TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

Đăng ngày 5/26/2010 5:18:01 AM | Thể loại: GD công dân 9 | Chia sẽ bởi: Thông Nguyễn Văn | Lần tải: 175 | Lần xem: 1966 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

UBND TỈNH KIÊN GIANG         CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số:  45 /SGDĐT-KT&KĐCLGDPT             Rạch Giá, ngày 21 tháng 5 năm 2010

V/v thông báo cấu trúc đề thi

tuyển sinh lớp 10 NH 2010 2011

 

 

  Kính gởi:

   - Các trường THPT, trường THCS có lớp THPT;

   - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.

 

 

 Thực hiện công văn số 64/SGDĐT-GDTRH&TX ngày 01/4/2010 của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 20102011; công văn số 89/ SGDĐT-GDTrH&TX ngày 10/5/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010 – 2011;

 Để học sinh định hướng ôn tập và tham gia thi tuyển tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010 – 2011; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010 – 2011 môn Văn, Toán và Tiếng Anh của các lớp không chuyên (03 phụ lục đính kèm).

Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho giáo viên và học sinh biết.

Trân trọng ./.

 

Nơi nhận:         KT.GIÁM ĐỐC

- Như kính gởi;                        P.GIÁM ĐỐC

- Lưu VT, KT&KĐCLGDPT.     

 

                    (Đã ký)

 

 

 

          Ninh Thành Viên

 

 

 

 


Phụ lục 1

 

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT năm học 2010 – 2011

Môn: TIẾNG ANH

 

1. Hình thức:

Sử dụng một số dạng bài tập quen thuộc trong quá trình dạy và học tiếng Anh, lời hướng dẫn bằng tiếng Việt, bảo đảm học sinh hiểu rõ yêu cầu của đề bài.Thời lượng  môn thi Tiếng Anh là 60 phút.

2. Nội dung:

Nội dung đề thi nằm trong phạm vi  chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9; nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học; phân loại được trình độ người học; phù hợp với thời gian quy định.

 

Đề thi sẽ kiểm tra các kiến thức và kỹ năng sau đây:

- Nói: Được kiểm tra thông qua ngữ âm (âm và dấu nhấn các từ thông dụng trong chương trình THCS), các mẫu đối thoại (hoặc hội thoại) ứng xử có để ý tới yếu tố văn hóa.

- Đọc: Các bài đọc có độ dài dưới 150 từ xoay quanh các chủ điểm (theme) có trong chương trình.

- Viết: Viết có gợi ý về các chủ đề có trong chương trình.

- Kiến thức ngôn ngữ: Kiểm tra về từ vựng và ngữ pháp, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

 

Điểm các phần:

Nói: (2 đ), Đọc (3 đ), Viết (2 đ), Kiến thức ngôn ngữ (3 đ)

 

 

 

 

 

 

 


Phụ lục 2                     

 

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT năm học 2010-2011

Môn: Toán

A-Hình thức:  100% tự luận

B-Nội dung:

Tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 9 hiện hành

- Phần Đại số: 4 bài toán, tổng cộng 6,5 điểm.

- Bài 1 (2,0 điểm): Căn bậc hai các phép tính về căn bậc hai.

- Bài 2 (1,0 điểm): Hàm số y= ax+b.

- Bài 3 ( 1,5 điểm): Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.

                      Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.

- Bài 4 (2,0 điểm): Hàm số y=ax2

                       Phương trình bậc hai một ẩn số. Hệ thức Vi-ét

                       Giải bài toán bắng các lập phương trình.


- Phần Hình học: 2 bài toán, tổng cộng 3,5 điểm.

-         Bài 5 (2,5 điểm):

Hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông.

Tỉ số lượng giác của góc nhọn.

Đường tròn.

- Bài 6 (1,0 điểm): Hình trụ. Hình nón. Hình món cụt.

Trong đó, mức độ của đề sẽ là:
+ 7,0 điểm cho học sinh trung bình, khá có thể đạt được.
+ 3,0 điểm cho các học sinh khá, giỏi.

 

 

 

 

 


Phụ lục 3

 

TUYỂN SINH VÀO LỚP 10 THPT

Năm học 2010 – 2011

Môn: Ngữ văn

 

 

I. NỘI DUNG ÔN THI: CHƯƠNG TRÌNH NGỮ VĂN 9

 

 

Theo chuẩn kiến thức kỹ năng môn Ngữ văn lớp 9 trong chương trình giáo dục phổ thông (môn Ngữ văn) ban hành kèm theo Quyết định số 16/2006/QD0-BGDĐT ngày 05 tháng 5 năm 2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Gồm 3 phần:

 - Tiếng Việt: Từ vựng – Ngữ pháp – Hoạt động giao tiếp.

 - Làm văn: Văn bản và tạo lập văn bản – Các kiểu văn bản.

 - Văn học: Văn bản văn học – Văn bản nhật dụng.

 

II. CẤU TRÚC ĐỀ THI

 

Câu I (2,0 điểm)

 Câu hỏi tái hiện và vận dụng kiến thức về Tiếng Việt hoặc Làm văn.

 

Câu II (3,0 điểm)

 Vận dụng kiến thức Làm văn để tạo lập một văn bản hoặc viết một đoạn, một bài văn nghị luận ngắn.

 

Câu III (5,0 điểm)

 Vận dụng khả năng đọc – hiểu và kiến thức xã hội, văn học để viết bài văn nghị luận.

 

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011, GD công dân 9. . nslide.com giới thiệu đến mọi người đề thi TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc quan tâm cùng xem , Thư viện TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 trong danh mục GD công dân 9 được giới thiệu bởi bạn Thông Nguyễn Văn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã chia sẽ vào mục GD công dân 9 , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Giáo dục Công dân GD công dân 9 ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng nghiên cứu UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Số: 45 /SGDĐT-KT&KĐCLGDPT Rạch Giá, ngày 21 tháng 5 năm 2010 V/v thông báo cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 NH 2010 – 2011 Kính gởi: - Các trường THPT, trường THCS có lớp THPT; - Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố, nói thêm là Thực hiện công văn số 64/SGDĐT-GDTRH&TX ngày 01/4/2010 của Sở GD&ĐT https://nslide.com/de-thi/tb-cau-truc-de-thi-vao-lop-10-nam-hoc-2010-2011.czhqvq.html