Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thí sinh đánh dấu chéo () vào phương án trả lời đúng nhất(nếu bỏ chọn thì khoanh tròn ).

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

A

 

 

 

Họ, tên thí sinh:...................................................................

Số báo danh:….………………..…. ..Lớp:..........................

Phần dành cho Giám khảo chấm bài

ĐIỂM

   Số câu trả lời đúng

 

Số câu trả lời sai

 

  SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ

TRƯỜNG THPT THỚI LONG

 

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2

NĂM HỌC 2015 - 2016

MÔN: TIN HỌC. KHỐI: 10.

Thời gian làm bài: 60 phút;

(40 câu trắc nghiệm)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thí sinh lưu ý: Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên bộ Office 2003 gồm phần mềm Microsoft Office Word 2003 và Microsoft Office PowerPoint 2003. Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm.

Câu 1: Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn:

A. Slide Show/Custom Animation B. Edit/View Slide

C. Slide Show/View Silde D. Slide Show/Slide Transition

Câu 2: Trong PowerPoint, để thoát khỏi chế độ khi đang trình chiếu các Slide ta nhấn phím?

A. F5 B. Esc C. Delete D. F2

Câu 3: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là?

A. Một Slide B. Một File C. Một Sheet D. Một Document

Câu 4: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?

A. Cần phải mở bảng chọn tương ứng. B. Phải nhớ tổ hợp phím.

C. Mất nhiều thời gian hơn. D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 5: Địa chỉ Website nào sau đây là hợp lệ?

A. Anh@FBT.VN B. Manhhung.edu C. www.cantho.edu.vn D. Hoangminh-Fbt.vn

Câu 6: Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta:

A. chọn lệnh Edit + Copy B. chọn lệnh Edit + Paste

C. chọn lệnh Edit + Find D. chọn lệnh Edit + Cut

Câu 7: Khi soạn văn bản trong Word, nếu em muốn lưu văn bản vào đĩa thì em chọn cách nào trong các cách sau đây:

A. File/Close B. File/Open C. File/Print Preview D. File/Save

Câu 8: Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta:

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H

C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B

Câu 9: Phần mở rộng (phần đuôi) của tệp dạng PowerPoint 2003 là:

A. doc B. pas C. xls D. ppt

Câu 10: Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh:

A. lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing

B. lệnh View/Toolbars, chọn dòng WordArt

C. lệnh View/Toolbars, chọn Drawing

D. lệnh View/Toolbars, chọn Table and Borders

Câu 11: Để gạch dưới một từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau khi chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + I B. Ctrl + E C. Ctrl + U D. Ctrl + B

Câu 12: Ứng dụng lưu trữ trực tuyến nào sau đây của Google?

A. Dropbox B. Google Drive C. Box D. OneDrive

Câu 13: Trong khi soạn thảo văn bản, giả sử ta cần thay thế chữ “Thầy giáo” thành chữ “Giáo viên” thì ta thực hiện:

A. Lệnh Edit/Replace B. Lệnh Edit/Clear

C. Lệnh Edit/Find D. Lệnh Edit/Goto

Câu 14: Muốn chèn ảnh vào văn bản đang soạn thảo, ta:

A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + P 

B. chọn lệnh Insert PictureClip Art…

C. chọn lệnh Insert PictureFrom File…

D. Cả phương án B) và C) đều đúng

Câu 15: Để in văn bản, ta thực hiện:

A. chọn File Print B. chọn File Page Setup

C. chọn View Print Preview D. chọn File Print Preview

Câu 16: Đối tượng nào sẽ giúp ta tìm kiếm thông tin trên Internet?

A. Máy chủ DNS B. Máy tìm kiếm;

C. Bộ giao thức TCP/IP D. Địa chỉ IP

Câu 17: Để tự động đánh số trang ta thực hiện:

A. Lệnh Insert/Page Numbers B. Lệnh File/Print

C. Lệnh File/Page Setup D. Cả ba cách đều sai.

Câu 18: Để thiết đặt các thuộc tính định dạng trang ta thực hiện lệnh:

A. File/Page Setup…

B. File/Print Preview

C. File/Print…

D. Cả ba ý trên đều sai.

Câu 19: Chức năng chính của Microsoft Word là gì?

A. tạo các tệp đồ họa B. chạy các chương trình ứng dụng khác

C. tính toán và lập bảng biểu D. soạn thảo văn bản

Câu 20: Trong PowerPoint muốn xóa một Slide ta dùng lệnh nào?

A. File/Delete Slide B. Edit/Delete Slide

C. Cả A và B đều đúng. D. Cả A và B đều sai.

Câu 21: Hệ soạn thảo văn bản là một phần mềm ứng dụng cho phép thực hiện:

A. Sửa lỗi, trình bày văn bản, kết hợp với các văn bản khác.

B. Lưu trữ và in văn bản.

C. Nhập văn bản.

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 22: Để xem trước khi in, ta:

A. chọn View Print Preview B. chọn File Page Setup

C. chọn File Print Preview D. chọn File Print

Câu 23: Một số thuộc tính định dạng kí tự cơ bản gồm có:

A. Phông chữ. B. Cỡ chữ và màu sắc.

C. Kiểu chữ. D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 24: Giả sử ta đang soạn một văn bản và muốn tìm kiếm một từ hoặc cụm từ thì ta thực hiện:

A. Lệnh Edit/Goto B. Lệnh Edit/Find

C. Lệnh Edit/Replace D. Lệnh Edit/Undo Typing

Câu 25: Để xóa phần văn bản được chọn và ghi vào bộ nhớ đệm, ta:

A. chọn lệnh Edit + Find B. chọn lệnh Edit + Cut

C. chọn lệnh Edit + Paste D. chọn lệnh Edit + Copy

Câu 26: Câu nào đúng trong các câu sau?

A. Word là phần mềm hệ thống B. Word là phần mềm diệt Virus

C. Word là phần mềm ứng dụng D. Word là phần mềm tiện ích

Câu 27: Những nội dung nào dưới đây là quan trọng mà em cần phải biết khi sử dụng Internet?

A. Các luật bản quyền liên quan đến sử dụng Internet;

B. Nguy cơ lây nhiễm Virus;

C. Nguyên tắc bảo mật khi trao đổi thông tin trên Internet;

D. Cả ba ý trên đều đúng;

Câu 28: Hãy chọn phương án ghép sai. Microsoft Word có chức năng:

A. Chèn hình ảnh và kí hiệu đặc biệt, vẽ hình và tạo chữ nghệ thuật.

B. Soạn thảo văn bản.

C. Tạo bảng biểu và tính toán, tìm kiếm và thay thế.

D. Truyền dữ liệu lên mạng Internet.

Câu 29: Internet là gì?

A. Mạng máy tính khổng lồ, kết nối hàng triệu máy tính, mạng máy tính khắp thế giới và sử dụng bộ giao thức TCP/IP;

B. Mạng máy tính, kết nối hàng nghìn máy tính trở lại và sử dụng bộ giao thức TCP/IP.

C. Mạng máy tính kết nối khoảng một nghìn máy tính trở lại trong một thành phố, một khu công nghiệp;

D. Mạng máy tính, kết nối vài trăm máy tính trong phạm vi một trường học, cơ quan, viện nghiên cứu;

Câu 30: Để tách một ô thành nhiều ô, trước hết ta số ô cần tách rồi thực hiện:

A. Table → Sort B. Table → Formula

C. Table → Split Cells D. Table → Meger Cells

Câu 31: Để sửa lỗi và gõ tắt ta thực hiện:

A. lệnh Tools, chọn AutoCorrect… và chọn mục Replace text as you type để thiết đặt.

B. lệnh Tools, chọn Options

C. lệnh Edit, chọn Replace

D. lệnh Tools, chọn Customize...

Câu 32: Bộ mã chữ Việt và bộ mã chung cho mọi ngôn ngữ là:

A. TCVN3 B. VNI C. UNICODE D. VIQR

Câu 33: Để gộp nhiều ô thành một ô, trước hết ta chọn số ô cần gộp rồi thực hiện:

A. Table → Sort B. Table → Meger Cells

C. Table → Split Cells D. Table → Draw Table

Câu 34: Để định dạng cụm từ “Trường THPT Thới Long” thành “Trường THPT Thới Long”, sau khi chọn cụm từ đó ta cần dùng tổ hợp phím nào dưới đây?

A. Ctrl + E B. Ctrl + I C. Ctrl + U D. Ctrl + B

Câu 35: Để đánh số thứ tự cho các đoạn văn bản, ta chọn các đoạn văn bản đó rồi thực hiện:

A. Lệnh Edit Bullets and Numbering 

B. Lệnh View Bullets and Numbering

C. Lệnh Format Bullets and Numbering 

D. Lệnh Insert Bullets and Numbering

Câu 36: Để tạo bảng:

A. Nhấp chọn lệnh Table, chọn TableAutoFormat

B. Nhấp chọn lệnh Insert, chọn Table

C. Nhấp chọn lệnh Table, chọn Insert rồi chọn Table

D. Cả ba ý trên đều đúng.

Câu 37: Để sao chép một đoạn văn bản sau khi đã chọn, ta thực hiện:

A. Nhấp chọn lệnh Edit/Copy B. Nhấp chọn lệnh Edit/Send to

C. Nhấp chọn lệnh File/Copy D. Cả ba cách đều sai

Câu 38: Địa chỉ thư điện tử nào sau đây hợp lệ?

A. vinh@fpt.vn@ B. hoang@minh@fpt.vn

C. hoangminh.fpt.vn D. phucvinh@gmail.com

Câu 39: Để tạo chữ cái lớn đầu đoạn văn trong Word, ta chọn:

A. Insert → Drop Cap… B. Format → Drop Cap…

C. Format → Characters → Drop Cap… D. Tools → Drop Cap…

Câu 40: Để sắp xếp dữ liệu trong bảng, ta thực hiện:

A. Table → Sort  B. Insert → Drop Cap 

C. Format → Drop Cap D. Tools → Sort

 

-----------------------------------------------

----------- HẾT ----------

 

 

                                                Trang 1/4 - Mã đề thi 152

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

tin học 10

Đăng ngày 2/25/2017 4:16:18 PM | Thể loại: Địa lý 10 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi tin học 10, Địa lý 10. . nslide.com trân trọng giới thiệu tới cộng đồng đề thi tin học 10 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời các bạn đang cần cùng xem , đề thi tin học 10 thuộc thể loại Địa lý 10 được giới thiệu bởi user Ly Nguyễn Thị Cẩm đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này đã đưa vào chủ đề Địa lý 10 , có 1 trang, thuộc file .doc, cùng mục còn có Đề thi Địa lý Địa lý 10 ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thí sinh đánh dấu chéo (() vào phương án trả lời đúng nhất(nếu bỏ chọn thì khoanh tròn (),còn cho biết thêm Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  A    Họ, tên thí sinh:, bên cạnh đó Số báo danh:…, nói thêm là ………………, nói thêm …,còn cho biết thêm , bên cạnh đó Lớp:, bên cạnh đó Phần dành cho Giám khảo chấm bài ĐIỂM   Số câu trả lời đúng    Số câu trả lời sai     SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ TRƯỜNG THPT

https://nslide.com/de-thi/tin-hoc-10.de6r0q.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được thành viên chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích tham khảo , chúng tôi không thu phí từ thành viên ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho chúng tôi,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể download tiểu luận miễn phí phục vụ học tập Một số tài liệu download mất font không xem được, nguyên nhân máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Địa lý 10


Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thí sinh đánh dấu chéo (() vào phương án trả lời đúng nhất(nếu bỏ chọn thì khoanh tròn ().
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AHọ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh:….………………..…. ..Lớp:..........................
Phần dành cho Giám khảo chấm bài
ĐIỂM

 Số câu trả lời đúngSố câu trả lời sai SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT THỚI LONG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIN HỌC. KHỐI: 10.
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
B

C

DCâu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

B

C

D

Thí sinh lưu ý: Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên bộ Office 2003 gồm phần mềm Microsoft Office Word 2003 và Microsoft Office PowerPoint 2003. Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm.
Câu 1: Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn:
A. Slide Show/Custom Animation B. Edit/View Slide
C. Slide Show/View Silde D. Slide Show/Slide Transition
Câu 2: Trong PowerPoint, để thoát khỏi chế độ khi đang trình chiếu các Slide ta nhấn phím?
A. F5 B. Esc C. Delete D. F2
Câu 3: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là?
A. Một Slide B. Một File C. Một Sheet D. Một Document
Câu 4: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?
A. Cần phải mở bảng chọn tương ứng. B. Phải nhớ tổ hợp phím.
C. Mất nhiều thời gian hơn. D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 5: Địa chỉ Website nào sau đây là hợp lệ?
A. Anh@FBT.VN B. Manhhung.edu C. www.cantho.edu.vn D. Hoangminh-Fbt.vn
Câu 6: Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta:
A. chọn lệnh Edit + Copy B. chọn lệnh Edit + Paste
C. chọn lệnh Edit + Find D. chọn lệnh Edit + Cut
Câu 7: Khi soạn văn bản trong Word, nếu em muốn lưu văn bản vào đĩa thì em chọn cách nào trong các cách sau đây:
A. File/Close B. File/Open C. File/Print Preview D. File/Save
Câu 8: Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta:
A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H
C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B
Câu 9: Phần mở rộng (phần đuôi) của tệp dạng PowerPoint 2003 là:
A. doc B. pas C. xls D. ppt
Câu 10: Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh:
A. lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing
B. lệnh View/Toolbars, chọn dòng WordArt
C. lệnh View/Toolbars, chọn Drawing
D. lệnh View/Toolbars, chọn Table and Borders
Câu 11: Để gạch dưới một từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau khi chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây?

Sponsor Documents