test đề thi Tiếng Anh 8 Thí điểm

  Đánh giá    Viết đánh giá
 5       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
30ux0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
12/17/2017 10:54:36 AM
Loại file
doc
Dung lượng
0.34 M
Lần xem
0
Lần tải
5

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

Name:………………………………….Date: 4/10/2017 Lesson 2
I. Choose the best option to complete the following sentences by circling A,B,C or D.(1pt)
1.At lunch time you can _________ lunch in the school canteen.
a.be b.go c.do d.have
2.___________morning exercise is good for you.
a.doing b.studying c.having d.playing
3.Look! The girls __________ in the schoolyard.
a.are skipping b.skips c.skipping d.to skip.
4.Phong is wearing a school ____________.
a.shoes b.uniform c.bag d.hats
5.I am having a Maths lesson but I forgot my ____________. I have some difficulty.
a.calculator b.bicycle c.pencil case d.pencil sharpener
6.At break time, I go to the library and ____________ books.
a.go b.read c.play d.listen
II. Write the correct form of the verb in the bracket to complete each sentence. (1pt)
1…………..you ……….. to school by bike every day? (go)
2. Na and Mai …………….. the housework now. (do)
3. Our teacher …………….. on Nguyen Ngiem street . (live)
4. There …………………. any flowers in the living room. (not be)
C. READING (2pts) Read the passage carefully.
This is Thuan. He is eleven years old. He is in grade 6. His family has four people: his parents, his sister and Thuan. They live in a house near the Red river. There are flowers and trees in front of the house. Behind his house, there is a big garden. In the neighbourhood, there is a school, a market, a bookstore, a drugstore and a movie theater. There is a river paddy and a lake near his house.
Answer the questions . (1pts)
1. What is his name? How old is he? ……………………………………………………………………………………………..
2. Which grade is he in? ………………………………………………………………
3. Is his garden big? ………………………………………………………………………..
4.Is there a market in the neighbourhood?
………………………………………………………………………………………………
5.What is there in the neighbourhood?
…………………………………………………………………………………………….
D. Writing( 2pts)
I.Ordering the missing words to make a correct sentences. (1pt)
1.does/ Hoa/ the/ after/ housework/ school.
………………………………………………………
2.are/ trees/ there/ flowers/ and/ the/ in /park/many/.
.....................................................................................
II/Make sentences
1.They/ often/ morning exercise.
……………………………………………………………………………………………
2.Nam/play football/ school team………………………………………………………..
III.


 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

test.doc[0.34 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)