THẦY/CÔ NÀO CÓ HS YẾU KĨ NĂNG NGHE NÓI THÌ VỀ ĐỘI CỦA EM NHA. TÀI LIỆU BỔ TRỢ NÀY CỰC KÌ HAY VÀ HIỆU QUẢ ĐÓ Ạ 
Em trân trọng giới thiệu đến quý thầy/ cô bộ tài liệu Nghe bổ trợ 
4 books nghe dành cho hs từ lớp 6 - 12 (tương đương A1, A2, B1, B1+) gồm có:
Exercises
Có answer keys
Đặc biệt có đầy đủ transcripts
Đa dạng các bài tập dễ khó luôn nhé
Thầy/cô quan tâm ib e gửi mẫu nhé

nguon VI OLET