violympic lý 7 vòng 1 đề thi Vật lý 7

Đăng ngày 10/26/2016 1:20:38 PM | Thể loại: Vật lý 7 | Lần tải: 22 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

Bài thi số 3 Vòng 1 Câu 1: Câu phát biểu nào dưới đây không đúng? Góc phản xạ bằng góc tới Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng..

Bình luận

Nội dung

Bài thi số 3 Vòng 1

Câu 1:
Câu phát biểu nào dưới đây không đúng?
Góc phản xạ bằng góc tới
Hiện tượng tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn gọi là hiện tượng phản xạ ánh sáng
Trong các môi trường ánh áng truyền theo một đường thẳng
Tia phản xạ nằm trong mặt phẳng chứa tia tới và pháp tuyến tại điểm tới
Câu 2:
Ánh sáng nào dưới đây không phải là ánh sáng phản xạ? Khi ánh sáng được phát ra từ
Mặt Trăng
gương phẳng
mặt nước
Mặt Trời
Câu 3:
Ta nhìn thấy trời đang nắng ngoài cánh đồng khi
mắt hướng ra phía cánh đồng.
cánh đồng hắt ánh sáng Mặt Trời vào mắt ta.
cánh đồng nằm trong vùng có ánh sáng
Mặt Trời chiếu ánh sáng thẳng vào cánh đồng
Câu 4:
Khi mua thước thẳng bằng gỗ, người ta thường đưa thước lên ngang tầm mắt để ngắm. Nguyên tắc của cách làm này là đã dựa trên kiến thức vật lí nào?
Mặt phẳng nghiêng
Khối lượng và trọng lượng
Sự nở vì nhiệt
Định luật truyền thẳng của ánh sáng
Câu 5:
Đứng trên mặt đất, trường hợp nào dưới đây ta thấy có nhật thực?
Ban ngày, khi Mặt Trăng che khuất Mặt Trời.
Ban ngày, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
Ban đêm, khi Trái Đất che khuất Mặt Trăng.
Ban đêm, khi Mặt Trời bị nửa kia của Trái Đất che khuất


Câu 6:
Khi có hiện tượng nguyệt thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:
Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời
Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời
Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng
Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng
Câu 7:
Khi có hiện tượng nhật thực, vị trí tương đối của Trái Đất, Mặt Trời và Mặt Trăng là:
Mặt Trăng – Trái Đất – Mặt Trời.
Mặt Trời – Trái Đất – Mặt Trăng.
Trái Đất – Mặt Trăng – Mặt Trời
Trái Đất – Mặt Trời – Mặt Trăng.
Câu 8:
Hiện tượng phản xạ ánh sáng là hiện tượng
tia sáng bị hội tụ tại một điểm
tia sáng truyền thẳng trong môi trường trong suốt và đồng tính
tia sáng bị đổi hướng, trở lại môi trường cũ khi gặp một bề mặt nhẵn
tia sáng bị gãy khúc khi truyền từ môi trường trong suốt này sang môi trường trong suốt khác
Câu 9:
Chiếu một tia sáng vuông góc với mặt gương phẳng, Khi đó,
góc phản xạ bằng 
góc phản xạ bằng 
góc tới bằng 
tia phản xạ biến mất
Câu 10:
Một vật thẳng nằm trên mặt bàn nằm ngang. Đặt một gương phằng nghiêng  so với mặt bàn. Hỏi ảnh của vật nằm theo phương nào?
Nằm theo phương nghiêng  so với mặt bàn
Nằm theo phương nghiêng  so với mặt bàn
Nằm theo phương vuông góc với mặt bàn
Nằm theo phương nghiêng  so với mặt bàn
Nộp bài

Sponsor Documents