SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

đề thi Hóa học Khác (Hóa học)
  Đánh giá    Viết đánh giá
 6       6      0
Ngày đăng 2018-02-23 22:09:39 Tác giả H­Ung Nguyễn Nam loại .doc kích thước 0.37 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

HIDROCACBON 1. 2. A + HCl B + C B + H2O D D + O2 E E + NaOH G + H G + NaOH I + J A B + C B + H2O D 2D E + F + H2O F + F A nE Cao su Buna. CxHy(A) B A + HCl C (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt) C + Br2 2 s¶n phÈm thÕ. BiÕt r»ng trong A cã mC: mH lµ 21:2 vµ MB – MA = 214. A cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n. 5. B + dung dÞch KMnO4 E + … B + H2 F F + dung dÞch KMnO4 G + … A C + H2O C + Br2 D D H H + KMnO4 + H2SO4 CH­3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O A B + C A D + E D F + C F + Br2 G

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

HIDROCACBON
      1.    
              
 
       2. A +  HCl             B  +  C      
              B  +  H2O  D
     D  +  O2          E
     E  +  NaOH         G  +  H
     G  +  NaOH        I  +  J
              
 
A       B + C
B + H2O D
2D          E + F + H2O
F  +  F    A
nE     Cao su Buna.
CxHy(A) B
A   +   HCl      C  (tØ lÖ 1:4 t¹o s¶n phÈm duy nhÊt)
C   +   Br2       2 s¶n phÈm thÕ.
        BiÕt r»ng trong A cã mC: mH lµ 21:2 vµ MB – MA = 214. A cã c«ng thøc ph©n tö trïng víi c«ng thøc ®¬n gi¶n.
        5.  

  B + dung dÞch KMnO4   E + …
B + H2                            F
F + dung dÞch  KMnO4  G + …
A     C + H2O
C + Br2 D
D H
H + KMnO4 + H2SO4 CH­3COOH + CO2 + K2SO4 + MnSO4 + H2O
A          B + C
A          D + E
D          F + C
F + Br2  G
G J + …
J            B
B + Cl2  6.6.6
J  + C    D. 
1
 


 
Al4C3 +  L            E + X
E                      Y + Z
CH3COOH + Y A
nA                     B
B    +    nNaOH      C + D
C    +      NaOH E + F
F    +    X    + ?       + + ?
A   +       NaOH     ?   + ?.     
A +  dd KOH      B + KCl + H2O
B  +  HCl                 C
C  +  dd KOH          Propanol-2 + KCl.
a. R­îu - phenol
    7.      KhÝ thiªn nhiªnC2H­2ABCaxit picric.
                             
                          Danilintr¾ng.
   CaCO3ABCHIKpropanol-2.
                 
                                  P.E  F DEGCaosu buna.
    9.
                        
    10.
   
 
    11.  iso-propylicABCH4DEF G anilin.   
    12.  G +   NaOH A + Na2CO3
           A              I + H2
  I            L
  L  +  Cl2     M + HCl
  M + NaOH  N + P + H2O
  N  + HCl      P + Q
  Q  + HNO3   C6H2(NO2)3OH + H­2O
 
A         B + C
B + H2O   D
2D            E + F + H2O
E   +   F    A
nE            Caosu buna.
 
A + KOH + ROH B + KCl + H2O
B + HCl   C
C + KOH propanol-2 + KCl.
 
1
 


 
   16.
      
    17.
           
ANDEHIT – AXIT CACBOXYLIC
3.
    
 
                4.      
                  
                5.                   
                
      6.

      7.

       8.
    
      9.
  
 
      10.
             
 
1
 


 
11.
       
    12.
      C4H10C4H6C4H6Br2C4H8O2C4H10O2
             C4H6O2 C4H12O4N2 C4H6O4 C8H12O4.
    13.
 
      
    14.
      
    15.
     
 
    16.
                              
      17.
            
                18.
      19.
          
       20.
 
21.   
1
 


 
 
                   
.        HV Qu©n Y- 2001
                 22.   A + NaOH        B + C + D + H2O
     D + NaOH    CH4 + Na2CO3
     B + Cu(OH)2 E + Cu2O + H2O
     E + NaOH    CH4 + Na2CO3 
     C + HCl             C6H5OH + NaCl
    BiÕt: -TØ lÖ gi÷a A:NaOH (tham gia ph¶n øng) lµ 1:3
   - B lµ hîp chÊt ®¬n chøc.
                                                                                                   §H Y-D­îc Tp HCM 2001
      23.
   
      24.   C3H6 A B C D E CH4
      BiÕt D lµ hîp chÊt ®a chøc.
                                            §HY Th¸i B×nh 2001
                  26.  A + O2 B
    B  + C   A + D + H2O
   … + NH3 + D + AgNO3 CH3COONH4 + Ag + …
    B + E   Cu + H2O
    A + G  Cu(NO3)2 + NO + …
                  27.
      
                      Trong ®ã cã 2 cÆp chÊt trïng nhau       28.   A + Cl2            C + D
    C + NaOH       E + NaCl
    E + CuO          F + … + …
    F + …              G
    A + {O}           J + …
    J  + H2SO4(lo·ng) K + …
    G + E               H + …
    
 
 
1
 


 
29.   n-Butan     A + M
    A + Cl2        B + C
    B + NaOH D + E
    D + CuO    G + F +…
    G + H +… K + 2Ag + …
    G + H +… P + 4Ag + …
    G + …       I tr¾ng.
      30.   1,47g A + K 0,01 mol B + C
    3B             E (c©n xøng)
    E + Cl2            F + K
    F + NaOH       G + NaCl
    G + CuO         H + Cu + D
    H + AgNO3 + NH3 + H2O M + Ag + …
    M+ H2SO4                          N + …
    E + KMnO4 + H2SO4         I + …
               31.   C14H10O­4 + H2O B + C
    B + NaOH               D + E (láng)
    C + NaOH               F + E
    B + F                       D + C
    G(CxHy) + KMnO4 + H2SO4 B + …
    3G    H
    H + Cl2   6.6.6.     
1
 


Nguồn:H­Ung Nguyễn Nam

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

doc.pngSO_DO_PHAN_UNG_HUU_CO.doc[0.37 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
zm8y0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-02-23 22:09:39
Loại file
doc
Dung lượng
0.37 M
Trang
1
Lần tải
6
Lần xem
6
đề thi SƠ ĐÒ PHẢN ỨNG HÓA HỌC HỮU CƠ

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan