Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4

C©u 1 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

25

B.

24

C.

35

D.

36

C©u 2 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 3 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.

C.

D.

C©u 4 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 5 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 6 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 7 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 8 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

4

B.

-4

C.

5

D.

6

C©u 9 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

C©u 10 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 11 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 12 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 13 :

Với bất kỳ x,y,z ta luôn có

A.

B.

C.

D.

C©u 14 :

Bất phương trình có tập nghiệm là

A.

B.

C.

D.

C©u 15 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 16 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 17 :

Bất phương trình mx>3 vô nghiệm khi

A.

B.

C.

D.

C©u 18 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 19 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 20 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

 

 

C©u 21 :

 

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 22 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

R

C.

D.

C©u 23 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

R

B.

C.

D.

C©u 24 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 25 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 26 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương

A.

B.

C.

D.

C©u 27 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 28 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

A.

B.

C.

D.

C©u 29 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 30 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 31 :

Tìm m để  phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 32 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 33 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 34 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với   là

A.

27

B.

25

C.

15

D.

-27

C©u 35 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 36 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 37 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 38 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 39 :

Tìm m để phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 40 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

 

1

 

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017

Đăng ngày 6/30/2017 11:47:49 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 162 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017, Đại số. . nslide giới thiệu tới các bạn đề thi trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 .Để chia sẽ thêm cho các bạn nguồn thư viện tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 thuộc chủ đề Đại số được giới thiệu bởi user Quốc Nguyễn Vương đến thành viên nhằm mục đích nghiên cứu , tài liệu này đã giới thiệu vào mục Đại số , có tổng cộng 1 trang, thuộc file .doc, cùng thể loại còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể tải về miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng nghiên cứu TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4 Câu 1 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 03 vô nghiệm khi A, bên cạnh đó B, bên cạnh đó C, bên cạnh đó D, nói thêm là  Câu 18 : Nghiệm của bất phương trình là A, nói thêm là B, cho biết thêm C, ngoài ra D, bên cạnh đó  Câu 19 : Cho , cho biết thêm Hãy chọn mệnh đề đúng A, ngoài ra B, bên cạnh đó C, nói thêm

https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-dai-so-10-chuong-4-nam-2017.tbru0q.html

Nội dung

Giống các thư viện tài liệu khác được bạn đọc giới thiệu hoặc do sưu tầm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu tiền từ người dùng ,nếu phát hiện tài liệu phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài giáo án bài giảng này, bạn có thể tải giáo án miễn phí phục vụ tham khảo Một số tài liệu tải về lỗi font chữ không xem được, có thể máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4
Câu 1 :
Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0
A.
25
B.
24
C.
35
D.
36

Câu 2 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 3 :
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.


C.

D.


Câu 4 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 5 :
Tập nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 7 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 8 :
Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0
A.
4
B.
-4
C.
5
D.
6

Câu 9 :
Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

A.

B.

C.

D.


Câu 10 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 11 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 12 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 13 :
Với bất kỳ x,y,z ta luôn có

A.

B.

C.

D.


Câu 14 :
Bất phương trình có tập nghiệm là

A.

B.

C.

D.


Câu 15 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 16 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 17 :
Bất phương trình mx>3 vô nghiệm khi

A.

B.

C.

D.


Câu 18 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 19 :
Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.


Câu 20 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.
Câu 21 :

Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 22 :
Tập nghiệm của bất phương trình là

A.

B.
R
C.

D.


Câu 23 :
Tập nghiệm của bất phương trình 

A.
R
B.

C.

D.


Câu 24 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 25 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 26 :
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương

A.

B.

C.

D.

Sponsor Documents