violympic lop 7 vong 1 đề thi Tiếng Anh

Đăng ngày 4/15/2014 12:49:24 PM | Thể loại: Tiếng Anh | Lần tải: 7 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.01 M | File type: docx
0 lần xem

Bình luận

Nội dung

VÒNG 16 - 5 Ngày 25-03-2014 BÀI THI SỐ 3 : Hãy viết số thích hợp vào chỗ … (Chú ý:Nếu đáp số là số thập phân thì phải viết là số thập phân gọn nhất và dùng dấu (,) trong bàn phím để đánh dấu phẩy trong số thập phân) Câu 1: 101 x 9,753 – 9,753 = …………………… Câu 2: Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có kích thước các số đo trong lòng bể là: dài 4m; rộng 3m; cao 2m5dm. Biết 75% thể tích của bể đang chứa nước. Hỏi trong bể đang chứa bao nhiêu lít nước? Trả lời: Trong bể đang chứa ………. lít nước. Câu 3: Người ta xếp 1000 khối lập phương nhỏ cạnh 1cm thành một khối lập phương lớn. Tính diện tích toàn phần khối lập phương lớn. Trả lời: Diện tích toàn phần khối lập phương lớn là . ……………. Câu 4: Một nhà máy quý I theo kế hoạch phải sản xuất được 8000 sản phẩm, nhưng do cải tiến kỹ thuật nên nhà máy đã làm tăng năng suất được 25% so với kế hoạch. Hỏi thực tế quý I nhà máy đã làm được bao nhiêu sản phẩm? Trả lời: Thực tế quý I nhà máy đã làm được ………….. sản phẩm. Câu 5: Biết số A lớn hơn trung bình cộng của số A và các số 1986; 1998 và 2042 là 4 đơn vị. Tìm số A. Trả lời: Số A là …………… Câu 6: Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số thập phân có 3 chữ số ở phần thập phân, lớn hơn 9,2 và nhỏ hơn 9,3? Trả lời: Có …………. số thỏa mãn đề bài.  Câu 7: Cho 3 số có tổng bằng 307,5. Biết  số thứ nhất bằng 40% số thứ 2 và bằng 50% số thứ ba. Tìm số thứ nhất. Trả lời: Số thứ nhất là .. ……………… Câu 8: Tìm chu vi một hình vuông biết nếu giảm cạnh hình vuông đó đi 6cm thì diện tích hình vuông đó giảm đi 456. Trả lời: Chu vi hình vuông đó là……………. .cm. Câu 9: Trong một phép chia 2 số tự nhiên, biết số bị chia là 2407; thương bằng 27 còn số dư là số dư lớn nhất có thể có. Tìm số chia của phép chia đó. Trả lời: Số chia của phép chia đó là ……………………. Câu 10: Trước khi vào thi đấu giao lưu trong Ngày Hội Toán Học – ViOlympic 4 đội A; B; C và D bắt tay làm quen nhau. Tính số cái bắt tay, biết mỗi bạn bắt tay nhau một lần, các bạn trong cùng đội không bắt tay nhau và mỗi đội có 5 bạn. Trả lần: Số cái bắt tay là ……………….. cái

Sponsor Documents