Đề thi môn tiếng anh học kì II đề thi Tiếng Anh 9

  Đánh giá    Viết đánh giá
 389       0      0
Phí: Tải Miễn phí
Mã tài liệu
oh23yq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
4/17/2013 8:04:38 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.01 M
Lần xem
0
Lần tải
389

HƯỚNG DẪN DOWNLOAD

Bước 1:Tại trang tài liệu nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình


PHÒNG GD – ĐT VĂN YÊN
Họ và tên:……………………………..
Lớp: 9……….SBD:…………..
ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
NĂM HỌC 2012 – 2013
Môn: Tiếng Anh 9 Thời gian : 45`
(Học sinh làm bài vào tờ giấy thi)


MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - TIẾNG ANH 9
Chủ đề
Nhận biết
Thông hiểu
Vận dụng
Tổng


TN
TL
TN
TL
TN
TL


I.Phonetic
4
1,0


4
1,0


II. Reading4
2,0


4
2,0

III. Language focus
8
2,0


4
2.0


12
4.0

IV. Writing

6
3,0
6
3,0

Tổng
12
3,0
 8
4,0
 6
3,0
26
10ĐỀ KIỂM TRA:
I. Chọn một từ có phần gạch chân phát âm khác với những từ còn lại bằng cách khoanh tròn chữ cái đầu dòng .(1mark).
1. A. bite B. nice C. life D. risen
2. A. killed B. liked C. loved D. relieved
3. A. this B. thick C. math D. thin
4. A. bean B. tea C. pleasure D. stream
II. Khoanh tròn một đáp án đúng nhất ( A , B , C or D ) cho mỗi câu trả lời. (2 marks)
1.If it rains tomorrow, I ………………….go on a picnic. .
A. am not B. wouldn’t C. won’t D. would
2. Typhoon is the word for tropical storm in…………………
A. North and South America B. Asia C. Australia D. Europe
3. Family members who live…….try to be together at Tet.
A. apart B. away C. far D near
4. If I were rich , I would travel ……… the world .
A. on B. in C. at D. around
5. Where are the photos ….. were take at your birthday party ?
A. whom B. which C. who D. where
6. On Easter Day, people crowd the streets to watch colorful ___________.
A. parades B. shows C. contests D. programs
7. The man……..repaired my car was very old.
A. whose B. whom C. which D. who
8. I’ll bring a raincoat just in case. I hope my friends won’t laugh…….me.
A. on B. in C. at D. for
III.Cho dạng đúng của động từ trong ngoặc.(2marks )
1.They want (decorate)…………......their home before Tet.
2.If I (know) ……………………….the answer, I would tell you.
3.We suggest (clean)……………….the streets in our neighborhood.
4.If you (work)……………………...hard , you will pass the exam.
IV. Nối các câu sau sử dụng các từ gợi ý trong ngoặc. (2 marks )
1.She gave me a book . The book is very useful. (Which)
…………………………………………………………………………
2.The man helped me do my homework. I love him very much. (whom)
…………………………………………………………………………
3.He couldn’t go to school. His family was very poor.(because)
…………………………………………………………………………
4. The woman is my mother. She is wearing a red shirt. (who)
……………………………………………………………………….
V.Đọc kỹ đoạn văn và trả lời câu hỏi: (2marks )
There are many celebrations throughout the year in Viet Nam, but Tet or Lunar New Year is the most important celebration for VietNamese people. Tet usually occurs in late January or early February. A few days before Tet is the time for people to clean and decorate their home. During the Tet , people enjoy many special foods with their family. It is also the time for family members who live apart try to be together.
1. What is the another name of Tet ? ...................................................................................................................
2.Is Tet the most important celebration in Viet Nam? ...........................................................................................................
3.When does the Lunar New Year occur ? ...................................................................................................................
4.What do people usually do at Tet ? ...................................................................................................................
VI. Viết lại câu sao cho nghĩa không đổi.(1mark )
1.We clean the room everyday.
( The room………………………………………………………….
2.“Does your father work here?” She asked.
(She asked………………………………………………………………..

…………………… The end ……………………… 

Nguồn:

 
LINK DOWNLOAD

De-thi-mon-tieng-anh-hoc-ki-II.doc[0.01 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)