TỪ VỰNG 11 THÍ ĐIỂM

đề thi Tiếng Anh 11 Thí điểm
  Đánh giá    Viết đánh giá
 294       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
2o3u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 4:05:33 PM
Loại file
pdf
Dung lượng
1.90 M
Lần xem
1
Lần tải
294
File đã kiểm duyệt an toàn

,xem chi tiết và tải về Đề thi TỪ VỰNG 11 THÍ ĐIỂM, Đề Thi Tiếng Anh 11 Thí Điểm , Đề thi TỪ VỰNG 11 THÍ ĐIỂM, pdf, 6 trang, 1.90 M, Tiếng Anh 11 Thí điểm chia sẽ bởi Đức Lê Công đã có 294 download

 
LINK DOWNLOAD

TU-VUNG-11-THI-DIEM.pdf[1.90 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

LÊ CÔNG ĐỨC  
TỪ VỰNG  
TIẾNG ANH  
DÀNH CHO SÁCH THÍ ĐIỂM  
LỜI NÓI ĐẦU  
Từ vựng luôn là một trở ngại của các học viên Tiếng Anh bởi sự phong phú và  
đa dạng về mặt ngữ nghĩa và các hình thức biến thể của từ. Một số học viên gặp khó  
khăn trong việc tìm kiếm ngữ nghĩa thích hợp cho một từ mới, hoặc từ phát sinh của  
từ trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Một số sau khi đã tìm được ngữ nghĩa và các  
dạng thức của từ, nhưng sau đó lại gặp một khó khăn tiếp theo là không biết làm thế  
nào để đọc cho đúng từ đó. Xuất phát từ những khó khăn và những trở ngại đó, tác giả  
đã cố gắng biên soạn cuốn từ vựng này để phục vụ các bạn để giúp các bạn thuận lợi  
hơn trong việc học từ vựng.  
Từ vựng được tập hợp từ mỗi đơn vị bài trong sách giáo khoa để các bạn dễ tra  
cứu. Mỗi từ nếu có các dạng phát sinh khác cũng đã được trình bày đầy đủ nhằm giúp  
học viên mở rộng vốn từ hơn. Nhằm giúp các bạn ghi nhớ và ôn luyện tốt hơn, tác giả  
cũng đã thu âm cách đọc của từng từ một để các bạn tiện nghe và thực hành từ vựng  
để dễ ghi nhớ hơn và làm quen với cách phát âm của các từ một cách thực tiễn hơn.  
Bên cạnh đó, tác giả cũng đã cố gắng hết sức để soạn ra các câu ngắn để các bạn dùng  
những từ đã học vào ngữ cảnh thích hợp nhầm giúp các bạn học vui hơn và nhớ sâu  
hơn.  
Trong quá trình thực hiện, với kiến thức còn hạn hẹp khó lòng tránh khỏi các  
sai sót, câu cú còn chưa mượt mà, mong các bạn và các bậc đi trước, anh chị đồng  
nghiệp, các bạn đọc học thức uyên bác bỏ qua và đóng góp cho những sai sót đó nhằm  
giúp quyển sách từ vựng nhỏ này ngày càng hoàn thiện hơn.  
Xin trân trọng cám ơn các bạn đã quan tâm!  
Mọi thư từ đóng góp và liên hệ, xin gửi về địa chỉ email: duc.congle.89@gmail.com  
Facebook: 01683366615 - Điện thoại: 0947959619  
Tác giả  
Lê Công Đức  
Tác giả là ai? Mình là một giáo  
viên Tiếng Anh đang làm việc và sinh  
sống ở Rạch Giá, Kiên Giang và yêu  
thích viết sách để đóng góp sức lực nhỏ  
bé của mình cho việc học Tiếng Anh  
của mọi người trở nên tiện lợi và hiệu  
quả hơn!  
Mong chút kiến thức này giúp  
được các bạn đạt được nhiều kết quả trong học tập! Các bạn có  
thể tin cậy quyển sách này và mình tin rằng các bạn sẽ ngày càng  
tiến bộ và có nhiều tương lai tốt đẹp!  
YOUTUBE  
DUCLE ELT  
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức  
Đăng ký kênh để học online nhé!  
Learning hard, living happily! 2  
UNIT 1 THE GENRATION GAP  
KHOẢNG CÁCH THẾ HỆ  
English 11 Pearson  
TỪ VỰNG 1Unit 1 – The generation gap  
1
2
3
4
5
6
. extended family  
. nuclear family  
. [worry about] childcare  
. [learn a lot of] skills [from sb]  
. generation (gap)  
. believe (in) sth  
n
n
n
n
n
v
n
gia đình nhiều thế hệ  
gia đình hạt nhân  
[lo lắng về] việc chăm sóc con cái  
[học nhiều] kỹ năng [từ ai đó]  
(khoảng cách) thế hệ  
tin tưởng cgđ  
niềm tin; sự tín ngưỡng  
beliefs  
believable # unbelievable  
adj tin được # không thể tin được  
7
. appear  
appearance  
. table manners  
. conservative (person)  
0. state-owned (organizations)  
1. follow his footsteps  
v
n
n
xuất hiện  
sự xuất hiện; vẻ ngoài  
cung cách tại bàn ăn  
8
9
1
1
adj (người) bảo thủ  
adj (tổ chức) sở hữu-nhà nước  
v
theo gót ai đó; nối nghiệp ai đó  
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu  
1
. People usually judge a person through their ____________ without paying much  
attention to their personality, talents or good characters.  
2
3
. Do you ____________ in the existence of ghosts and devils?  
. Young couples nowadays like living in ____________ because they have more  
privacy and freedom.  
4
5
. That both parents go to work to support their family finacially is a must; however,  
they are raising great concerns about ____________. No one teaches and takes  
care of their children when they are at work.  
. He doesn’t support any sudden change, he prefers his traditional lifestyle. He is a  
real ____________ person I think.  
6
7
. It was ____________ that he won the championship with his disability.  
. In Vietnam, people prefer to work in ____________ organizations because of  
stabilityand high-security they offer.  
8
9
. If your parents are doctors, he will advise you to ____________ his footsteps.  
. They have learnt a lot of good communication ____________ from their leaders.  
This helps them to be more successful in discussions and negotiations.  
0. I prefer living in ____________ because there are a lot of different generations  
living under one roof. You can learn lots of useful experience from them.  
1. When they sky is getting dark, the stars ____________ and sparkle silently at  
night.  
1
1
1
2. Sociologists are doing as many reasearches as they can to reduce the  
_
___________ in our modern society. Young people usually oppose their parents’  
point of view.  
1
1
3. He is extremely loyal to his religious ____________. Nobody can change his  
mind.  
4. His explanation certainly sounded ____________.  
YOUTUBE  
DUCLE ELT  
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức  
Đăng ký kênh để học online nhé!  
Learning hard, living happily! 3  
TỪ VỰNG 2 Unit 1 – The generation gap  
1
. (share) your viewpoint  
n
(chia sẻ) quan điểm  
=point of view = attitude  
2
3
4
5
. open-minded  
. impose his decision on sb  
. conflicts  
adj (suy nghĩ; tư duy) thoáng  
v
n
v
áp đặt quyết định của ảnh cho ai đó  
sự mâu thuẫn; xung đột  
bao gồm  
. consist of = comprise  
=include  
6
7
8
. difference in attitudes  
. rules of behavior  
. (cause) a lack of  
n
n
sự khác biệt về quan điểm  
quy tắc ứng xử  
phr (gây ra) sự thiếu (hiểu biết nhau)  
(understanding)  
9
1
. live in the same roof  
0. identify sth  
identification of sth  
1. areas of disagreement  
v
v
n
n
sống dưới một mái nhà  
nhận dạng; xác định cgđ  
sự xác nhận; nhận dạng cgđ  
lĩnh vực bất đồng [ý kiến]  
1
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu  
1
2
3
4
5
. We should respect and follow ____________ set by the local people in the  
country where you are staying and working.  
. I don’t like my new boss. He is very conservative and always ____________ his  
decisions on us.  
. If you don’t agree with this proposal, please share us your ____________ and we  
can discuss it together. Don’t dare to tell us your voice.  
. I think that people from many generations living in the same ____________ can  
help family members have more close-knit relationship with each other.  
. I like talking to my English teacher. He is really ____________ and can accept all  
of our odd or unfamiliar points of view. If that viewpoint is not good, he’ll give us  
advice and the decision to change or not depends on us.  
6
7
8
9
1
1
1
. This vocabulary book for course 11 ____________ ten units and hundreds of  
academic words. It’s amazing to learn.  
. In order to find out the most efficient solution for your current difficulty, you must  
_
___________ the problems you are facing.  
. We usually have arguments and find it hard to start conversations with each other  
because we have big differences in ____________.  
. If the ____________ between those two countries can’t be solved peacefully, the  
war may happen soon. I hope that bad situation will never happen. I love peace.  
0. The ____________ of the victims in the fire was a difficult and time-consuming  
task.  
1. Although we are close friends, we still have a lot of areas of ____________ such  
as definition of love, fashion styles, and religious beliefs.  
2. Lack of ____________, patience, and sympathy is the key factor that causes the  
break-up of friend relationships.  
YOUTUBE  
DUCLE ELT  
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức  
Đăng ký kênh để học online nhé!  
Learning hard, living happily! 4  
TỪ VỰNG 3 Unit 1 – The generation gap  
1
. convince = persuade  
v
làm cho người ta nghe theo; thuyết  
phục ai đó  
2
3
4
5
. (more) mature  
adj trưởng thành (hơn)  
vph thể hiện trách nhiệm  
adj trong # ngoài  
. express obligation  
. internal # external  
. necessary = essential  
necessity  
adj cần thiết  
n
sự cần thiết  
6
7
. have different taste in sth  
. have an objection to sth  
object to doing sth  
. expect sb to do sth  
expectation  
. No matter how + adjective  
No matter how old you are,  
vph có khẩu vị khác nhau trong việc gì đó  
vph phản đối về việc gì đó  
v
v
n
phản đối làm cgđ  
8
9
mong đợi; kỳ vọng ai đó làm gì đó  
sự mong đợi; sự kỳ vọng  
Cho dù như thế nào đó  
Cho dù bạn lớn cỡ nào, …  
1
1
0. make your own decision  
1. break rules  
v
v
tự đưa ra quyết định riêng  
phá cách; không theo lối thông  
thường  
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu  
1
. It’s ____________ for students to learn how to work in groups. This way of  
learning can help you a lot in real life and academic environment.  
. My test results have failed to meet my parents’ ____________.  
. ____________ mature you are, you are always considered a little child in your  
parents’ eyes. That is the biggest love that every one of us has in this life.  
. The local people have ____________ building a nuclear power plant in the region  
because of its negative and dangerous threats and effects on the local  
environment.  
2
3
4
5
6
7
8
9
. Although we have different ____________ in enjoying music, we still have many  
other things in common like photography, learning languages and cooking.  
. In spite of his young age, he is able to make his ____________ correctly and  
punctually. He’s kind of an independent and determined person.  
. He doesn’t follow any fixed rules. All of his art works ____________ but has  
attractive and distinctive features that others can afford.  
. Doing houselhold chores, studying hard and being idenpendent are things that  
express your ____________ of a good child.  
. Volunteers usually say that they seem to grow up and be more __________ after  
their journey to poor, remote and mountainous areas where people struggle to earn  
for living every day. Therefore, they have the responsibility to respect their life  
better.  
1
1
0. Preserving and maintaining one’s culture and traditional customs is an absolute  
_
___________ each individual should concern.  
1. I used to ____________ my parents advice because I thought that they couldn’t  
have understood my generation’s viewpoint. The more I grow, the more accurate  
their advice is.  
1
2. I like the ____________ structure and architecture of the house. It’s amazing!  
YOUTUBE  
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức  
Đăng ký kênh để học online nhé!  
Learning hard, living happily! 5  
DUCLE ELT  
TỪ VỰNG 8Unit 10 – Healthy Lifestyle and Longevity  
1
2
3
4
5
. pickle vegetables  
. the turning point  
. take action  
. conduct (nutrition seminar)  
. in cooperation with sth  
n
n
rau củ lên men  
điểm đảo ngược tình thế  
vphr hành động  
v
pre liên kết với cgđ  
thực hiện (buổi trao đổi dinh dưỡng)  
=cooperate with sth  
6
7
8
9
1
1
. convince = persuade sb to do sth  
. routine health check-ups  
. walking trails  
v
n
n
n
n
v
adj  
n
thuyết phục ai đó làm cgđ  
kiểm tra sức khỏe định kỳ  
đường dành cho đi bộ  
suối nước nóng  
mô hình chăm sóc sức khỏe  
tiêu hóa (thức ăn)  
hệ tiêu hóa  
. hot springs  
0. health-care model  
1. digest (the food)  
digestive system  
digestion  
sự tiêu hóa  
Điền vào chỗ trống với từ thích hợp để hoàn thành câu  
1
2
3
. Teachers and nutritionists are going to conduct some _____________ at meetings  
with the Association of Parents to raise their awareness of using organic food.  
. Don’t eat a lot of _____________ because this leads to the increase in heart attack  
and cancer.  
. The local government has also taken a lot of measures _____________ NDA (the  
non-profit Nagano Dietetic Association) to decrease the high death rates from  
stroke and heart attack.  
4
5
. Eating late at night affects our _____________ gradually and seriously.  
. The ambition of the local authorities is that they want their health services become  
a_____________ for the other provinces in the country to follow.  
. Teachers have to _____________ students parents and local authorities in term  
of creating a perfect and ideal environment for teaching and educating.  
. Individuals are encouraged to have _____________ annually to actively prevent  
and maintain their health.  
6
7
8
. Don’t eat too much at night because the food will not be _____________  
completely and this is the leading reason to obesity.  
9
1
. More _____________ have been built for residents to exercise.  
0. Don’t talk much, _____________ effectively, and the people will trust and  
believe in you.  
1
1
1
1. We find it hard to _____________ people follow our advice of changing their  
eating and living habits; however, if we take action patiently, I believe that it  
gradually become easier.  
2. People in Nagano once experienced high death rates because of their favorite  
food; however, the _____________ happened in 1981, when Nagano Dietetic  
Association decided to take action.  
3. Nagano has built _____________ for local people to recover from ill health.  
YOUTUBE  
DUCLE ELT  
Biên soạn và tổng hợp bởi Lê Công Đức  
Đăng ký kênh để học online nhé!  
Learning hard, living happily! 60  
Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về TỪ VỰNG 11 THÍ ĐIỂM
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU