Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng doc

TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4

C©u 1 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

25

B.

24

C.

35

D.

36

C©u 2 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 3 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.

C.

D.

C©u 4 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 5 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 6 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 7 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 8 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0<x<1 là

A.

4

B.

-4

C.

5

D.

6

C©u 9 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

C©u 10 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 11 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 12 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 13 :

Với bất kỳ x,y,z ta luôn có

A.

B.

C.

D.

C©u 14 :

Bất phương trình có tập nghiệm là

A.

B.

C.

D.

C©u 15 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 16 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 17 :

Bất phương trình mx>3 vô nghiệm khi

A.

B.

C.

D.

C©u 18 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 19 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 20 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

 

 

C©u 21 :

 

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 22 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

R

C.

D.

C©u 23 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

R

B.

C.

D.

C©u 24 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 25 :

Tìm m để  bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.

C©u 26 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương

A.

B.

C.

D.

C©u 27 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 28 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm trái dấu

A.

B.

C.

D.

C©u 29 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 30 :

Tìm m để phương trình có 2 nghiệm phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 31 :

Tìm m để  phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 32 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 33 :

Tập nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 34 :

Giá trị nhỏ nhất của hàm số với   là

A.

27

B.

25

C.

15

D.

-27

C©u 35 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 36 :

Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.

C©u 37 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 38 :

Nghiệm của bất phương trình

A.

B.

C.

D.

C©u 39 :

Tìm m để phương trình   có hai nghiệm dương phân biệt

A.

B.

C.

D.

C©u 40 :

Tìm m để  bất phương trình   vô nghiệm

A.

B.

C.

D.

 

1

 

Có thể download/tải file dạng doc bên dưới miễn phí

trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 đề thi Đại số

Đăng ngày 6/30/2017 11:47:49 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 162 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.51 M | File type: doc
0 lần xem


nslide.com chia sẽ đến mọi người đề thi trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 .Để chia sẽ thêm cho bạn đọc nguồn tài liệu tham khảo giúp đỡ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời bạn đọc đang tìm cùng tham khảo , Tài liệu trắc nghiệm đại số 10 chương 4 năm 2017 thuộc thể loại Đại số được giới thiệu bởi thành viên Quốc Nguyễn Vương tới mọi người nhằm mục tiêu học tập , tài liệu này được đưa vào chuyên mục Đại số , có tổng cộng 1 page, thuộc định dạng .doc, cùng chủ đề còn có Đề thi Toán học Toán 10 Đại số ,bạn có thể download miễn phí , hãy giới thiệu cho mọi người cùng xem

TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4 Câu 1 : Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 03 vô nghiệm khi A, nói thêm là B, thêm nữa C, ngoài ra D, cho biết thêm  Câu 18 : Nghiệm của bất phương trình là A, ngoài ra B, tiếp theo là C, cho biết thêm D, nói thêm là  Câu 19 : Cho , nói thêm là Hãy chọn mệnh đề đúng A, nói thêm B, thêm nữa C, bên cạnh đó D, nói thêm là  Câu 20 : Nghiệm của bất phương trình là A, thêm nữa B,còn cho biết thêm C, cho biết thêm D, thêm nữa  Câu 21 : Nghiệm của bất phương trình là A, bên cạnh đó B, nói thêm C, bên cạnh đó D, thêm nữa  Câu 22 : Tập nghiệm của bất phương trình là A, cho biết thêm B,còn cho biết thêm R C, bên cạnh đó D,còn cho biết thêm  Câu 23 : Tập nghiệm của bất phương trình  A, ngoài ra R B,còn cho biết thêm C, nói thêm là D, nói thêm là  Câu 24 : Nghiệm của b
https://nslide.com/de-thi/trac-nghiem-dai-so-10-chuong-4-nam-2017.tbru0q.html

Bình luận

Nội dung

Giống các tài liệu khác được thành viên giới thiệu hoặc do tìm kiếm lại và giới thiệu lại cho các bạn với mục đích nghiên cứu , chúng tôi không thu phí từ người dùng ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài tài liệu này, bạn có thể tải Tải tài liệu luận văn,bài tập phục vụ tham khảo Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn tải các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

. Bạn có thể Tải về đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Đại số


TĂNG TIẾT LỚP 10Chương 4
Câu 1 :
Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0
A.
25
B.
24
C.
35
D.
36

Câu 2 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 3 :
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm âm

A.

B.


C.

D.


Câu 4 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 5 :
Tập nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 6 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 7 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 8 :
Giá trị nhỏ nhất của hàm số với 0
A.
4
B.
-4
C.
5
D.
6

Câu 9 :
Tìm m để bất phương trình vô nghiệm

A.

B.

C.

D.


Câu 10 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 11 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 12 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 13 :
Với bất kỳ x,y,z ta luôn có

A.

B.

C.

D.


Câu 14 :
Bất phương trình có tập nghiệm là

A.

B.

C.

D.


Câu 15 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 16 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 17 :
Bất phương trình mx>3 vô nghiệm khi

A.

B.

C.

D.


Câu 18 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 19 :
Cho .Hãy chọn mệnh đề đúng

A.

B.

C.

D.


Câu 20 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.
Câu 21 :

Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.

C.

D.


Câu 22 :
Tập nghiệm của bất phương trình là

A.

B.
R
C.

D.


Câu 23 :
Tập nghiệm của bất phương trình 

A.
R
B.

C.

D.


Câu 24 :
Nghiệm của bất phương trình là

A.

B.


C.

D.


Câu 25 :
Tìm m để bất phương trình nghiệm đúng với mọi x

A.

B.

C.

D.


Câu 26 :
Tìm m để phương trình có 2 nghiệm dương

A.

B.

C.

D.

Sponsor Documents