phòng GDĐT

- Trưởng ban, phó ban, thư ký

- Các ủy viên ra đề kiểm tra

Ngày 25-26/03/2017

In sao đề thi các môn

 

Trưởng ban, phó ban, thư ký

 

----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8

Đăng ngày 5/23/2017 8:34:35 AM | Thể loại: Tư liệu khác | Lần tải: 0 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.07 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8, Tư liệu khác. . Chúng tôi giới thiệu tới các bạn tài liệu QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng tham khảo , Thư viện QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8 thuộc thể loại Tư liệu khác được giới thiệu bởi bạn Duy Phan Khánh tới cộng đồng nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào danh mục Tư liệu khác , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Tư liệu khác ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 224/QĐ-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v ra đời Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh chuyên nghiệp cấp tỉnh; Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm

https://nslide.com/de-thi/qd-thanh-lap-ban-ra-de-thi-hsg-lop-8.qccu0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download mất font không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Tư liệu khác


UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 224/QĐ-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN
Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh;
Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành;
Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND huyện Hồng Dân về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân;
Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Ban ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên và chức danh sau:
1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GD-ĐT;
2. Phó trưởng ban: Ông Trần Kim Cang, Chuyên viên phòng GD-ĐT;
3. Thư ký:
- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên phòng GD-ĐT;
- Bà Tôn Thị Bé, Nhân viên phòng GD-ĐT;
4. Các thành viên: Theo danh sách đính kèm.
Điều 2. Các thành viên Ban ra đề thi có nhiệm vụ họp, tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban ra đề thi do Trưởng ban phân công, giao việc.
Các thành viên có mặt tại phòng GD-ĐT lúc 08 giờ 00 ngày 17/03/2017 để làm nhiệm vụ.
Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận: TRƯỞNG PHÒNG
- Như điều 3; Đã ký
- Lưu: VT.
Nguyễn Quốc Tuấn
CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN
NĂM 2017
(Ban hành kèm theo QĐ số: 224 /QĐ-PGDĐT, ngày 13/3/2017)

STT
Họ và tên
Đơn vị
Ra đề môn
Bảng

 1
D Trần Thanh Hùng
Phòng GD-ĐT
Ngữ văn
Bảng A
Ngữ văn
Bảng B

2
Trần Kim Cang
Phòng GD-ĐT
Toán
Bảng A
Toán
Bảng B

3
Nguyễn Văn Phúc
THCS Nguyễn An Ninh
Vật lý
Bảng A
Vật lý
Bảng B

4
Ngô Hữu Nhiệm
THCS Ninh Hòa
Hóa học
Bảng A
Hóa học
Bảng B

5
Võ Văn Đồng
THCS Trương Vĩnh Ký
Sinh học
Bảng A
Sinh học
Bảng B

6
Bùi Văn Cầu
THCS Ninh Hòa
T.Anh
Bảng A
T.Anh
Bảng B

7
Nguyễn Thanh Hòa
Phòng GD-ĐT
Lịch sử


8
Nguyễn Hồng Anh
THCS Chu Văn An
Địa líDanh sách này có: 08 người

LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 NĂM 2017

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-PGDĐT ngày 13/03/2017)

Thời gian
Nội dung
Thành phần

08 giờ 00 phút ngày 17/03/2017
Họp Ban ra đề thi tại phòng GD&ĐT
Toàn thể Ban ra đề

Ngày 17/03-22/03/2017
Làm đề, hoàn thiện đề thi và hướng dẫn chấm các môn
Toàn thể Ban ra đề

Ngày 24/03/2017
Nộp đề kiểm tra tại phòng GDĐT
- Trưởng ban, phó ban, thư ký
- Các ủy viên ra đề kiểm tra

Ngày 25-26/03/2017
In sao đề thi các môn

Trưởng ban, phó ban, thư ký


----------------------
Sponsor Documents