(Tra Loi) 2 nho thay co va cac ban giai giup

Đăng ngày 9/20/2014 10:44:32 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Mười Bùi Văn | Lần tải: 3 | Lần xem: 1 | Page: 1 | Kích thước: 0.03 M | Loại file: doc

 


- Bạn chép đề có thiếu dữ kiện, mình xin phép chữa lại và giải bài toán này như sau! BVM

 

Một hỗn hợp Y gồm hai α-aminoaxit Y1 và Y2, mạch hở, có tổng số mol là 0,2 mol và không có aminoaxit nào có từ 3 nhóm –COOH trở lên. Cho hỗn hợp Y tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl. Mặt khác, lấy m gam hỗn hợp Y cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M, sau khi cô cạn thu được 17,04 gam muối khan. Nếu đốt cháy hoàn toàn m gam hỗn hợp Y rồi cho sản phẩm qua dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 26 gam kết tủa. Biết chất Y1 có số nguyên tử C nhỏ hơn Y2 nhưng lại chiếm tỉ lệ về số mol nhiều hơn Y2. Công thức cấu tạo của Y1, Y2

A. H2N-CH(CH3)-COOH (M=89), HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH (M=147)

B. H2N-CH2-COOH(M=75), HOOC-CH2-CH(NH2)COOH (M=133) 

C. H2N-CH2-COOH, H2N-CH(CH3)-COOH  

D. H2N-CH2-COOH (M=75), HOOC-(CH2)2-CH(NH2)COOH (M=147)

 

Giải

 

* Thiên đáp án về A, B, D

H2N-R-COOH   x mol

NH2-R’-(COOH)2 y mol

  x + 2y = 0,3.0,2.2 = 0,12    

 nC = 0,26   

 mhhY = 17,04 + 0,12.18-0,06.171 = 8,94 gam 

 

Thử D trước (kinh nghiệm nhìn vào M lặp lại)

x + 2y = 0,3.0,2.2 = 0,12  

75x + 147y = 8,94

x = 0,08, y = 0,02

nC = 0,08.2 + 0,02.5 = 0,26 (đúng với đề bài)

Chọn D

 

- Khi thử đáp án D đã đúng thì bạn chon D luôn vì trắc nghiệm chỉ có một câu đúng mà thôi

- Ban có thể thử thêm các phương án A, B, C cho tin tưởng cách giải nhé !

 

 

Thử với A để kiểm chứng

x + 2y = 0,3.0,2.2 = 0,12  

89x + 147y = 8,94

nghiệm xấu

 

Loại

Thử với B để kiểm chứng

x + 2y = 0,3.0,2.2 = 0,12  

89x + 133y = 8,94

nghiệm xấu

 

Loại

 

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi (Tra Loi) 2 nho thay co va cac ban giai giup, Hóa học. . Chúng tôi giới thiệu tới mọi người đề thi (Tra Loi) 2 nho thay co va cac ban giai giup .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng xem , Tài liệu (Tra Loi) 2 nho thay co va cac ban giai giup thuộc thể loại Hóa học được giới thiệu bởi user Mười Bùi Văn đến cộng đồng nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã đưa vào mục Hóa học , có 1 page, thuộc thể loại .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy chia sẽ cho mọi người cùng học tập - Bạn chép đề có thiếu dữ kiện, mình xin phép chữa lại và giải bài toán này như sau! BVM Một hổ lốn Y gồm hai α-aminoaxit Y1 và Y2, mạch hở, có tổng số mol là 0,2 mol và không có aminoaxit nào có từ 3 nhóm –COOH trở lên, thêm nữa Cho hổ lốn Y tác dụng vừa đủ với 0,2 mol HCl, ngoài ra Mặt khác, lấy m gam hổ lốn Y cho tác dụng vừa đủ với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 0,3M, sau khi cô cạn thu được 17,04 gam muối khan, nói thêm Nếu đốt https://nslide.com/de-thi/tra-loi-2-nho-thay-co-va-cac-ban-giai-giup.bu9yzq.html