(Tra Loi) nho quy thay co giai giup

Đăng ngày 5/8/2014 11:12:08 PM | Thể loại: Hóa học 12 | Chia sẽ bởi: Mười Bùi Văn | Lần tải: 23 | Lần xem: 5 | Page: 1 | Kích thước: 0.01 M | Loại file: docx

 


Mình dóng góp câu 14:

Câu 14: Cho 2,6 gam hỗn hợp X chứa FeS2 Cu2S tác dụng hoàn toàn với dung dịch HNO3 thu được dung dịch Y chỉ chứa 2 muối sunfat 0,2725 mol hỗn hợp khí Z gồm NO2 SO2. Thành phần % về khối lượng của FeS2 trong hỗn hợp X :

A. 93,23% B. 71,53% C. 69,23% D. 81,39%

2,6 g hh x mol FeS2, y mol Cu2S + HNO3 → Fe3+, Cu2+, SO42- + 0,2725 mol hh NO2 , SO2 + H2O

Giải

120x + 160y = 2,6 → 3x + 4y = 0,065 = 2. nSO42- (1)

 → nSO2 = 2x + y – 0,0325 → nNO2 = 0,305 – 2x – y

BT nguyên tố Oxi : 3.( 0,305 – 2x – y ) = 0,0325.4 + 0,2725.2 + (0,305 – 2x – y)/2 → 2x + y = 0,035 (2)

Từ (1)(2) → x = 0,015 ; y = 0,005 → %mFeS2 = 69,23%

 

Câu 19: Cho 0,2 mol glyxerol tác dụng với 0,3 mol CH3COOH với hiệu suất 60% thu được m gam este. Giá trị của m là:

A. 15,48 B. 12,28 C. 12,9 D. 15,84

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi (Tra Loi) nho quy thay co giai giup, Hóa học 12. . Chúng tôi chia sẽ tới cộng đồng tài liệu (Tra Loi) nho quy thay co giai giup .Để giới thiệu thêm cho bạn đọc nguồn thư viện tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Tài liệu (Tra Loi) nho quy thay co giai giup thuộc chủ đề Hóa học 12 được chia sẽ bởi bạn Mười Bùi Văn tới bạn đọc nhằm mục đích tham khảo , thư viện này đã giới thiệu vào danh mục Hóa học 12 , có tổng cộng 1 page, thuộc file .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học Hóa học 12 ,bạn có thể tải về free , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng tham khảo Mìnhdónggópcâu 14: Câu 14: Cho 2,6 gam hỗnhợp X chứa FeS2và Cu2S tácdụnghoàntoànvới dung dịch HNO3thuđược dung dịch Y chỉchứa 2 muốisunfatvà 0,2725 molhỗnhợpkhí Z gồm NO2và SO2, cho biết thêm Thànhphần % vềkhốilượngcủa FeS2tronghỗnhợp X là: A, cho biết thêm 93,23%B, bên cạnh đó 71,53%C,còn cho biết thêm 69,23%D, bên cạnh đó 81,39% 2,6 g hh x mol FeS2, y mol Cu2S + HNO3 → Fe3+, Cu2+, SO42- + 0,2725 molhh NO2 , SO2 + H2O Giải 120x + 160y = 2,6 → 3x + 4y = 0,065 = 2, thêm nữa nSO42- (1) → nSO2 = 2x + y https://nslide.com/de-thi/tra-loi-nho-quy-thay-co-giai-giup.viguzq.html