Sóng ánh sáng

đề thi Vật lí Vật lí 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       4      0
Ngày đăng 2019-02-24 12:24:27 Tác giả Vương Phạm Hồng loại .docx kích thước 0.02 M số trang 1
Tài liệu này được Tải Miễn phí(FREE download) hoàn toàn tại nslide.com

SÓNG ÁNH SÁNG ĐỀ 2 Câu 1:[Y]Phát biểu nào sau đây về hiện tượng giao thoa ánh sáng là sai ? A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng ánh sáng B. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng ánh sáng C

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

SÓNG ÁNH SÁNG ĐỀ 2
Câu 1:[Y]Phát biểu nào sau đây về hiện tượng giao thoa ánh sáng là sai ?
 A. Giao thoa là hiện tượng đặc trưng của sóng ánh sáng B. Nơi nào có giao thoa thì nơi ấy có sóng ánh sáng
 C. Nơi nào có sóng ánh sáng thì nơi ấy có giao thoaD. Hiện tượng giao thoa ánh sáng được sinh ra bởi hai nguồn sáng kết hợp 
Câu 2:[Y]Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng (Young), ánh sáng từ khe hẹp F sau khi đi qua hai khe hẹp song song F1 và F2 vẫn có thể phủ lên nhau trong trường giao thoa là do
 A. hiện tượng tán sắc ánh sángB. hiện tượng nhiễu xạ ánh sáng. C. hiện tượng phản xạ ánh sángD. hiện tượng khúc xạ ánh sáng.  
Câu 3:[Y]Hiện tượng giao thoa sóng ánh sáng chỉ xảy ra khi hai nguồn ánh sáng là hai nguồn
 A. có cùng cường độ sáng B. cùng màu sắc C. đơn sắc D. kết hợp
Câu 4:[Y]Có thể ứng dụng của hiện tượng giao thoa ánh sáng để đo
 A. chiết suất của một môi trường B. tần số ánh sángC. bước sóng ánh sáng D. tốc độ ánh sáng
Câu 5:[Y] Bước sóng của một trong các bức xạ màu lục có trị số là
 A. λ = 55 nm. B.  λ = 0,55 mm. C.  λ = 0,55 μm.  D. λ = 0,55 nm.
Câu 6:[Y]Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng vân giao thoa là khoảng cách
 A. giữa hai vân sáng cùng bậc trên màn B. từ vân trung tâm đến vân tối gần nó nhất
 C. giữa một vân sáng và vân tối bên cạnh nó trên màn D. giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn
Câu 7:[Y] Tìm phát biểu đúng về ánh sáng đơn sắc .
 A. Đối với ánh sáng đơn sắc, góc lệch của tia sáng đối với các lăng kính khác nhau đều có cùng giá trị. B. Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị lệch đường truyền khi đi qua lăng kính.              C.  Ánh sáng đơn sắc là ánh sáng không bị tách màu khi qua lăng kính.              D.  Đối với các môi trường khác nhau, ánh sáng đơn sắc luôn có cùng bước sóng.
Câu 8:[B]Với cùng một chiếc áo khi quan sát dưới ánh sáng mặt trời và dưới bóng đèn neon thì thấy màu sắc khác nhau. Kết luận có thể rút ra về màu sắc của vật là gì ?
 A. Màu sắc của vật mà ta quan sát được phụ thuộc màu của ánh sáng chiếu tới B. Ánh sáng chiếu tới vật đã ảnh hưởng tới mắt người quan sát              C. Màu săc của chiếc áo đã bị biến đổiD. Màu của chiếc áo khi quan sát dưới đèn neon là màu thật.
Câu 9:[B]Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có với bước sóng λ1 = 0,4 μm, trong đoạn MN trên màn quan sát đối xứng qua vân sáng trung tâm người ta đếm được 8 vân tối, trong đó M và N là hai vân tối. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm và thay nguồn sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,60 μm thì số vân sáng trong đoạn MN trên màn quan sát là
 A. 4.  B. 6.  C. 7.  D. 5.  
Câu 10:[B]Trong thí nghiệm Iâng (Y–âng) về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc . Biết khoảng cách giữa hai khe hẹp là 1,2 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe hẹp đến màn quan sát là 0,9 m. Quan sát được hệ vân giao thoa trên màn với khoảng cách giữa 9 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là
 A. 0,50. 10–6 m.  B. 0,55. 10–6 m.  C. 0,60. 10–6 m.  D. 0,45. 10–6 m.
Câu 11:[B]Chiếu một tia sáng trắng vào mặt bên AB của một lăng kính có tiết diện thẳng là một tam giác đều, đáy BC và góc chiết quang là A, chiết suất của thuỷ tinh đối với ánh sáng đỏ là √2 và đối với ánh sáng tím là √3. Khi tia đỏ bị phản xạ toàn phần ở mặt bên AC thì
 A. chỉ có tia tím ló ra khỏi lăng kính B. chỉ có tia dỏ không ló ra khỏi lăng kính
 C. có một phần ánh sáng ló ra khỏi AC D. không có ánh sáng ló ra khỏi AC
Câu 12:[B]Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe là 1 mm. Nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 µm. Khoảng vân giao thoa trên màn bằng 1,3 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là
 A. 0,5 m.  B. 2 m.  C. 1,5 m.  D. 1 m.
Câu 13:[B]Trong thí nghiệm Iâng (Y–âng) về giao thoa của ánh sáng đơn sắc, hai khe hẹp cách nhau 1 mm, mặt phẳng chứa hai khe cách màn quan sát 1,5 m. Khoảng cách giữa 5 vân sáng liên tiếp là 3,6 mm. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm này bằng
 A. 0,60 μm.  B. 0,40 μm.  C. 0,48 μm.  D. 0,76 μm.
Câu 14:[B]Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 (µm). Nếu tại điểm M trên màn quan sát có vân tối thứ năm (tính từ vân sáng trung tâm) thì hiệu đường đi của ánh sáng từ hai khe S1, S2 đến M có độ lớn bằng:              A. 1,5 µm.               B. 3,0 µm.               C. 3,3 µm.               D. 2,7 µm.
Câu 15:[K] Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng Y-âng, khoảng cách giữa 2 khe là 1 mm, khoảng cách từ 2 khe tới màn là 2 m. Sử dụng đồng thời hai bức xạ đơn sắc có bước sóng λ1 và λ2 = 2/3 λ1. Trên màn, người ta thấy khoảng cách giữa 2 vân sáng liên tiếp có màu giống như màu của vân chính giữa là 2,4 mm. Bước sóng λ1 bằngA. 0,6 μm.B. 0,55 µm.              C. 0,4 μm.              D. 0,75 μm.
Câu 16:[K] Một lăng kính thuỷ tinh có chiết suất là 1,6 đối với một ánh sáng đơn sắc nào đó và góc chiết quang là 45o. Góc tới cực tiểu để có tia ló là:A. 13,0o              B. 6,8o              C. 14,5o              D. 10,14o 
Câu 17:[K] Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa ánh sáng, sử dụng đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,42 μm, λ2 = 0,56 μm và λ3. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta thấy có 4 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ2, và không có vạch sáng nào là sự trùng nhau của hai vân sáng λ2 và λ3. Bước sóng λ3 có thể là giá trị nào dưới đây ? A. 0,65 μm.              B. 0,63 μm.              C. 0,75 μm.              D. 0,60 μm.
Câu 18:[K]Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,64 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,8 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,2 m, bề rộng miền giao thoa là 1,05 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là:A. 21 vân.               B. 22 vân.               C. 20 vân.               D. 19 vân.
Câu 19:[K]Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,65 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1,2 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,8 m, bề rộng miền giao thoa là 1,85 cm. Tổng số vân sáng và vân tối có trong miền giao thoa là:A. 35 vân.               B. 37 vân.               C. 39 vân.               D. 36 vân.
Câu 20:[K]Tiến hành thí nghiệm giao thoa ánh sáng với hai khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có với bước sóng λ1 = 0,45 μm, trong đoạn MN trên màn quan sát đối xứng qua vân sáng trung tâm người ta đếm được 13 vân sáng, trong đó M và N là hai vân tối. Giữ nguyên điều kiện thí nghiệm và thay nguồn sáng bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ2 = 0,60 μm thì số vân sáng trong đoạn MN trên màn quan sát là
 A. 9.  B. 12.  C. 10.  D. 11.
Câu 21:[K] Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa ánh sáng, sử dụng đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,48 μm, λ2 = 0,6 μm và λ3. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ2, và thấy có 4 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ3. Bước sóng λ3 có thể là giá trị nào dưới đây ? A. 0,60 μm.              B. 0,76 μm.              C. 0,72 μm.              D. 0,65 μm.

Câu 22:[K]Trong thí nghiệm Iâng (Y–âng) về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a = 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D = 1,5 m. Hai khe được chiếu bằng bức xạ có bước sóng λ =0,6 μm . Trên màn thu được hình ảnh giao thoa . Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm (chính giữa) một khoảng 5,4 mm có vân sáng bậc (thứ) A
 A. 3.  B. 6.  C. 2.  D. 4.
Câu 23:[K]Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2,5 m, bề rộng miền giao thoa là 2,5 cm. Tổng số vân sáng miền giao thoa là:A. 19 vân.               B. 15 vân.               C. 21 vân.               D. 17 vân.
Câu 24:[K] Trong thí nghiệm khe Y–âng về giao thoa ánh sáng với đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,4 μm, λ2 = 0,50 μm, và λ3 = 0,6 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn bằng 2 m. Hai điểm M, N trên màn cách nhau 2,4 cm đối xứng nhau qua vân sáng trung tâm. Nếu vân sáng của hai hoặc ba bức xạ đơn sắc trùng nhau ta chỉ tính là một vân sáng thì tổng số vân sáng quan sát được trên đoạn MN là:              A. 45.              B. 34.              C. 37.              D. 57. 
Câu 25:[K] Tia sáng đi từ thuỷ tinh có chiết suất n1 = 1,5 đến mặt phân cách với nước n2 = 4/3. Xác định góc tới i để không có tia khúc xạ trong nướC . A. 62o              B. 50o              C. 45o              D. 80o 
Câu 26:[K] Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng I-âng, cho giao thoa đồng thời hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 μm và 0,7 μm. Khoảng cách giữa hai khe là a = 0,6 mm. Khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn là D = 0,8 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng liên tiếp trên màn cùng màu vân trung tâm là:A. 2,54 mm.              B. 4,67 mm.              C. 3,24 mm.              D. 1,2 mm. 
Câu 27:[G] Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S phát ra đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,4 μm; λ2 = 0,5 μm; λ3 = 0,6 μm. Tính từ vân sáng trung tâm, tại vân sáng thứ 3 cùng màu với vân trung tâm (kể cả vân trung tâm) là các vân sáng thứ:              A. 15 đối với λ1, 12 đối với λ2, 10 đối với λ3              B. 30 đối với λ1, 24 đối với λ2, 20 đối với λ3              C. 40 đối với λ1, 50 đối với λ2, 60 đối với λ3              D. 45 đối với λ1, 36 đối với λ2, 30 đối với λ3
Câu 28:[G] Trong thí nghiệm về giao thoa áng sáng khe Iâng khoảng cách hai khe a = 2 mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là D = 2 m. Nguồn S phát ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Vùng trùng nhau giữa quang phổ bậc hai và quang phổ bậc ba có bề rộng là : A. 1,52 mm.              B. 1,14 mm.              C. 2,28 mm.              D. 0,38 mm. 
Câu 29:[G] Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, ánh sáng trắng chiếu vào khe S có bước sóng từ 405 nm đến 655 nm. M là một điểm trên miền giao thoa, ở đó có đúng 4 bức xạ cho vân sáng và một trong các bước xạ đó là bức xạ màu lục có bước sóng 560 nm. Trong số những bức xạ cho vân sáng tại M, bức xạ có bước sóng nhỏ nhất là
 A. 0,600 μm B. 0,530 μm C. 534,6 nm D. 435,6 nm
Câu 30:[G] Một lăng kính có góc chiết quang A = 80 (coi là góc nhỏ) được đặt trong không khí. Chiếu một chùm ánh sáng trắng song song, hẹp vào mặt bên của lăng kính theo phương vuông góc với mặt phẳng phân giác của góc chiết quang, rất gần cạnh của lăng kính. Đặt một màn E sau lăng kính, vuông góc với phương của chùm tia tới và cách mặt phẳng phân giác của góc chiết quang 1,2 m. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là nđ = 1,642 và đối với ánh sáng tím là nt = 1,685. Độ rộng từ màu đỏ đến màu tím của quang phổ liên tục quan sát được trên màn là:A. 6,5 mm.              B. 8,3 mm.               C. 5,4 mm.               D. 7,2 mm.
Câu 31:[G] Trong thí nghiệm giao thoa khe Y-âng, cho giao thoa đồng thời ba ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ1 = 0,42 μm; λ2 = 0,56 μm; λ3 = 0,63 μm. Biết khoảng cách giữa hai khe là 1 mm và khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe tới màn bằng 1,5 m. Khoảng cách giữa hai vân sáng gần nhau nhất có cùng màu với vân sáng trung tâm là
 A. 7,56 mm. B. 9 mm. C. 6,54 mm. D. 8,76 mm.
Câu 32:[G] Chiếu một chùm ánh sáng trắng vào mặt bên của một lăng kính có góc chiết quang 6 0 theo phương vuông góc mặt phân giác góc chiết quang. Trên màn quan sát E đặt song song và cách mặt phân giác của lăng kính một đoạn 1,5 m ta thu được dải màu có bề rộng là 6 mm. Biết chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng đỏ là 1,5015. Chiết suất của lăng kính đối với ánh sáng tím sẽ là:
 A. 1,5543 B. 1,5397 C. 1,4968 D. 1,5004
Câu 33:[G] Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Tại vị trí vân sáng bậc 3 của ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,76 μm còn có bao nhiêu vân sáng nữa của các ánh sáng đơn sắc khác ?
 A. 7. B. 4. C. 3. D. 8.
Câu 34:[G] Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 µm đến 0,76 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 2 m. Trên màn, tại vị trí cách vân trung tâm 2,5 mm có vân tối của bức xạ có bước sóng
 A. 0,5 µm. B. 0,45 µm và 0,52 µm C. 0,75 µm. D. 0,56 µm.
Câu 35:[G] Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của I-âng người ta sử dụng đồng thời ba ánh sáng đơn sắc là ánh sáng đỏ có bước sóng λ1 = 720 nm, ánh sáng vàng có bước sóng λ2 = 600 nm và ánh sáng lam có bước sóng λ3 = 480 nm. Ở giữa hai vân sáng liên tiếp cùng màu với vân sáng trung tâm ta quan sát được bao nhiêu vân sáng màu vàng?
 A. 10. B. 9. C. 11. D. 8.
Câu 36:[G] Trong một thí nghiệm về giao thoa ánh sáng, khoảng cách giữa hai khe sáng là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn là 1,5 m. Dùng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Trên màn, khoảng cách từ vân sáng trung tâm đến vị trí gần nhất mà tại đó có sự trùng nhau của hai ánh sáng đơn sắc có bước sóng khác nhau là
 A. 6,48 mm. B. 3,42 mm. C. 2,28 mm. D. 4,56 mm.
Câu 37:[G] Chiếu ánh sáng trắng có bước sóng trong khoảng (0,38 ÷ 0,76) μm vào hai khe trong thí nghiệm Y-âng. Tại vị trí ứng với vân sáng bậc bốn của ánh sáng vàng có bước sóng 0,6 μm còn có vân sáng của những bức xạ có bước sóng nào sau đây?
 A. 0,42 μm; 0,64 μm. B. 0,48 μm; 0,64μm. C. 0,4 μm; 0,48 μm. D. 0,4 μm; 0,54 μm.
Câu 38:[G] Trong thí nghiệm Young về giao thoa ánh sáng, khe hẹp S đồng thời phát ra 3 bức xạ đơn sắc khác nhau thuộc vùng nhìn thấy có bước sóng lần lượt là λ1 = 420nm, λ2 = 540nm, và λ3 chưa biết. Biết khoảng cách 2 khe là 1,8mm và khoảng cách 2 khe tời màn là 4m. Biết vị trí vân tối gần tâm màn nhất xuất hiện trên màn là vị trí của vân tối thứ 14 của λ3. Khoảng cách gần nhất từ vân tối trung tâm đến vân sáng chung của λ2 và λ3 là:A. 42 mm.              B. 33 mm.              C. 16 mm              D. 54 mm.
Câu 39:[G] Trong thí nghiệm Y–âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 0,38 μm đến 0,76 μm. Khoảng cách giữa hai khe là 1 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Độ rộng quang phổ bậc 2 (nằm về một phía so với vân sáng trung tâm) là:A. 0,57 mm.              B. 2,36 mm.              C. 1,71 mm.              D. 1,14 mm.
Câu 40:[G] Trong thí nghiệm khe Y-âng về giao thoa ánh sáng, sử dụng đồng thời ba bức xạ đơn sắc có bước sóng là λ1 = 0,45 μm, λ2 = 0,6 μm và λ3. Trên màn, trong khoảng giữa hai vân sáng gần nhau nhất cùng màu với vân trung tâm, ta thấy có 2 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ2, và thấy có 3 vạch sáng là sự trùng nhau của hai vân sáng λ1 và λ3. Bước sóng λ3 có thể là giá trị nào dưới đây ?               A. 0,675 μm.              B. 0,76 μm.              C. 0,60 μm.              D. 0,65 μm.

BẢNG ĐÁP ÁN
1.C
2.B
3.D
4.C
5.C
6.D
7.C
8.A
9.D
10.C
11.D
12.B
13.A
14.D
15.A
16.D
17.D
18.A
19.B
20.A
21.C
22.A
23.D
24.D
25.D
26.B
27.B
28.D
29.D
30.D
31.A
32.B
33.C
34.A
35.D
36.C
37.C
38.A
39.D
40.A

 

Nguồn:Vương Phạm Hồng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Sóng ánh sáng
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

 
LINK DOWNLOAD

docx.pngSONG_ANH_SANG_DE_2.docx[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)
 

Mã tài liệu
2pi40q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2019-02-24 12:24:27
Loại file
docx
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần tải
0
Lần xem
4
đề thi Sóng ánh sáng

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi có liên quan

 • Sóng Ánh Sáng
  Sóng Ánh Sáng
  Sóng Ánh Sáng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sóng Ánh Sáng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/5/2013

  Xem: 0

 • Song Anh Sang
  Sóng ánh sáng
  Song Anh Sang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sóng ánh sáng

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 23/8/2011

  Xem: 0

 • song anh sang
  ĐỀ THI VẬT LÍ
  song anh sang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi ĐỀ THI VẬT LÍ

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2011

  Xem: 0

 • SÓNG ÁNH SÁNG
  Vật lý 12
  SÓNG ÁNH SÁNG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 25/5/2011

  Xem: 0

 • song anh sang
  Đề thi học kì I
  song anh sang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Đề thi học kì I

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/1/2011

  Xem: 0

 • Sóng ánh sáng
  Vật lý
  Sóng ánh sáng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/5/2010

  Xem: 29

 • song anh sang
  Vật lý 12
  song anh sang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 8/9/2010

  Xem: 74

 • Sóng ánh sáng
  Vật lý 12
  Sóng ánh sáng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/11/2009

  Xem: 439

 • song anh sang
  Vật lý
  song anh sang

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/1/2011

  Xem: 0

 • Sóng ánh sáng
  Vật lý
  Sóng ánh sáng

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 1/6/2014

  Xem: 0