nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

Đề thi GD công dân 9 TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 5/26/2010 5:18:01 AM
Kích thước: 0.04 M
Lần tải: 175
Tác giả: Thông Nguyễn Văn
Nguồn: suu tam
File đính kèm: LOP_10_NH_20102011.zip
Xem: 1964
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi GD công dân 9, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi GD công dân 9 TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011

Loại file: doc | Kích thước: 0.04 M | Lần tải: 175 | Xem: 1964 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi GD công dân 9 TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 mien phi,tai lieu TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 mien phi,bai giang TB cấu trúc đề thi vào lớp 10 năm học 2010-2011 mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

UBND TỈNH KIÊN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 45 /SGDĐT-KT&KĐCLGDPT Rạch Giá, ngày 21 tháng 5 năm 2010
V/v thông báo cấu trúc đề thi
tuyển sinh lớp 10 NH 2010 – 2011


Kính gởi:
- Các trường THPT, trường THCS có lớp THPT;
- Các phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, thị xã, thành phố.


Thực hiện công văn số 64/SGDĐT-GDTRH&TX ngày 01/4/2010 của Sở GD&ĐT về việc tuyển sinh lớp 6 THCS và lớp 10 THPT năm học 2010 – 2011; công văn số 89/ SGDĐT-GDTrH&TX ngày 10/5/2010 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo môn thi thứ 3 kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010 – 2011;
Để học sinh định hướng ôn tập và tham gia thi tuyển tốt trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2010 – 2011; Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị cấu trúc đề thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2010 – 2011 môn Văn, Toán và Tiếng Anh của các lớp không chuyên (03 phụ lục đính kèm).
Đề nghị các đơn vị thông báo rộng rãi cho giáo viên và học sinh biết.
Trân trọng ./.

Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC
- Như kính gởi; P.GIÁM ĐỐC
- Lưu VT, KT&KĐCLGDPT.

(Đã ký)Ninh Thành Viên
Phụ lục 1

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT năm học 2010 – 2011
Môn: TIẾNG ANH

1. Hình thức:
Sử dụng một số dạng bài tập quen thuộc trong quá trình dạy và học tiếng Anh, lời hướng dẫn bằng tiếng Việt, bảo đảm học sinh hiểu rõ yêu cầu của đề bài.Thời lượng môn thi Tiếng Anh là 60 phút.
2. Nội dung:
Nội dung đề thi nằm trong phạm vi  chương trình THCS do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành, chủ yếu ở lớp 9; nhằm kiểm tra kiến thức cơ bản, năng lực vận dụng kiến thức, sự hiểu biết về thực hành của người học; phân loại được trình độ người học; phù hợp với thời gian quy định.

Đề thi sẽ kiểm tra các kiến thức và kỹ năng sau đây:
- Nói: Được kiểm tra thông qua ngữ âm (âm và dấu nhấn các từ thông dụng trong chương trình THCS), các mẫu đối thoại (hoặc hội thoại) ứng xử có để ý tới yếu tố văn hóa.
- Đọc: Các bài đọc có độ dài dưới 150 từ xoay quanh các chủ điểm (theme) có trong chương trình.
- Viết: Viết có gợi ý về các chủ đề có trong chương trình.
- Kiến thức ngôn ngữ: Kiểm tra về từ vựng và ngữ pháp, chủ yếu trong chương trình lớp 9.

Điểm các phần:
- Nói: (2 đ), Đọc (3 đ), Viết (2 đ), Kiến thức ngôn ngữ (3 đ)Phụ lục 2

CẤU TRÚC ĐỀ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT năm học 2010-2011
Môn: Toán
A-Hình thức: 100% tự luận
B-Nội dung:
Tập trung chủ yếu trong chương trình lớp 9 hiện hành
- Phần Đại số: 4 bài toán, tổng cộng 6,5 điểm.
- Bài 1 (2,0 điểm): Căn bậc hai và các phép tính về căn bậc hai.
- Bài 2 (1,0 điểm): Hàm số y= ax+b.
- Bài 3 ( 1,5 điểm): Hệ phương trình bậc nhất hai ẩn.
Giải bài toán bằng cách lập hệ phương trình.
- Bài 4 (2,0 điểm): Hàm số y=ax2
Phương trình bậc hai một ẩn số. Hệ thức Vi-ét
Giải bài toán bắng các lập phương trình.
- Phần Hình học: 2 bài toán, tổng cộng 3,5 điểm.
Bài 5 (2,5 điểm):
Hệ thức về cạnh và đường cao, cạnh và góc trong tam giác vuông.
Tỉ số lượng giác của góc nhọn.
Đường tròn.
- Bài 6 (1,0 điểm): Hình trụ. Hình nón. Hình món cụt.
Trong đó, mức độ của đề sẽ là: + 7,0 điểm cho học sinh trung bình, khá

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download LOP_10_NH_20102011.zip