Câu 39(mã đề 206)Đặt điện áp xoay chiều u có giá trị hiệu dụng không đổi, tần số 50Hz vào hai đầu đoạn mạch R = 40 nối tiếp với L thì dòng điện trong mạch là i. Hình bên là một phần đồ thị p – i với p = ui. Tìm giá trị gần nhất của L.
+ Khi i1 = 1(đang tăng) thì p1 = 1 nên u1 = 1(đang tăng)
+ Khi i2 = 3(đang tăng) thì p2 = 3 nên u2 = 1(đang giảm)
+ Tại thời điểm t2pmax: 
(tích hai số nhỏ hơn hoặc bằng một hằng số. Dấu bằng xảy ra khi hai số đó bằng nhau )
Suy ra: 
Gọi là độ lệch pha của u2 và i2 suy ra 
+ Xét đường tròn lượng giác của i và u tại 2 thời điểm t1 và t2+ Từ vòng tròn lượng giác ta được: Pha của i1 là ; của i2 là 
+ 
nguon VI OLET