tin học 10 đề thi Địa lý 10

Đăng ngày 2/25/2017 4:16:18 PM | Thể loại: Địa lý 10 | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thí sinh đánh dấu chéo (() vào phương án trả lời đúng nhất(nếu bỏ chọn thì khoanh tròn (). Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20  A    Họ, tên thí sinh:................................................................... Số báo..

Bình luận

Nội dung

Phiếu trả lời trắc nghiệm: Thí sinh đánh dấu chéo (() vào phương án trả lời đúng nhất(nếu bỏ chọn thì khoanh tròn ().
Câu
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

AHọ, tên thí sinh:...................................................................
Số báo danh:….………………..…. ..Lớp:..........................
Phần dành cho Giám khảo chấm bài
ĐIỂM

 Số câu trả lời đúngSố câu trả lời sai SỞ GD&ĐT TP CẦN THƠ
TRƯỜNG THPT THỚI LONG

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ 2
NĂM HỌC 2015 - 2016
MÔN: TIN HỌC. KHỐI: 10.
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
B

C

DCâu
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

A

B

C

D

Thí sinh lưu ý: Đề thi gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm được xây dựng dựa trên bộ Office 2003 gồm phần mềm Microsoft Office Word 2003 và Microsoft Office PowerPoint 2003. Mỗi câu trả lời đúng: 0,25 điểm.
Câu 1: Trong PowerPoint, để trình chiếu Slide ta chọn:
A. Slide Show/Custom Animation B. Edit/View Slide
C. Slide Show/View Silde D. Slide Show/Slide Transition
Câu 2: Trong PowerPoint, để thoát khỏi chế độ khi đang trình chiếu các Slide ta nhấn phím?
A. F5 B. Esc C. Delete D. F2
Câu 3: Mỗi trang trình diễn trong PowerPoint được gọi là?
A. Một Slide B. Một File C. Một Sheet D. Một Document
Câu 4: Những phát biểu nào sau đây là đúng đối với việc sử dụng tổ hợp phím tắt?
A. Cần phải mở bảng chọn tương ứng. B. Phải nhớ tổ hợp phím.
C. Mất nhiều thời gian hơn. D. Cả ba ý trên đều đúng.
Câu 5: Địa chỉ Website nào sau đây là hợp lệ?
A. Anh@FBT.VN B. Manhhung.edu C. www.cantho.edu.vn D. Hoangminh-Fbt.vn
Câu 6: Để chèn nội dung có trong bộ nhớ đệm vào văn bản, ta:
A. chọn lệnh Edit + Copy B. chọn lệnh Edit + Paste
C. chọn lệnh Edit + Find D. chọn lệnh Edit + Cut
Câu 7: Khi soạn văn bản trong Word, nếu em muốn lưu văn bản vào đĩa thì em chọn cách nào trong các cách sau đây:
A. File/Close B. File/Open C. File/Print Preview D. File/Save
Câu 8: Muốn hủy bỏ một thao tác vừa thực hiện, chẳng hạn xóa nhầm một kí tự, ta:
A. nhấn tổ hợp phím Ctrl + Z B. nhấn tổ hợp phím Ctrl + H
C. nhấn tổ hợp phím Ctrl + S D. nhấn tổ hợp phím Ctrl + B
Câu 9: Phần mở rộng (phần đuôi) của tệp dạng PowerPoint 2003 là:
A. doc B. pas C. xls D. ppt
Câu 10: Nếu trên màn hình soạn thảo Word chưa có thanh công cụ Drawing thì dùng lệnh:
A. lệnh View/Toolbars, chọn dòng Reviewing
B. lệnh View/Toolbars, chọn dòng WordArt
C. lệnh View/Toolbars, chọn Drawing
D. lệnh View/Toolbars, chọn Table and Borders
Câu 11: Để gạch dưới một từ hay cụm từ (Ví dụ, Lưu ý), sau khi chọn cụm từ đó, ta cần sử dụng tổ sử dụng tổ hợp phím nào dưới đây?

Sponsor Documents