Đề Thi Toán 12:Trắc Nghiệm Bât Phương Trinh Mũ

đề thi Toán học Toán học 12
  Đánh giá    Viết đánh giá
 0       2      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
vt4n0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2016-10-04 22:30:41
Loại file
doc
Dung lượng
Trang
1
Lần xem
2
Lần tải
0
File đã kiểm duyệt an toàn

Bất phương trình mũ và lôgarít Câu1: Tập nghiệm của bất phương trình: là: A. B. C. D. Câu2: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. D. Kết quả khác Câu3: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. (0; 1)D.  Câu4: Bất phương trình: có tập nghiệm là: A. B. C. D. Câu5: Bất phương trình: có tập..

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

BÊt ph­¬ng tr×nh mò vµ l«garÝt
C©u1: TËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh: lµ:
 A.  B.  C.  D.
C©u2: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u3: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C. (0; 1) D.
C©u4: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C.   D.
C©u5: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C.  D. KÕt qu¶ kh¸c
C©u6: BÊt ph­¬ng tr×nh: 2x > 3x cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C.  D.
C©u7: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A. [2; +) B. [-2; 2] C. (-; 1] D. [2; 5]
C©u8: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A. (0; +) B.  C.  D.
C©u9: BÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A.  B.  C. (-1; 2) D. (-; 1)
C©u10: §Ó gi¶i bÊt ph­¬ng tr×nh: ln > 0 (*), mét häc sinh lËp luËn qua ba b­íc nh­ sau:
 B­íc1: §iÒu kiÖn:    (1)
 B­íc2: Ta cã ln > 0  ln > ln1  (2)
 B­íc3: (2)  2x > x - 1  x > -1 (3)
  KÕt hîp (3) vµ (1) ta ®­îc
  VËy tËp nghiÖm cña bÊt ph­¬ng tr×nh lµ: (-1; 0)  (1; +)
  Hái lËp luËn trªn ®óng hay sai? NÕu sai th× sai tõ b­íc nµo?
 A. LËp luËn hoµn toµn ®óng B. Sai tõ b­íc 1 C. Sai tõ b­íc 2 D. Sai tõ b­íc 3
C©u11: HÖ bÊt ph­¬ng tr×nh: cã tËp nghiÖm lµ:
 A. [4; 5] B. [2; 4] C. (4; +) D.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Trắc nghiệm bât phương trinh mũ
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngTRAC_NGHIEM_BAT_PHUONG_TRINH_MU_LOGARIT_Co_DA.doc[]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

đề thi TIẾP THEO

đề thi MỚI ĐĂNG

đề thi XEM NHIỀU