TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột

Đăng ngày 11/8/2009 5:39:17 PM | Thể loại: Lịch sử 9 | Chia sẽ bởi: Hoàng Lê Trọng | Lần tải: 55 | Lần xem: 1956 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: doc

Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu

“70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk”

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TG, ngày 12/10/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 41-KH/BTC, ngày 20/10/2009 của Ban tổ chức Huyện ủy  về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột” (gọi tắt là cuộc thi); Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Păc. Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi như sau:

1. Mục đích, yêu cầu:

Cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột” nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhất là thanh thiếu niên về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở màn cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.

2. Đối tượng dự thi:

Tất cả cán bộ, viên, công chức, giáo viên, học sinh, công tác, học tập và làm việc trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Phương thức dự thi:a. Quy định bài dự thi:

- Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt (viết tay hoặc đánh máy không phải là bản sao, photocopy), không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa.

- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ học tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đảng viên, đoàn viên, đơn vị học tập công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có) của người dự thi.

- Bài dự thi sẽ được xem là không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.

b. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi:

- Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh bắt đầu nhận bài thi từ ngày 01/12/2009 đến hết ngày 10/02/2010.

- Ban Tổ chức cuộc thi trường nhận bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/12/2009 đến hết ngày 15/12/2009.

c. Câu hỏi dự thi: Cuộc thi gồm 8 câu hỏi dưới đây:

Câu 1 : Tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm nào? Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có bao nhiêu huyện, thị, thành phố và tên gọi các huyện, thị, thành phố?

Câu 2: Vì sao Bộ Chính trị tại chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên? Nêu tóm tắt diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Buôn Ma Thuột (l0/3/1975)?

Câu 3: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Đắk Lắk được thành lập vào thời gian nào? tại đâu? Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội, được tổ chức vào thời gian nào, tại đâu? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ khi Đảng bộ tỉnh thành lập đến nay?

Câu 4: Vai trò của Nhà đày Buôn Ma Thuột trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Đắk Lắk?

Câu 5: Hãy nêu các thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk sau 35 năm giải phóng (từ 1975 đến nay), ý nghĩa của những thành tựu đó?

Câu 6: Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk. Nêu tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị?

Câu 7: Hãy viết về một tấm gương đảng viên tiêu biểu trong những năm đổi mới ở địa phương hoặc nơi công tác, học tập mà ông, bà, anh, chị, đồng chí tâm đắc nhất; hoặc viết về suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 70 năm hình thành và phát triển.

Câu 8: Ông, bà, anh, chị, đồng chí cho biết điều tâm huyết nhất của mình muốn góp ý kiến để xây dựng Đảng bộ tỉnh đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

4. Tổ chức thực hiện:

          a. Thành phần Ban Tổ chức cuộc thi:

- Tại  Phòng GD&ĐT: Trưởng phòng làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn làm Phó ban, trưởng bộ phận tổng hợp (hoặc TCCB) làm thư ký, ủy viên là các đồng chí Phó Trưởng phòng và trưởng các bộ phận.

- Tại trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai: Hiệu trưởng Lê Trọng Hoàng làm Trưởng ban, Chủ tịch Công đoàn: Nguyễn Công Trường và Bí thư đoàn: Nguyễn Ngọc Thống làm Phó ban, Thư ký Hội đồng làm thư ký, ủy viên là các Phó Hiệu trưởng Lê Thị Tuyết Mai và Phan Thị Phương Ánh, tổ trưởng chuyên môn Hồ Viết Toàn, Trần Thị Vịnh, Trần Thị Thanh, Phạm Thị Kim Dung và 27 giáo viên chủ nhiệm lớp làm thành viên.

Ban Tổ chức cuộc thi tại các trường có trách nhiệm phát động, tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, giáo viên, công chức, học sinh, tích cực hưởng ứng tốt cuộc thi. Tiến hành thu và gửi bài thi về Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện, đồng thời khen thưởng các tập thể, cá nhân đã tích cực tham gia cuộc thi.

Việc tham gia cuộc thi là một tiêu chí thi đua của cá nhân và đơn vị. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường thực hiện nghiêm túc cuộc thi theo thể lệ của ban tổ chức.

T/M Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai

Hiệu trưởng

 

 

Lê Trọng Hoàng

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc