QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8

Đăng ngày 5/23/2017 8:34:35 AM | Thể loại: Đề thi khác | Chia sẽ bởi: Duy Phan Khánh | Lần tải: 0 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.07 M | Loại file: doc

 


 UBND HUYỆN HỒNG DÂN       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

         Số: 224/QĐ-PGDĐT    Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

V/v thành lập Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017

 

TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN

Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh;

Căn cứ kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2016- 2017 của ngành;

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 27/05/2013 của UBND huyện Hồng Dân về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Hồng Dân;

Theo đề nghị của bộ phận chuyên môn Phòng Giáo dục và Đào tạo

 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 gồm các ông, bà có tên và chức danh sau:

1. Trưởng ban: Ông Nguyễn Thanh Hòa, Phó trưởng phòng GD-ĐT;

2. Phó trưởng ban: Ông Trần Kim Cang, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

3. Thư ký:

- Ông Nguyễn Minh Hải, Chuyên viên phòng GD-ĐT;

- Bà Tôn Thị Bé, Nhân viên phòng GD-ĐT;

4. Các thành viên: Theo danh sách đính kèm.

Điều 2. Các thành viên Ban ra đề thi có nhiệm vụ họp, tổ chức ra đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 vòng huyện năm học 2016-2017 đúng theo các văn bản hướng dẫn hiện hành. Nhiệm vụ cụ thể của từng thành viên trong Ban ra đề thi do Trưởng ban phân công, giao việc.

Các thành viên có mặt tại phòng GD-ĐT lúc 08 giờ 00 ngày 17/03/2017 để làm nhiệm vụ.

Điều 3. Các bộ phận trong phòng GD-ĐT, đơn vị trường học có liên quan và các ông, bà có tên tại điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Nơi nhận:                                                               TRƯỞNG PHÒNG                                                                                                                               

- Như điều 3;                                                                                                 Đã ký                                                                            

- Lưu: VT.                                                                                  

 

 

 

 

         Nguyễn Quốc Tuấn                          


CÁC THÀNH VIÊN TRONG BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 CẤP HUYỆN

NĂM 2017

(Ban hành kèm theo QĐ số: 224 /QĐ-PGDĐT, ngày 13/3/2017)

 

STT

Họ và tên

Đơn vị

Ra đề môn

Bảng

     1

D  Trần Thanh Hùng

Phòng GD-ĐT

Ngữ văn

Bảng A

Ngữ văn

Bảng B

2

Trần Kim Cang

Phòng GD-ĐT

Toán

Bảng A

Toán

Bảng B

3

Nguyễn Văn Phúc

THCS Nguyễn An Ninh

Vật lý

Bảng A

Vật lý

Bảng B

4

Ngô Hữu Nhiệm

THCS Ninh Hòa

Hóa học

Bảng A

Hóa học

Bảng B

5

Võ Văn Đồng

THCS Trương Vĩnh Ký

Sinh học

Bảng A

Sinh học

Bảng B

6

Bùi Văn Cầu

THCS Ninh Hòa

T.Anh

Bảng A

T.Anh

Bảng B

7

Nguyễn Thanh Hòa

Phòng GD-ĐT

Lịch sử

 

8

Nguyễn Hồng Anh

THCS Chu Văn An

Địa lí

 

 

 Danh sách này có: 08 người

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


LỊCH LÀM VIỆC CỦA BAN RA ĐỀ THI HSG LỚP 8 NĂM 2017

 

(Kèm theo Quyết định số 224 /QĐ-PGDĐT ngày 13/03/2017)

 

Thời gian

Nội dung

Thành phần

08 giờ 00 phút ngày 17/03/2017

Họp Ban ra đề thi tại phòng GD&ĐT

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 17/03-22/03/2017

Làm đề, hoàn thiện đề thi và hướng dẫn chấm các môn

Toàn thể Ban ra đề

Ngày 24/03/2017

Nộp đề kiểm tra tại phòng GDĐT

- Trưởng ban, phó ban, thư ký

- Các ủy viên ra đề kiểm tra

Ngày 25-26/03/2017

In sao đề thi các môn

 

Trưởng ban, phó ban, thư ký

 

----------------------

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8, Đề thi khác. . Chúng tôi trân trọng giới thiệu tới các bạn đề thi QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang cần cùng xem , Tài liệu QĐ thành lập Ban ra đề thi HSG lớp 8 trong thể loại Đề thi khác được giới thiệu bởi user Duy Phan Khánh tới cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Đề thi khác , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Đề thi khác ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng tham khảo UBND HUYỆN HỒNG DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập - Tự do - Hạnh phúc Số: 224/QĐ-PGDĐT Huyện Hồng Dân, ngày 13 tháng 3 năm 2017 QUYẾT ĐỊNH V/v ra đời Ban ra đề thi chọn HSG lớp 8 cấp huyện năm 2017 TRƯỞNG PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HUYỆN HỒNG DÂN Căn cứ Quyết định số 2172/QĐ-SGDĐT ngày 06/10/2015 của Sở GDĐT Bạc Liêu về việc ban hành Quy chế thi chọn học https://nslide.com/de-thi/qd-thanh-lap-ban-ra-de-thi-hsg-lop-8.qccu0q.html