nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột

Đề thi Lịch sử 9 TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 11/8/2009 5:39:17 PM
Kích thước: 0.01 M
Lần tải: 55
Tác giả: Hoàng Lê Trọng
Nguồn: suu tam
File đính kèm: Thngbothitmhi_uBMT.rar
Xem: 1950
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Lịch sử 9, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi Lịch sử 9 TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột

Loại file: doc | Kích thước: 0.01 M | Lần tải: 55 | Xem: 1950 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Lịch sử 9 TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột mien phi,tai lieu TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột mien phi,bai giang TB thi tìm hiểu về Buôn Ma Thuột mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem

Kế hoạch tổ chức tham gia cuộc thi tìm hiểu
“70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk”
Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TG, ngày 12/10/2009 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Kế hoạch số 41-KH/BTC, ngày 20/10/2009 của Ban tổ chức Huyện ủy  về việc tổ chức cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột” (gọi tắt là cuộc thi); Thực hiện kế hoạch tổ chức cuộc thi của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Krông Păc. Trường THCS Nguyễn Thị Minh Khai xây dựng kế hoạch tham gia cuộc thi như sau:
1. Mục đích, yêu cầu:
Cuộc thi tìm hiểu “70 năm lịch sử Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk và 35 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột” nhằm nâng cao nhận thức cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhất là thanh thiếu niên về ý nghĩa to lớn của chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk, mở màn cho thắng lợi của cuộc tổng tiến công và nổi dậy giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng đất nước cũng như trong sự nghiệp đổi mới hiện nay.
2. Đối tượng dự thi:
Tất cả cán bộ, viên, công chức, giáo viên, học sinh, công tác, học tập và làm việc trong các cơ sở Giáo dục và Đào tạo.
3. Phương thức dự thi:a. Quy định bài dự thi:
- Người dự thi trả lời các câu hỏi bằng tiếng Việt (viết tay hoặc đánh máy không phải là bản sao, photocopy), không giới hạn số trang, hình ảnh minh họa.
- Bài dự thi phải ghi rõ và đầy đủ học tên, tuổi (ngày, tháng, năm sinh), giới tính nghề nghiệp, thành phần dân tộc, tôn giáo, đảng viên, đoàn viên, đơn vị học tập công tác, nơi thường trú, số điện thoại (nếu có) của người dự thi.
- Bài dự thi sẽ được xem là không hợp lệ nếu sao chép dưới mọi hình thức.
b. Thời gian và địa điểm nộp bài dự thi:
- Ban Tổ chức cuộc thi tỉnh bắt đầu nhận bài thi từ ngày 01/12/2009 đến hết ngày 10/02/2010.
- Ban Tổ chức cuộc thi trường nhận bài dự thi của cán bộ, đảng viên, công chức, học sinh gửi bài dự thi về Ban Tổ chức cuộc thi Phòng Giáo dục và Đào tạo từ ngày 01/12/2009 đến hết ngày 15/12/2009.
c. Câu hỏi dự thi: Cuộc thi gồm 8 câu hỏi dưới đây:
Câu 1 : Tỉnh Đắk Lắk được thành lập từ năm nào? Tỉnh Đắk Lắk hiện nay có bao nhiêu huyện, thị, thành phố và tên gọi các huyện, thị, thành phố?
Câu 2: Vì sao Bộ Chính trị tại chọn Buôn Ma Thuột làm mục tiêu chủ yếu của chiến dịch Tây Nguyên? Nêu tóm tắt diễn biến, kết quả và ý nghĩa lịch sử của chiến thắng Buôn Ma Thuột (l0/3/1975)?
Câu 3: Chi bộ Cộng sản đầu tiên ở Đắk Lắk được thành lập vào thời gian nào? tại đâu? Từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh đã trải qua bao nhiêu kỳ đại hội, được tổ chức vào thời gian nào, tại đâu? Nêu tên các đồng chí Bí thư Tỉnh ủy từ khi Đảng bộ tỉnh thành lập đến nay?
Câu 4: Vai trò của Nhà đày Buôn Ma Thuột trong thắng lợi của Cách mạng tháng Tám năm 1945 ở Đắk Lắk?
Câu 5: Hãy nêu các thành tựu nổi bật trên lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh Đắk Lắk sau 35 năm giải phóng (từ 1975 đến nay), ý nghĩa của những thành tựu đó?
Câu 6: Đại hội Đảng bộ tỉnh Đắk Lắk lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2005-2010) đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp để xây dựng, phát triển tỉnh Đắk Lắk. Nêu tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị?
Câu 7: Hãy viết về một tấm gương đảng viên tiêu biểu trong những năm đổi mới ở địa phương hoặc nơi công tác, học tập mà ông, bà, anh, chị, đồng chí tâm đắc nhất; hoặc viết về suy nghĩ, cảm xúc của bản thân về lịch sử vẻ vang của Đảng bộ tỉnh qua 70 năm hình thành và phát triển.
Câu 8: Ông, bà, anh, chị, đồng chí cho biết điều tâm huyết nhất của mình muốn góp ý kiến để xây dựng Đảng bộ tỉnh đáp ứng tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới?

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download Thngbothitmhi_uBMT.rar