Trắc nghiệm Đại số 10 chương 1,2,3

Đăng ngày 12/13/2008 9:06:23 AM | Thể loại: Tài liệu tham khảo | Chia sẽ bởi: Tùng Trần Sĩ | Lần tải: 235 | Lần xem: 28 | Page: 1 | Kích thước: 0.66 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Trắc nghiệm Đại số 10 chương 1,2,3, Tài liệu tham khảo. . nslide trân trọng giới thiệu đến các bạn thư viện Trắc nghiệm Đại số 10 chương 1,2,3 .Để cung cấp thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang cần cùng tham khảo , Tài liệu Trắc nghiệm Đại số 10 chương 1,2,3 trong chủ đề Tài liệu tham khảo được giới thiệu bởi user Tùng Trần Sĩ tới bạn đọc nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này được chia sẽ vào chủ đề Tài liệu tham khảo , có 1 trang, thuộc thể loại .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP I,còn cho biết thêm MỆNH ĐỀ I, bên cạnh đó 1, tiếp theo là Nhận biết mệnh đề Trong những mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng? A) Nếu a  b thì a2  b2 B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3, nói thêm C) Nếu em siêng năng thì em thành công, nói thêm là D) Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác ấy là đều, nói thêm là Trong những câu sau, câu https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-dai-so-10-chuong-1-2-3.cp27uq.html

Nội dung

Chương I: MỆNH ĐỀ – TẬP HỢP

I. MỆNH ĐỀ

I.1. Nhận biết mệnh đề
Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào là mệnh đề đúng?
A) Nếu a  b thì a2  b2
B) Nếu a chia hết cho 9 thì a chia hết cho 3.
C) Nếu em chăm chỉ thì em thành công.
D) Nếu một tam giác có một góc bằng 600 thì tam giác đó là đều.
Trong các câu sau, câu nào là mệnh đề, câu nào không phải là mệnh đề (nếu là mệnh đề thì đúng hay sai) ?

Phát biểu
Không phải mệnh đề
Mệnh đề đúng
Mệnh đề sai

a) Hôm nay trời không mưa.
b) 2 + 3 = 8.
c)  là số vô tỷ.
d) Berlin là thủ đô của Pháp.
e) Làm ơn giữ im lặng !
f) Hình thoi có hai đường
chéo vuông góc với nhau.
g) Số 19 chia hết cho 2.

Trong các câu sau, có bao nhiêu câu là mệnh đề:
a) Huế là một thành phố của Việt Nam.
b) Sông Hương chảy ngang qua thành phố Huế.
c) Hãy trả lời câu hỏi này !
d) 5 + 19 = 24
e) 6 + 81 = 25
f) Bạn có rỗi tối nay không ?
g) x + 2 = 11
A) 1 B) 2 C) 3 D) 4
Câu nào trong các câu sau không phải là mệnh đề?
A) 3 + 2 = 7. B) x2 +1 > 0. C) 2– < 0. D) 4 + x = 3.
Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
A) π  là một số hữu tỉ
B) Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba
C) Bạn có chăm học không?
D) Con thì thấp hơn cha
I.2. Phát biểu mệnh đề

Mệnh đề khẳng định rằng:
A) Bình phương của mỗi số thực bằng 3
B) Có ít nhất 1 số thực mà bình phương của nó bằng 3
C) Chỉ có 1 số thực có bình phương bằng 3
D) Nếu x là số thực thì x2=3
Kí hiệu X là tập hợp các cầu thủ x trong đội tuyển bóng rổ, P(x) là mệnh đề chứa biến “ x cao trên 180cm”. Mệnh đề khẳng định rằng:
A) Mọi cầu thủ trong đội tuyển bóng rổ đều cao trên 180cm.
B) Trong số các cầu thủ của đội tuyển bóng rổ có một số cầu thủ cao trên 180cm.
C) Bất cứ ai cao trên 180cm đều là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.
D) Có một số người cao trên 180cm là cầu thủ của đội tuyển bóng rổ.
Cách phát biểu nào sau đây không thể dùng để phát biểu mệnh đề: A => B  A) Nếu A thì B B) A kéo theo B
C) A là điều kiện đủ để có B D) A là điều kiện cần để có B
Mệnh đề nào sau đây là phủ định của mệnh đề: “Mọi động vật đều di chuyển”?
A) Mọi động vật đều không di chuyển.
B) Mọi động vật đều đứng yên.
C) Có ít nhất một động vật không di chuyển.
D) Có ít nhất một động vật di chuyển.
Phủ định của mệnh đề “ Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn ” là mệnh đề nào sau đây:
A) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn
B) Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn
C) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn
D) Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn
Cho mệnh đề A = “”. Mệnh đề phủ định của A là:
A); B);
C) x(R mà x2 – x +7<0; D) (x(R, x2– x +7 ( 0.
Mệnh đề phủ định của mệnh đề P: “ x2+3x+1>0” với mọi x là :
A) Tồn tại x sao cho  B) Tồn tại x sao cho 
C