THI THỬ LẦN 3 CHUYÊN THỦ KHOA HUÂN

đề thi Vật lý 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 183       0      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
wacu0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
5/23/2017 7:53:03 AM
Loại file
pdf
Dung lượng
0.63 M
Lần xem
0
Lần tải
183
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về đề thi THI THỬ LẦN 3 CHUYÊN THỦ KHOA HUÂN, Đề Thi Vật Lý 12 , Đề thi THI THỬ LẦN 3 CHUYÊN THỦ KHOA HUÂN, pdf, 5 trang, 0.63 M, Vật lý 12 chia sẽ bởi Thành Nguyễn Văn đã có 183 download

LINK DOWNLOAD

THI-THU-LAN-3-CHUYEN-THU-KHOA-HUAN.pdf[0.63 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

SGIÁO DC – ĐÀO TẠO TP HCM  
TRƯỜNG CHUYÊN THKHOA HUÂN  
ĐỀ THI THTHPT QUC GIA LN 3 - 2017  
Bài thi: KHOA HC TNHIÊN - Môn: VT LÍ  
Thi gian làm bài: 50 phút.  
(Đề thi có 04 trang gm 40 câu trc nghim)  
Hvà tên thí sinh:................................................................ Sbáo danh:..................  
Mã đề thi 302  
Câu 1 . Một sóng cơ truyền theo phương ox với bước sóng  
đi được quãng đường:  
tn s f = 0,5 Hz. Trong thi gian 0,25 s sóng truyn  
A 1/4  
C. 1/3  
C. 1/2  
D. 1/8   
Câu2. Khi gim khoảng cách đến ngun 10 ln thì mức cường độ âm s:  
A. tăng thêm 10 dB B. tăng thêm 20 dB  
C. Giảm bt 20 dB  
D. Gim bt 10 dB  
x   
Câu 3. Một sóng ngang được mô t bởi phương trình u  Acos2 ft  , trong đó u, x tính bằng cm, t đo bằng  
  
s. Tốc độ dao động cực đại ca các phn tử môi trường ln gp n ln vn tc truyn sóng khi  
n  
2  
n  
2n  
n  
4  
A. A   
.
B. A   
.
C. A   
.
D. A   
.
Câu 4: Chiếu từ nước ra không khí mt chùm tia sáng song song rt hẹp (coi như một tia sáng) gm 5 thành phần đơn  
sc: tím, chàm, lam, lục, vàng. Tia ló đơn sắc màu lam đi là là mặt nước (sát vi mt phân cách giữa hai môi trường).  
Không xét đến tia lam, các tia không ló ra ngoài không khí là các tia đơn sắc màu:  
A. vàng, tím.  
B. tím, chàm.  
C. lc, vàng.  
D. vàng, chàm.  
Câu 5: Công thoát ca km là 3,55 e V, Nếu lần lượt chiếu bc xạ (1 ) có bước sóng 0,320m và bc x(2 ) có tn số  
15  
1
0 Hz vào tm kẽm đang trung hòa về đin. Hiện tượng quang đin:  
A. ch xy ra vi bc x (1) B. ch xy ra vi bc x (2) C. c (1) và (2) D. không xy ra  
x   
50   
  
2   
Câu 6. Sóng dừng trên dây có phương trình: u = 2sin  
Vn tc truyn sóng trên dây là:  
cos 4t   
mmtrong đó x tính bằng cm.  
A. 100cm/s  
Câu 7. Thí nghim sóng dừng trên dây đàn hồi với 2 đầu cố định, chiu dài dây  
trên dây v =360 cm/s tn sthí nghiệm thay đổi đưc. Vi tn số nào sau đây sẽ không gây ra sóng dng:  
A: 27 Hz B: 36 Hz C: 42 Hz D: 63 Hz  
B. 200cm/s  
C. 200mm/s D. 100mm/s  
l
= 20 cm , vn tc truyn sóng  
Câu 8. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về hiện tượng quang đin ngoài:  
a) động năng cực đại ban đu ca các quang electron phthuc vào tn sca ánh sáng kích thích  
b) hiện tượng quang điện xảy ra khi bước sóng ca ánh sang kích thích nh hơn giới hạn quang điện  
c) để xảy ra quang điện thì năng lượng ca photon kích thích phi nhỏ hơn công thoát của kim loại đó  
d) selectron bc ra khi kim loi tlvới cường độ chùm sáng kích thích  
e) hiệu điện thế hãm phthuc vào bn cht ca kim loi  
A. 2  
B.  
3
C. 4  
D. 5  
Câu 9: Mt mạch dao động điện t t do LC có dòng đin cực đại trong mch là I , ti thời điểm mà đin tích trên tụ  
0
điện có giá tr q, cường độ dòng điện trong mch có giá tr i thì tn s góc  tho mãn biu thc  
2
0
2
2
0
2
2
0
2
2
0
2
I i  
q
I i  
I  i  
q
I  i  
2
2
2
2
A.  =  
B.  =  
C.  =  
D.  =  
2
2
q
q
Câu 10.Trong phn ng ht nhân không có bo toàn nào:  
a)Bo toàn skhi  
d)Bo toàn sproton  
f)Bảo toàn điện tích  
b) Bảo toàn động lưng  
e)Bo toàn snotron  
c)Bo toàn khối lượng  
g)Bảo toàn năng lưng toàn phn  
A. a,b  
B. c,d,e  
C. a,b,f  
D. g,f,a  
[Type text]  
Page 1  
Câu 11.Phn ng phân hch và sự phân rã không có đặc điểm chung nào:  
A. Phthuc vào tác nhân bên ngoài  
B. phn ng ht nhân tỏa năng lượng  
C. tuân theo các định lut bo toàn  
D. tổng độ ht khi các ht sau phn ng lớn hơn tổng độ ht khi các hạt trước phn ng  
Câu 12. Cho phn ng a + b  c + d + Q. Gi m , m, E, K , lần lượt là khối lượng, độ ht khối, năng  
lượng liên kết, động năng ca các ht. Nếu Q < 0 thì :  
A. m  m  m  m  
B. m  m  m  m  
a b c d  
a
b
c
d
C. E  E  E  E  
D. k  k  k  k  
a b c d  
a
b
c
d
Câu 13. Có bao nhiêu phát biểu đúng khi nói về dao động cơ :  
a) Dao động tt dần có cơ năng giảm dn  
b) Biên độ dao động cưỡng bc không ph thuc vào lc cn của môi trường  
c) Dao động duy trì là dao động dưới tác dng ca ngoi lc tun hoàn  
d) Dao động t do có biên độ ph thuộc vào cách kích thích ban đầu  
e) Tn scủa dao động cưng bc luôn bng tn sca ngoi lc tun hoàn  
A. 2  
Câu 14. Có bao nhiêu hiện tượng dưới đây thể hin ánh sáng có tính cht sóng:  
a) cu vng b) giao thoa c) quang hóa d) quang hp e) quang dn  
A. 3 B. 2 C. 5 D. 4  
B. 3  
C. 4  
D. 5  
g) nhiu xạ  
Câu 15. Chn phát biu Sai : con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang, khi vật qua v trí cân bng :  
A. véc tơ lực kéo v đổi chiều B. véc tơ gia tốc đổi chiu  
C. véc tơ vận tốc đổi chiều D. véc tơ lực đàn hồi đổi chiu  
Câu 16. Độ to ca âm phthuc vào :  
A. tn số âm  
B. cường độ âm  
C. âm sc  
D. mức cường độ âm  
Câu 17. Con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc 0 . ti thời điểm li độ góc có giá tr  / 2 thì t s động  
0
năng và thế năng ca con lc là  
A. 3  
B. 1/3  
C. 4  
D. ¼  
Câu 18. Phát biểu nào là đúng khi nói về quang ph:  
A. Quang phvch phát xdo cht rn , lng , khí áp sut cao phát ra  
B. Quang phliên tc là nhng vch màu riêng lxut hin trên nn ti  
C. Quang phvch hp thchphthuc vào thành phn cu to ca chất khí hay hơi ở áp sut thp  
D. Quang phvch phát xchphthuc vào nhiệt độ  
Câu 19. Mt đoạn mch điện xoay chiu có tng trgp đôi tng các điện trthun trong mch thì có hscông  
sut là  
A. 2,0  
B. 0,2  
C. 0,5  
D. 0,866  
Câu 20. Tại ba điểm A,B, C của tam giác đều cnh b  
3
(cm ) nm trên mt thoáng cht lỏng X, người ta đặt ba  
ngun kết hợp dao động theo phương vuông góc với mt phng cht lỏng, có phương trình u = u =acos  
t  
A
B
b
uC  acos  
t   
.
Cho bước sóng   , biên độ dao động tại điểm M thuc trng tâm tam giác ABC là ?  
4
A. 0  
B. 2a  
C. a  
D. 3a  
Câu 21. Mạch điện xoay chiu ch  cuộn dây có điện tr hoạt động R . Biết L = 1/π H, tn s dòng điện f = 50  
o
Hz, dòng điện qua mch chậm pha hơn điện áp hai đầu mch góc π/4. Giá tr ca R là  
o
A. 50 Ω  
B. 100 Ω  
C. 25 Ω  
D. 40 Ω  
[Type text]  
Page 2  
Câu 22. Đặt điện áp xoay chiu có giá tr hiu dng 120 V, tn số 50 Hz vào hai đầu đoạn mch mc ni tiếp gm  
,4  
0
điện trthun 30 Ω , cun cm thuần có độ tự  
H và tụ điện có điện dung thay đổi được. Điều chỉnh điện dung  
ca tụ điện thì điện áp hiu dng giữa hai đầu cun cảm đạt giá trcực đại bng  
A. 150 V. B. 250 V. C. 160 V.  
Câu 23. Hai hạt nhân khác nhau, có cùng độ ht khi, chng thai hạt đó có:  
A. cùng năng lượng liên kết B. cùng s proton C. cùng s khối  
D. 100 V.  
D. cùng năng lượng liên kết riêng  
Câu 24 . Giao thoa sóng cơ với hai ngun kết hợp A, B có phương trình uA  acost; uB  acos  
Gọi I,M, N là 3 điểm thuộc AB, trong đó I là trung điểm AB, M,N nm hai phía so vi I. Biết bước sóng 4 cm, MI  
5.3cm NI = 7,7 cm. s cực đại có trên đoạn MN là  
A. 6 B. 57 C. 8 D. 7  
t   
   
=
Câu 25. Đoạn mạch điện xoay chiu gồm điện trthun R, cun dây thun cm L và tụ điện C mc ni tiếp. Kí  
hiu u , u , u lần lượt là điện áp tc thi  hai đầu các phn t R, L và C. Quan h đúng là  
R
L
C
A. u tr pha π/2 so với u .  
B. u và u luôn vuông pha.  
C. u và u luôn cùng pha.D. u tr pha π so với u .  
R L C L  
R
C
L
C
Câu 26: Trong nguyên tử hiđrô, khi electron nhảy tquỹ đo N vquỹ đo K thì nguyên tphát ra bc xạ có bước  
sóng λ , khi electron nhy t qu đạo M v qu đạo L t nguyên t phát ra bc x có bước sóng λ . Nhn xét nào sau  
1
2
đây về quan h giữa λ và λ là đúng?  
1
2
A. 256λ = 675λ .  
B.  = 4λ .  
C. 27λ = 4λ .  
D. 25λ = 28λ .  
1 2  
1
2
1
2
1
2
Câu 27. Con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng với biên độ A. Gi l  độ dãn ca lò xo ti vị  
trí cân bng, nếu A = 2l thì trong mt chu kì t s thi gian lò xo b nén và thi gian b dãn là :  
A 1/2  
B 1/3  
C 1/4  
D. 3/4  
Câu 28. Chiếu bc xạ có bước sóng λ = 0,3 μm và mt cht phát quang thì chất đó phát ra ánh sáng có bước sóng  
λ’ = 0,5 μm. Biết công sut ca chùm sáng phát quang bng 3% công sut của chùm sáng kích thích. Khi đó tsố  
photon phát và photon kích thích?  
A. 1/20  
B. 1/30  
C. 1/60  
D. 1/50  
-3  
Câu 29.Cho mạch điện như hình vẽ. Cun dây thun cảm có độ t cm L = 4.10 H,  
A
B
k
tụ điện có điện dung C = 0,1μF, nguồn điện có suất điện động E = 6mV và điện trở  
trong r = 2. Ban đầu khoá k đóng, khi dòng điện đã ổn định trong mch, ngt khoá k.  
Tính hiệu điện thế cực đại gia hai bn tụ điện.  
L
C
E,r  
A. 60 mV  
B. 600 mV  
C. 800 mV  
D. 100 mV  
L
Câu 30. Mạch dao động điện t lí tưởng gm cun thun cm và hai t điện ging nhau mc  
ni tiếp hai bn ca mt tụ được ni vi nhau bng một khóa K. ban đu khóa K m, cung  
C
C
cấp năng lượng cho mạch dao động thì điện áp cực đại giữa 2 đầu cun dây là 8  
6
V. Sau  
đó đúng vào lúc thời điểm dòng đin qua cuộn dây có cường độ bng giá trhiu dng thì  
đóng khóa K Điện áp cực đại giữa 2 đầu cuộn dây sau khi K đóng là:  
K
A. 12V D. 16 V  
B. 4  
6
V
C. 8  
3
Câu 31: . Cho mạch điện xoay chiều như hình vẽ :  
  
0
Biết : uAB  200 2 cost  (V)  chậm pha hơn uAE 30  
6   
s ch vôn kế V = 100(V) , s ch vôn kế (1) là :  
2
[Type text]  
Page 3  
A. 100  
3
(V)  
B.100  
2
(V)  
C. 100 (V)  
D. 50  
3 (V)  
6
Câu 32. Bn mt nơtron có động năng W = 2 MeV vào ht nhân Li đang đứng yên thì xy ra phn ng ht nhân  
n
6
3
n  Li  T α  không sinh ra tia γ. Hạt T và hạt α sinh ra có hướng bay vuông góc với nhau  hướng ca hạt α  
3
1
hp với hướng ca ht nơtron ban đầu một góc 60°. Xem như khối lưng các hạt theo đơn vị u gn bng skhi  
của chúng. Động năng ca ht α sinh ra có giá trgần đúng là  
A. 0,5 MeV  
Câu 33. Gọi điểm sáng (1) là anh điểm sáng (2 ) là em , hai điểm sáng này dao động điu hòa chung gc tọa độ và  
2t    2t   
B. 1,5 MeV  
C. 0,8 MeV  
D. 0,125 MeV  
trên cùng mt trc, lần lượt có phương trình x  A cos  
 ; x  A cos  
Thi gian ngn nht ktừ  
1
1
2
2
T
2   
 T   
lần đầu tiên gp g đến khi anh và em cách xa nhau nht là:  
A. T/3 B. T/4 C. T/6 D. 2T/3  
Câu 34: Thc hin giao thoa khe I-âng vi nguồn ánh sáng có bước sóng λ, khong cách gia hai khe ti màn là D  
trong môi trường không khí thì khong vân là i. Khi chuyn toàn bthí nghiệm vào trong nước có chiết sut là 4/3  
để khoảng vân không đổi phi di màn quan sát ra xa hay li gn mt khong bao nhiêu?  
A. Li gn thêm 3D/4.  
B. Li gn thêm D/3.  
C. Ra xa thêm 3D/4.  
D. Ra xa thêm D/3.  
Câu 35: Mt chất điểm có khối lượng m = 100 g thc hiện dao động điều hòa. Khi chất điểm  cách v trí cân  
bng 4 cm thì tốc độ ca nó bng 0,5 m/s và lc kéo vtác dng lên chất điểm có độ ln bằng 0,25 N. Biên độ dao  
dng ca chất điểm là  
A. 2 14 cm.  
B. 5 5 cm.  
C. 4,0 cm.  
D. 10 2 cm.  
Câu 36. Theo thuyết BO , electron chuyển động tròn đều trên mỗi quĩ đạo dng. nếu trên quĩ đạo K, thi gian  
electron đi đúng một vòng quanh hạt nhân là T thì trên quĩ đạo M thi gian y là :  
A. 3T  
B. T/3  
C. T/27  
D. 27 T  
Câu 37. Hai cht phóng x A và B, chu k T = 2T . Gỉả s ti thời điểm kho sát, hai cht cùng chung s ht, sau  
B
A
bao lâu, tng sht hai cht A và B còn li bng 1/2 so vi tng sht ban đầu :  
A. 0,694 TA B. 0,694 TB C. 1,694 TA D. 1,694 TB  
Câu 38: Mch chn sóng ca mt máy thu vô tuyến điện gm: t điện xoay C, cun thun cm L. T xoay có điện  
dung C t l theo hàm bc nhất đối với góc xoay φ. Ban đầu khi chưa xoay tụ máy thu được sóng có tn s f . Khi  
0
f0  
xoay một góc φ thì máy thu được sóng vi tn s f1  . Khi xoay t một góc φ thì máy thu được sóng có tn số  
1
2
2
f0  
2  
1  
f2   
. Tsgia hai góc xoay  
bng  
4
A. 3/15  
B. 15/3  
C. 3/8  
D. 8/3  
Câu 39. Mt vật tham gia đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương ,cùng tần s  ngược pha . Nếu chỉ  
tham gia dao động th nhất cơ năng của vt là W , nếu ch tham gia dao động th hai , cơ năng của vt là W  
1
2
=
9W . Khi tham gia đồng thời hai dao động cơ năng của vt là  
1
A. W1  
B. 2 W1  
B. 3 W1  
D. 4 W1  
2  
  
2   
Câu 40. Mt vật dao động điều hòa có phương trình x  Acos t  . Tốc độ trung bình nh nht trong thi  
T
gian T/3 là:  
A
2A  
3 3A  
3A  
D.  
A.  
B.  
C.  
T
T
T
T
[Type text]  
Page 4  
[Type text]  
Page 5  
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về THI THỬ LẦN 3 CHUYÊN THỦ KHOA HUÂN
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU