Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

 Bài tập tích phân

Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2005

   KQ:

Bài 2. ĐH, CĐ Khối B – 2005

   KQ:

Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2005

  KQ:

Bài 4. Tham khảo 2005

   KQ:

Bài 5. Tham khảo 2005

   KQ:

Bài 6. Tham khảo 2005

   KQ:

Bài 7. Tham khảo 2005

   KQ:

Bài 8. CĐ Khối A, B – 2005

   KQ:

Bài 9. CĐ Xây Dựng Số 3 – 2005

  KQ:

Bài 10. CĐ GTVT – 2005

   KQ:

Bài 11. CĐ Kinh Tế  Kỹ Thuật I – 2005

   KQ:

Bài 12. CĐ Tài Chính Kế Toán IV – 2005

   KQ:

Bài 13. CĐ Truyền Hình Khối A – 2005

   KQ:

Bài 14. CĐSP Tp.HCM – 2005

   KQ:

Bài 15. CĐ KT-KT Cần Thơ – 2005

    KQ:

Bài 16. CĐSP Vĩnh Long – 2005

   KQ:

Bài 17. CĐ Bến Tre – 2005

   KQ:

Bài 18. CĐSP Sóc Trăng Khối A – 2005

  KQ:

Bài 19. CĐ Cộng Đồng Vĩnh Long – 2005

    KQ:

Bài 20. CĐ Công Nghiệp Hà Nội – 2005

   KQ:

Bài 21. CĐSP  Hà Nội – 2005

  KQ:

Bài 22. CĐ Tài Chính – 2005

     KQ:

Bài 23. CĐSP Vĩnh Phúc – 2005

   KQ:

Bài 24. CĐSP Hà Nội – 2005

  KQ:

Bài 25. CĐSP KonTum – 2005

   KQ: 2

 

 

 

Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2006

  KQ:

Bài 2. Tham khảo 2006

   KQ:

Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2006

   KQ: 

Bài 4. Tham khảo 2006

   KQ: 

Bài 5. Tham khảo 2006

    KQ: 

Bài 6. ĐH, CĐ Khối B – 2006

   KQ: 

Bài 7. Tham khảo 2006

   KQ: 

Bài 8. Tham khảo 2006

   KQ: 

Bài 9. CĐ KTKT Công Nghiệp II – 2006

   KQ: 

(Đổi biến , từng phần)

Bài 10. CĐ Cơ Khí – Luyện Kim – 2006

   KQ:

Bài 11. CĐ Nông Lâm – 2006

   KQ:

Bài 12. ĐH Hải Phòng – 2006

    KQ: 

Bài 13. CĐ Y Tế – 2006

   KQ:

 

Bài 14. CĐ Tài Chính Kế Toán – 2006

  KQ:

Bài 15. CĐ Sư Phạm Hải Dương – 2006

  KQ: 

Bài 16. Hệ CĐ – ĐH Hùng Vương – 2006

   KQ: 

Bài 17. CĐ KTKT Đông Du – 2006

   KQ: 

Bài 18. CĐ Sư Phạm Quảng Bình – 2006

   KQ: 

Bài 19. CĐ Sư Phạm Quảng Ngãi – 2006

   KQ:  2

Bài 20. CĐ Sư Phạm Trà Vinh – 2006

  KQ: 

Bài 21. CĐ Bán Công – Công Nghệ  - Tp.HCM – 2006

  KQ:

Bài 22. CĐ Sư Phạm Tiền Giang – 2006

   KQ:

Bài 23. CĐ Bến Tre – 2006

   KQ:

Bài 24.

   KQ:

Bài 25.

   KQ:

Bài 26. 

  KQ:

 

Bài 27.  CĐ KT-KT Công Nghiệp I – 2006

   KQ: Không tồn tại

Bài 28.  CĐ KT-KT Công Nghiệp II – 2006

   KQ: 

Bài 29. CĐ Xây dựng số 2 – 2006

   KQ:

Bài 30.  CĐ Xây dựng số 3 – 2006

  KQ:

Bài 31. CĐ GTVT III – 2006

   KQ:

  KQ:

Bài 32.  CĐ Kinh tế đối ngoại – 2006

   KQ: 

Bài 33. CĐSP Hưng Yên - Khối A– 2006

   KQ:

Bài 34. CĐSP Hưng Yên - Khối B– 2006

  KQ:

Bài 35. CĐSP Hưng Yên - Khối D1 , M– 2006

  KQ:

Bài 36. CĐ Bán công Hoa Sen – Khối A  – 2006

  KQ:

Bài 37.  CĐ Bán công Hoa Sen – Khối D  – 2006

  KQ:

Bài 38.  CĐSP Trung Ương – 2006

  KQ: 

Bài 39. CĐSP Hà Nam – Khối A – 2006

   KQ :

Bài 40. CĐSP Hà Nam – Khối M – 2006

    KQ:

Bài 41. CĐSP Hà Nam – Khối A (DB) – 2006

   KQ:

Bài 42.  CĐKT Y Tế I – 2006

   KQ: 

Bài 43. CĐ Tài Chính Hải Quan – 2006

   KQ:

Bài 44. CĐ Kĩ thuật Cao Thắng – 2006

  KQ:

Bài 45. CĐKT Tp.HCM Khóa II - 2006

    KQ:

Bài 46. CĐCN Thực phẩm Tp.HCM – 2006

   KQ: 

Bài 47. CĐ Điện lực Tp.HCM – 2006

   KQ: 

Bài 48. CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối A– 2006

   KQ:

Bài 49. CĐ Kinh tế công nghệ Tp.HCM Khối D1 – 2006

   KQ:

Bài 50. CĐSP Hà Nội Khối D1 – 2006  

 KQ: .

 

 

 

Bài 1. ĐH, CĐ khối A – 2007

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường: .

     KQ:

Bài 2. ĐH, CĐ khối B – 2007

 Cho hình phẳng H giới hạn bởi các đường , . Tính thể tích của khối tròn xoay tạo thành khi quay hình H quanh trục Ox.

     KQ:

Bài 3. ĐH, CĐ khối D – 2007

 Tính tích phân 

     KQ:

Bài 4. Tham khảo khối A – 2007

   KQ:

Bài 5. Tham khảo khối B – 2007

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường .   KQ:

Bài 6. Tham khảo khối B – 2007

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường .   KQ:

Bài 7. Tham khảo khối D – 2007

    KQ: 

Bài 8. Tham khảo khối D – 2007

    KQ:

Bài 9. CĐSPTW – 2007

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường có phương trình  ; .

     KQ:

Bài 10. CĐ GTVT – 2007

    KQ: 2

Bài 11. CĐDL Công nghệ thông tin Tp.HCM – 2007

    KQ: 

 

 

 

 

Bài 12. CĐ Khối A – 2007

   KQ:

Bài 13. CĐ Cơ khí luyện kim – 2007

    KQ: 

Bài 14. CĐSP Vĩnh Phúc – 2007

    KQ: 

Bài 15. CĐ Khối B – 2007

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi các đường , , , .

     KQ:

Bài 16. CĐ Khối D – 2007

    KQ: 1

Bài 17. CĐ Dệt may thời trang Tp.HCM – 2007

    KQ:

Bài 18. CĐ Hàng hải – 2007

    KQ:

Bài 19. CĐ Kinh tế kĩ thuật Thái Bình – 2007

   KQ: 

Bài 20. CĐ Công nghiệp Phúc Yên – 2007

    KQ:  1

 


Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2008

   KQ:

Bài 2. ĐH, CĐ Khối B – 2008

 

    KQ: 

Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2008

   KQ: 

Bài 4. CĐ Khối A, B, D – 2008

 Tính diện tích hình phẳng giới hạn bởi parabol và đường thẳng .

    KQ:  (đvdt)

 

 

 

 

 

 

 

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

SƯU TẦM NHỮNG BÀI TÍCH PHÂN HAY THI NHẤT đề thi Đại số

Đăng ngày 8/25/2009 11:15:32 PM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 463 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.19 M | File type: doc
0 lần xem


nslide giới thiệu đến cộng đồng đề thi SƯU TẦM NHỮNG BÀI TÍCH PHÂN HAY THI NHẤT .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , đề thi SƯU TẦM NHỮNG BÀI TÍCH PHÂN HAY THI NHẤT thuộc thể loại Đại số được chia sẽ bởi thành viên Đẹp Nguyễn Thị đến các bạn nhằm mục đích tham khảo , thư viện này được đưa vào chuyên mục Đại số , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Toán học Toán 12 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu

Bài 1, kế tiếp là ĐH, CĐ Khối A – 2005 KQ: Bài 2, nói thêm là ĐH, CĐ Khối B – 2005 KQ: Bài 3, thêm nữa ĐH, CĐ Khối D – 2005 KQ: Bài 4, ngoài ra Tham khảo 2005 KQ: Bài 5, ngoài ra Tham khảo 2005 KQ: Bài 6,còn cho biết thêm Tham khảo 2005 KQ: Bài 7, bên cạnh đó Tham khảo 2005 KQ: Bài 8,còn cho biết thêm CĐ Khối A, B – 2005 KQ: Bài 9, thêm nữa CĐ Xây Dựng Số 3 – 2005 KQ: Bài 10, cho biết thêm CĐ GTVT – 2005 KQ: Bài 11, bên cạnh đó CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật I – 2005 KQ: Bài 12, bên cạnh đó CĐ Tài Chính Kế Toán IV – 2005 KQ: Bài 13,còn cho biết thêm CĐ Truyền Hình Khối A – 2005 KQ: Bài 14, bên cạnh đó CĐSP Tp, tiếp theo là HCM – 2005 KQ: Bài 15, ngoài ra CĐ KT-KT Cần Thơ – 2005 KQ: Bài 16,còn cho biết thêm CĐSP Vĩnh Long – 2005 KQ: Bài 17, thêm nữa CĐ Bến Tre
https://nslide.com/de-thi/suu-tam-nhung-bai-tich-phan-hay-thi-nhat.sjaruq.html

Bình luận

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích học tập , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download Download tài liệu,đề thi,mẫu văn bản miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2005
 KQ:
Bài 2. ĐH, CĐ Khối B – 2005
 KQ: 
Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2005
 KQ: 
Bài 4. Tham khảo 2005
 KQ: 
Bài 5. Tham khảo 2005
 KQ: 
Bài 6. Tham khảo 2005
 KQ: 
Bài 7. Tham khảo 2005
 KQ: 
Bài 8. CĐ Khối A, B – 2005
 KQ: 
Bài 9. CĐ Xây Dựng Số 3 – 2005
 KQ: 
Bài 10. CĐ GTVT – 2005
 KQ: 
Bài 11. CĐ Kinh Tế Kỹ Thuật I – 2005
 KQ: 
Bài 12. CĐ Tài Chính Kế Toán IV – 2005
 KQ: 
Bài 13. CĐ Truyền Hình Khối A – 2005
 KQ: 
Bài 14. CĐSP Tp.HCM – 2005
 KQ: 
Bài 15. CĐ KT-KT Cần Thơ – 2005
 KQ: 
Bài 16. CĐSP Vĩnh Long – 2005
 KQ: 
Bài 17. CĐ Bến Tre – 2005
 KQ: 
Bài 18. CĐSP Sóc Trăng Khối A – 2005
 KQ: 
Bài 19. CĐ Cộng Đồng Vĩnh Long – 2005
 KQ: 
Bài 20. CĐ Công Nghiệp Hà Nội – 2005
 KQ: 
Bài 21. CĐSP Hà Nội – 2005
 KQ: 
Bài 22. CĐ Tài Chính – 2005
 KQ: 
Bài 23. CĐSP Vĩnh Phúc – 2005
 KQ: 
Bài 24. CĐSP Hà Nội – 2005
 KQ: 
Bài 25. CĐSP KonTum – 2005
 KQ: 2Bài 1. ĐH, CĐ Khối A – 2006
 KQ: 
Bài 2. Tham khảo 2006
 KQ: 
Bài 3. ĐH, CĐ Khối D – 2006
 KQ: 
Bài 4. Tham khảo 2006
 KQ: 
Bài 5. Tham khảo 2006
 KQ: 
Bài 6. ĐH, CĐ Khối B – 2006
 KQ: 
Bài 7. Tham khảo 2006
 KQ: 
Bài 8. Tham khảo 2006
 KQ: 
Bài 9. CĐ KTKT Công Nghiệp II – 2006
 KQ: 
(Đổi biến , từng phần)
Bài 10. CĐ Cơ Khí – Luyện Kim – 2006
 KQ: 
Bài 11. CĐ Nông Lâm – 2006
 KQ: 
Bài 12. ĐH Hải Phòng – 2006
 KQ: 
Bài 13. CĐ Y Tế – 2006
 KQ: 

Bài 14. CĐ Tài Chính Kế Toán – 2006
 KQ: 
Bài 15. CĐ Sư Phạm Hải Dương – 2006
 KQ: 
Bài 16. Hệ CĐ – ĐH Hùng Vương – 2006
 KQ: 
Bài 17. CĐ KTKT Đông Du – 2006
 KQ: 
Bài 18. CĐ Sư Phạm Quảng Bình – 2006
 KQ: 
Bài 19. CĐ Sư Phạm Quảng Ngãi – 2006
 KQ: 2
Bài 20. CĐ Sư Phạm Trà Vinh – 2006
 KQ: 
Bài 21. CĐ Bán Công – Công Nghệ - Tp.HCM – 2006
 KQ: 
Bài 22. CĐ Sư Phạm Tiền Giang – 2006
 KQ: 
Bài 23. CĐ Bến Tre – 2006
 KQ: 
Bài 24.
 KQ: 
Bài 25.
 KQ: 
Bài 26.
 KQ: 

Bài 27. CĐ KT-KT Công Nghiệp I – 2006
 KQ: Không tồn tại
Bài 28. CĐ KT-KT Công Nghiệp II – 2006
 KQ: 
Bài 29. CĐ Xây dựng số 2 – 2006
 KQ: 
Bài 30. CĐ Xây dựng số 3 – 2006
 KQ: 
Bài 31. CĐ GTVT III – 2006
 KQ: 


Sponsor Documents