thi vào lớp 10 tỉnh nghệ an năm 2009-2010 đề thi Ngữ văn 9

Đăng ngày 6/23/2009 8:48:50 PM | Thể loại: Ngữ văn 9 | Lần tải: 356 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.03 M | File type: doc
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

Sở Giáo Dục Và Đào Tạo Đề Thi Tuyển Sinh Vào Lớp 10
Nghệ An Năm 2009-2010

Đề Chính Thức


Môn Thi : Ngữ Văn
Thời Gian :120 phút ( không kể thời gian phát đề )
--------------------------------------
Câu 1 : (3 điểm )
Cho đoạn thơ :
Chuối đầu vườn đã lổ
Cam đầu ngõ đã vàng
Em nhớ ruộng nhớ vườn
Không nhớ anh răng được !
( Ngữ văn Nghệ An )
a , Hãy nêu tên tác giả , tác phẩm ?
b , Trong những từ : vườn , lổ , răng , từ nào thuộc phương ngữ miền Trung ?
c , Xác định từ loại của các từ sau : vườn , đã , vàng , nhớ
Câu 2 :Hình ảnh người bố trong cảm nhận của Xi-Mông
C âu 3 : (4 đi ểm )
Phân tích đo ạn thơ sau :
Người đồng mình yêu lắm con ơi
Đan lờ cài nan hoa
Vách nhà ken câu hát
Rừng cho hoa
Con đường cho những tấm lòng
( Nói với con -Y phương )


------------------------------------------ Hết -----------------------------------------------


Sponsor Documents