RUNG CHUONG VÀNG LÓP 2

Đăng ngày 5/10/2017 11:20:17 PM | Thể loại: Tập đọc 2 | Chia sẽ bởi: Hoá Lô Văn | Lần tải: 19 | Lần xem: 3 | Page: 1 | Kích thước: 0.05 M | Loại file: doc

 


CÂU HỎI  RUNG CHUÔNG VÀNG (Đã sắp xếp, chỉnh sửa)

                         Từ câu 1 đến câu 25

 

Câu 1: Đơn vị nào sau đây là đơn vị đo cân nặng ? ( A)

A.  kg

B.    m

C.    cm

 

Câu 2: Trong phép tính: x – 2= 4. Yêu cầu chúng ta tìm thành phần nào? (B)

A. Tìm số trừ

B.Tìm số bị trừ

C. Tìm số hạng chưa biết 

 

Câu 3.  Hãy tìm từ trái nghĩa với từ : Đen (trắng)

Câu 4:  Trong các từ sau từ nào chỉ hoạt động của học sinh ?( b)

 1. Giảng bài
 2. Viết bài.
 3. Phơi thóc

Câu 5: Một tuần lễ có ngày mấy ngày ? ( a)

 1. 7
 2. 8
 3. 6

 

Câu 6: Số nào lớn hơn 7 và bé hơn 9 ? ( b)

 1. 7
 2. 8
 3. 9

 

Câu 7:Tìm số lớn nhất có 2 chữ số  (99)

 

Câu 8: Em đang học ở trường nào

A.Trường Tiểu học Kim Lâm

B. Trường Tiểu học Thanh Hương

 

Câu 8:Một năm có bao nhiêu tháng?   (12 tháng)

 

Câu 9: Ngày Quốc Tế Thiếu Nhi là ngày nào? (1- 6)

 

Câu 10: Những từ ngữ sau đây, từ ngữ nào chỉ người? ( học sinh, chú ngựa) (A)


 

A . Học sinh                                          B . Chú ngựa

 

 

Câu 11: Mùa nào là mùa diễn ra ngày tựu trường? (Mùa thu)

 

Câu 12:  Một năm có mấy mùa? ( C)

 

A . 2 mùa                     B . 3 mùa                       C . 4 mùa               D . 5 mùa

 

Câu 13: Theo lời bà đất trong bài Tập đọc “ Chuyện bốn mùa” Mùa xuân có gì hay?( B)

 

A . Cho trái ngọt, hoa thơm.                        B . Cho cây lá tươi tốt

 

Câu 14 . Trong câu “ Bạn Hoa đang quét lớp” được viết theo mẫu câu nào?

( B)

A. Ai là gì?

B. Ai làm gì?

 

Câu 15 : Bộ phận nào thuộc cơ quan tiêu hóa ? ( a)

 1. Dạ dày
 2. Lưng
 3. Não

 

Câu 16 : Câu nào thuộc câu kiểu Ai là gi ?( a)

 1. Em là học sinh lớp 2
 2. Chim hót líu lò
 3. Trường em rộng  và đẹp

Câu 17: Trong các từ  sau đây từ nào nào chỉ sự vật ? ( c)

 1. Đỏ chói
 2. Bay lượn
 3. Chuồn chuồn
 4. Nhanh nhẹn

Câu 18: Số  nào liền sau sô 99 ? ( c)

 1. 98
 2. 89
 3. 100

 

 


Câu 19: Những phương tiện giao thông nào chạy trên đường bộ? ( A)

 1. Xe ô tô, xep đẹp, xem  máy.
 2. Tàu thủy, thuyền.

Câu 20: Trước lúc ăn cơm chúng ta phải làm gi?( A)

 1. Rửa tay trước khi ăn
 2. Không rửa tay trước khi ăn
 3. Cả hai ý trên

Câu 21 : Một con vịt có 2 chân . Hỏi 6 con vịt có bao nhiêu chân ? ( 6 con)

Câu 22:   Trái nghĩa với " chăm chỉ"?   ( lười biếng)

 

Câu 23 : Tìm 3 từ chỉ hoạt động ?

 

 

Câu 23:   Thừa số, thừa số , tích là thành phần của phép tính nào?( B)

 

A . Cộng                                         B . Nhân

 

Câu 24 : Viết tổng dưới dạng tích

2 + 2 + 2 + 2 + 2 =

 

Câu 25 : Mùa đông bắt đầu từ tháng mấy đến tháng mấy ? ( 10,11,12)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc