TRƯỜNG THCS TRẦN PHÚ
THỜI KHÓA BIỂU BUỔI CHIỀU KHỐI 6 - 8 (Áp dụng tạm thời 17/8/2019)
Lớp Thứ 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5
2 GD (Mơ) Anh (Nhi) Văn (Dương) Toán (H Hương) Tin (Thành) Văn (Anh) Hóa (Thành) Lý (Viên) Toán (Huy Hương) Sử (Ánh)
Toán (H Hương) Văn (Dương) Toán (Huy Hương) Anh (Nhi) Tin (Thành) Hóa (Thành) GD (Mơ) Toán (Thịnh) Sử (Ánh) Văn (Anh)
Toán (H Hương) Sử (Ánh) CN (Thành) Văn (Anh) Anh (Nhi) CN (Viên) Toán (Thịnh) Hóa (Lý) Văn (Dương) Tin (Nguyệt)
Văn (Dương) GD (Mơ) Anh (Nhi) CN (Thành) Văn (Anh) Toán (H Hương) CN (Viên) Sử (Ánh) Hóa (Lý) Tin (Nguyệt)
Chào cờ (Tâm) Chào cờ (Ánh) Chào cờ (Dương) Chào cờ (Hương) Chào cờ (Nhi) Chào cờ (Anh) Chào cờ (Thành) Chào cờ (Thịnh) CN (Lý) Chào cờ (Mơ)
3 Sinh (Điệp) Tin (Nguyệt) Toán (Huy Hương) Toán (H Hương) MT (Hằng) Địa (Hương) Văn (Duyên) Văn (Dương) Lý (Viên) Nhạc (Trang)
Anh (Vân) Tin (Nguyệt) Toán (Huy Hương) Toán (H Hương) Sinh (Điệp) Nhạc (Trang) Văn (Duyên) Văn (Dương) MT (Hằng) Lý (Viên)
Nhạc (Trang) Văn (Dương) Sinh (Điệp) Địa (Hương) Toán (Huy Hương) Sinh (Thủy) CN (Viên) Tin (Nguyệt) Toán (H Hương) Anh (Vân)
Toán (H Hương) Toán (Huy Hương) Văn (Dương) Sinh (Điệp) Địa (Hương) Anh (Phượng) Sinh (Thủy) Tin (Nguyệt) Anh (Vân) MT (Hằng)
CN (Viên) Anh (Vân) Anh (Phượng) Sinh (Điệp) Toán (Huy Hương)
4 Lý (Nhung) Nhạc (Trang) Văn (Dương) Văn (Anh) Toán (Huy Hương) Tin (Thúy) Văn (Duyên) Sinh (Điệp) Tin (Nguyệt) Hóa (Sương)
Anh (Vân) Lý (Nhung) Văn (Dương) Văn (Anh) Toán (Huy Hương) Tin (Thúy) Văn (Duyên) Anh (Phượng) Tin (Nguyệt) Sinh (Điệp)
Văn (Dương) Sinh (Điệp) Tin (Nguyệt) GD (Hằng) Văn (Anh) Anh (Phượng) Tin (Thúy) Nhạc (Trang) Anh (Vân) CN (Nhung)
Văn (Dương) Toán (Huy Hương) Tin (Nguyệt) Nhạc (Trang) GD (Hằng) Văn (Anh) Tin (Thúy) CN (Nhung) Sinh (Điệp) Anh (Vân)
MT (Hằng) Anh (Vân) Văn (Dương) CN (Nhung) Toán (Huy Hương)
5 CN (Kiều) Anh (Nhi) Sử (Ánh) Toán (H Hương) Lý (Ly) Sử (Thúy) MT (Hằng) Toán (Thịnh) Văn (Dương) Toán (Huy Hương)
Sử (Ánh) CN (Kiều) MT (Hằng) Lý (Ly) Anh (Nhi) Toán (H Hương) Sử (Thúy) GD (Mơ) Văn (Dương) Toán (Huy Hương)
Văn (Dương) MT (Hằng) Anh (Nhi) CN (Thành) Toán (Huy Hương) Toán (H Hương) Toán (Thịnh) Sử (Ánh) GD (Mơ) Hóa (Sương)
HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG HĐNG
6 Tin (Nguyệt) Toán (Huy Hương) Nhạc (Trang) Anh (Nhi) Văn (Anh) Lý (Nghiệp) Địa (Sơn) Anh (Phượng) CN (Nhung) Sinh (Điệp)
Tin (Nguyệt) Toán (Huy Hương) Sinh (Điệp) MT (Hằng) Văn (Anh) Anh (Phượng) Lý (Nghiệp) CN (Nhung) Địa (Sơn) Anh (Vân)
Anh (Vân) Anh (Nhi) Lý (Nhung) Tin (Nguyệt) Nhạc (Trang) Văn (Anh) Sử (Thúy) Sinh (Điệp) Toán (Huy Hương) Địa (Sơn)
MT (Hằng) Sinh (Điệp) Toán (Huy Hương) Tin (Nguyệt) CN (Nhi) Văn (Anh) Nhạc (Trang) Địa (Sơn) Anh (Vân) CN (Nhung)
Sử (Thúy) Anh (Vân) MT (Hằng) Nhạc (Trang) Văn (Anh)
7 Sinh (Điệp) Văn (Dương) Địa (Tâm) Sử (Ánh) Anh (Nhi) Hóa (Thành) Sinh (Thủy) Toán (Thịnh) Toán (H Hương) Văn (Anh)
Toán (H Hương) Văn (Dương) GD (Mơ) Anh (Nhi) Sinh (Điệp) Sinh (Thủy) Hóa (Thành) Toán (Thịnh) Sử (Ánh) Văn (Anh)
CN (Kiều) Địa (Tâm) Anh (Nhi) Sinh (Điệp) Sử (Ánh) Toán (H Hương) Toán (Thịnh) Văn (Dương) Hóa (Lý) GD (Mơ)
Địa (Tâm) CN (Kiều) CN (Thành) Văn (Anh) CN (Nhi) GD (Mơ) Toán (Thịnh) Hóa (Lý) Văn (Dương) Sử (Ánh)
SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL SHL
"Quý thầy cô xem có trùng tiết , thiếu tiết, báo gấp quý thầy cô liên hệ sđt 0936 135 123 "