trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017

Đăng ngày 6/30/2017 11:47:49 AM | Thể loại: Đại số | Chia sẽ bởi: Quốc Nguyễn Vương | Lần tải: 162 | Lần xem: 8 | Page: 1 | Kích thước: 0.51 M | Loại file: doc

 


TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4

C©u 1 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

25

B.

24

C.

35

D.

36

C©u 2 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 3 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.

C.

D.

C©u 4 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 5 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 6 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 7 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 8 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

4

B.

-4

C.

5

D.

6

C©u 9 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

C©u 10 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

1

 


TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4

C©u 1 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

25

B.

24

C.

35

D.

36

C©u 2 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 3 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.

C.

D.

C©u 4 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 5 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 6 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 7 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 8 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

4

B.

-4

C.

5

D.

6

C©u 9 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

C©u 10 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

1

 


C©u 11 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 12 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 13 :

Với bất kỳ x,y,z ta luôn có

A.

B.

C.

D.

C©u 14 :

Bất phương trình có tập nghiệm là

A.

B.

C.

D.

C©u 15 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 16 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 17 :

Bất phương trình mx>3 vô nghiệm khi

A.

B.

C.

D.

C©u 18 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 19 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 20 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

 

 

 

1

 


C©u 21 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 22 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

R

C.

D.

C©u 23 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

R

B.

C.

D.

C©u 24 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 25 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 26 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương

A.

B.

C.

D.

C©u 27 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 28 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

A.

B.

C.

D.

C©u 29 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 30 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

A.

B.

1

 


C.

D.

C©u 31 :

Tìm m để  phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 32 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 33 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 34 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với   là

A.

27

B.

25

C.

15

D.

-27

C©u 35 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 36 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 37 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 38 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 39 :

Tìm m để phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 40 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

 

1

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017, Đại số. . nslide chia sẽ tới các bạn thư viện trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 .Để cung cấp thêm cho các bạn nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả đang tìm cùng xem , Thư viện trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 trong chủ đề Đại số được giới thiệu bởi user Quốc Nguyễn Vương đến thành viên nhằm mục tiêu nâng cao kiến thức , tài liệu này được chia sẽ vào chuyên mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng chuyên mục còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy chia sẽ cho cộng đồng cùng nghiên cứu TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4 Câu 1 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 03 vô nghiệm khi A, thêm nữa B, thêm nữa C, kế tiếp là D, cho biết thêm  Câu 18 : Nghiệm của bất phương trình là A,còn cho biết thêm B,còn cho biết thêm C, bên cạnh đó D, nói thêm là  Câu 19 : Cho ,còn cho biết thêm Hãy chọn mệnh đề đúng A, nói thêm B, nói thêm là C, bên https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-dai-so-10-chuong-4-nam-2017.tbru0q.html