Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc
Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

THPT QG 208 & 378

Đăng ngày 6/23/2017 12:40:33 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Lần tải: 253 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.16 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi THPT QG 208 & 378, Hóa học 12. . nslide chia sẽ tới các bạn tài liệu THPT QG 208 & 378 .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn quan tâm cùng tham khảo , đề thi THPT QG 208 & 378 thuộc danh mục Hóa học 12 được chia sẽ bởi user Con Cun tới các bạn nhằm mục đích nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Hóa học 12 , có tổng cộng 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy chia sẽ cho mọi người cùng xem Gợi ý giải môn Hóa học THPT nhà nước 2017, bên cạnh đó Mã đề 208 41, cho biết thêm B 42, kế tiếp là C 43, tiếp theo là A 44, nói thêm là B 45, thêm nữa C 46, tiếp theo là A 47, kế tiếp là D 48,còn cho biết thêm D  49, nói thêm là D 50, thêm nữa B 51, bên cạnh đó D 52, bên cạnh đó D 53, nói thêm D 54, thêm nữa B 55, tiếp theo là C 56,còn cho biết thêm D  57, tiếp theo là A 58, bên

https://nslide.com/de-thi/thpt-qg-208-378.mgou0q.html

Nội dung

Cũng như các giáo án bài giảng khác được thành viên chia sẽ hoặc do sưu tầm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ bạn đọc ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể download bài giảng miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học 12


Gợi ý giải môn Hóa học THPT quốc gia 2017. Mã đề 208
41. B
42. C
43. A
44. B
45. C
46. A
47. D
48. D

49. D
50. B
51. D
52. D
53. D
54. B
55. C
56. D

57. A
58. C
59. C
60. A
61. C
62. D
63. A
64. A

65. D
66. D
67. D
68. C
69. C
70. C
71. A
72. A

73. C
74. A
75. C
76. C
77. A
78. C
79. C
80. C


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

(40 câu trắc nghiệm)
( Đề có 04 trang)
KỲ THI TRUNG HOC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2017
Bài thi : KHOA HỌC TỰ NHIÊN
MÔN THÀNH PHẦN: HÓA HỌC
Thời gian làm bài: 50 phút, không kể thời gian giao đềMÃ ĐỀ : 378


Cho biết nguyên tử khối của các nguyên tố :
H =1; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S =32; Cl = 35,5; K = 39; Ca = 40; Cr = 52;
Fe = 56; Cu = 64; Zn = 65; Ag = 108; Ba=137.

Câu 1: Cặp chất nào sau đây không xảy ra phản ứng?
A. MgCl2 và KNO3 B. KOH và AlCl3 C. NaHCO3 và HCl D. Al2O3 và NaOH
Câu 2: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. NaHCO3 có tính lưỡng tính
B. Nguyên tắc làm mềm nước cứng là làm giảm nồng độ ion Ca2+, Mg2+
C. Có thể điều chế nhôm bằng cách dùng khí CO khử Al2O3 ở nhiệt độ cao.
D. Trong các hợp chất, nguyên tố kim loại kiềm thổ chỉ có số oxi hóa là +2
Câu 3: Sản phẩm tạo thành có chất kết tủa khi cho dung dịch NaOH tác dụng với chất nào sau đây?
A. CuSO4 B. NaHCO3 C. H2SO4 D. BaCl2
Câu 4: Có 3 chât rắn trong 3 lọ riêng biệt gồm Al, Al2O3, Cu. Nếu chỉ dùng 1 thuốc thử để phân biệt 3 chất trên, ta có thể dùng thuốc thử nào sau đây?
A. dung dịch NaOH B. dung dịch HCl C. H2O D. A hoặc B
Câu 5: Số đồng phân amin bậc một ứng với công thức phân tử C3H9N là:
A. 3 B. 1 C. 4 D. 2
Câu 6: Cho 15,6 gam một kim loại kiềm tác dụng với nước (dư). Sau phản ứng thu được 4,48 lít khí hiđro (ở đktc). Kim loại kiềm đó là:
A. Li. B. K. C. Na. D. Rb.
Câu 7: Chất làm mềm nước có tính cứng toàn phần là
A. HCl B. CaCO3. C. Na2CO3. D. NaCl.
Câu 8: Cho dung dịch Ca(OH)2 vào dung dịch Ca(HCO3)2 thấy có
A. kết tủa trắng xuất hiện. B. bọt khí và kết tủa trắng.
C. kết tủa trắng sau đó kết tủa tan dần. D. bọt khí bay ra.
Câu 9: Trung hoà 9,0 gam một amin đơn chức Y cần 200 ml dung dịch HCl 1M. CTPT của Y là
A. C4H11N B. C3H9N C. C2H7N D. CH5N
Câu 10: Đặc điểm nào sau đây không phải là đặc điểm chung của các kim loại kiềm ?
A. tính khử mạnh
B. điều chế bằng phương pháp điện phân dung dịch muối clorua tương ứng
C. số electron lớp ngoài cùng là 1
D. độ cứng thấp
Câu 11: Metyl propionat là tên gọi của hợp chất có công thức cấu tạo nào sau đây?
A. CH3COOCH3 B. C3H7COOCH3 C. CH3COOC3H7 D. C2H5COOCH3
Câu 12: Chất làm giấy quỳ tím ẩm chuyển sang màu xanh là:
A. CH3CH2COOH B. H2N-CH(CH3)-COOH
C. C6H5NH2 D. CH3NH2
Câu 13: Đốt cháy hoàn toàn 2,64 gam một este X đơn chức thu được 2,688 lít CO2 (đktc) và 2,16 gam H2O. CTPT của X là:
A. C4H6O2 B. C2H4O2 C. C4H8O2 D. C3H6O2
Câu 14: Hai dung dịch đều phản ứng được với kim

Sponsor Documents