Trọn bộ đề hoàn chỉnh và đáp án bản đẹp HSG lớp 10

Đăng ngày 2/25/2017 5:43:15 PM | Thể loại: Hình học 10 Nâng cao | Chia sẽ bởi: Nguyên Trần Châu | Lần tải: 122 | Lần xem: 2 | Page: 1 | Kích thước: 0.00 M | Loại file: doc

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Nội dung

SỞ GD VÀ ĐT BẮC GIANG
CỤM TRƯỜNG THPT LỤC NGẠN
KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG
NĂM HỌC : 2016 - 2017
ĐỀ THI MÔN TOÁN LỚP 10
(Thời gian làm bài 180 phút, không kể thời gian giao đề)Câu 1 (1 điểm)

Cho hàm số và hàm số . Tìm m để đồ thị các hàm số đó cắt nhau tại hai điểm phân biệt và hoành độ của chúng đều dương.

Câu 2 (2 điểm)

a. Giải bất phương trình: .
b. Giải hệ phương trình : .

Câu 3 (1 điểm)

Giải phương trình 

Câu 4 (1 điểm)

Chứng minh rằng với mọi số thực a, b, c ta luôn có : 

Câu 5 (1 điểm)

Chứng minh rằng trong mọi tam giác , với các cạnh và là bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác ta luôn có .

Câu 6 (1 điểm)

Cho tam giác . Gọi lần lượt là trung điểm các cạnh Chứng minh rằng 

Câu 7 (1 điểm)

Cho tam giác đều có cạnh . Lấy các điểm lần lượt trên các cạnh sao cho . Chứng minh .

Câu 8 (1 điểm)

Trong một buôn làng của người dân tộc, cư dân có thể nói được tiếng dân tộc, có thể nói được tiếng kinh hoặc nói được cả hai thứ tiếng. Kết quả của một đợt điều tra cơ bản cho biết: có người nói tiếng dân tộc, người nói tiếng kinh, người nói được cả hai thứ tiếng.
Hỏi buôn làng có bao nhiêu cư dân?

Câu 9 (1 điểm)

Giả sử phương trình bậc hai ẩn ( là tham số): 
có hai nghiệm thỏa mãn điều kiện . Tìm giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của biểu thức sau: .

------------------- HẾT -------------------
Họ và tên thí sinh : ………………………………………….…….. Số báo danh : ……………..

Thí sinh nghiêm túc làm bài, cán bộ coi thi không giải thích gì thêm !