TEST FOR THE BEST STUDENT GRADE 5TH

Đăng ngày 8/7/2017 6:35:20 PM | Thể loại: CT Bộ GDĐT 5 | Chia sẽ bởi: Khôi Đặng Phước Nguyên | Lần tải: 16 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 1.77 M | Loại file: doc

 


Name:…………………………...

Class: …………………………..

Date: ….. / …… / …….

TEST FOR BEST STUDENT GRADE 5

READING AND WRITING

PART 1: WRITE THE WORDS.

 

 

1

 


 

 

1

 


1

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

 

1

 


1

 


 

  3      

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc