( Tra Loi) nho thay co va cac ban giai giup (1)

Đăng ngày 9/20/2014 5:15:19 PM | Thể loại: Hóa học | Chia sẽ bởi: Mười Bùi Văn | Lần tải: 1 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.02 M | Loại file: docx

 


MƯỜI xin phép trao đổi như sau!

 

Hợp chất A tạo bởi kim loại M hóa trị không đổi lưu huỳnh. Lấy 13 gam A chia làm hai phần không bằng nhau:

_ Phần 1: tác dụng với O2 tạo khí B. khí SO2

_ Phần 2: tác dụng với dung dịch HCl tạo khí C. khí H2S

Trộn B C thu được 7,68 gam kết tủa vàng (S) còn lại chất khí khi tác dụng với dung dịch nước clo tạo dung dịch D. Cho D tác dụng AgNO3 thu được 22,96 gam kết tủa. AgCl

Công thức phân tử của A là:

 A. ZnS  B. Al2S3    C. MgS  D. CdS

 

* nS↓ = 0,24

 

* Trong phản ứng giữa B C sẽ hai trường hợp

 

Th1 : SO2

- nAgCl = 0,16 = nCl- nSO2 = 0,04

- nS ban đầu = nS + nSO2 = 0,28

Th2: H2S

- nAgCl = 0,16 = nCl- nH2S = 0,02

- nS ban đầu = nS↓ + nH2S = 0,26

* Nếu là A, C, D nA = nS = 0,28 MA = 46,4

( )

* Nếu là A, C, D nA = nS = 0,26 MA = 50

( )

* Nếu là B nA = nS/3 = 7/75 MA = 139,28

( )

* Nếu là B nA = nS/3 = 13/150 MA = 150

(thõa mãn) Chọn B

 

* Mười thấy cách giải này còn dài, nếu ai cách giải khác thì post lên cho mọi người cùng tham khảo nhé !

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .docx

đề thi ( Tra Loi) nho thay co va cac ban giai giup (1), Hóa học. . nslide trân trọng giới thiệu đến bạn đọc tài liệu ( Tra Loi) nho thay co va cac ban giai giup (1) .Để giới thiệu thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu ( Tra Loi) nho thay co va cac ban giai giup (1) trong chuyên mục Hóa học được chia sẽ bởi thành viên Mười Bùi Văn tới các bạn nhằm mục đích tham khảo , tài liệu này đã chia sẽ vào thể loại Hóa học , có tổng cộng 1 trang, thuộc thể loại .docx, cùng chuyên mục còn có Đề thi Hóa học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem MƯỜI xinphéptraođổinhưsau! Hợpchất A tạobởikimloại M cóhóatrịkhôngđổivàlưuhuỳnh, bên cạnh đó Lấy 13 gam A chia làmhaiphầnkhôngbằngnhau: _ Phần 1: tácdụngvới O2tạokhí B, tiếp theo là (khí SO2 _ Phần 2: tácdụngvới dung dịchHCldưtạokhí C, thêm nữa (khí H2S Trộn B và C thuđược 7,68 gam kếttủavàng(S)vàcònlạichấtkhímàkhitácdụngvới dung dịchnướcclotạo dung dịch D, cho biết thêm Cho D tácdụng AgNO3thuđược 22,96 gam kếttủa,còn cho biết thêm (AgCl Côngthứcphântửcủa A là: A, kế tiếp là ZnS B, kế tiếp là Al2S3C,còn cho biết thêm MgS D, cho biết thêm https://nslide.com/de-thi/tra-loi-nho-thay-co-va-cac-ban-giai-giup-1.bf9yzq.html