Violympic-Vong 15 Toan 1

đề thi Toán học 1
  Đánh giá    Viết đánh giá
 295       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
gz0rwq
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
3/20/2011 8:07:32 PM
Loại file
doc
Dung lượng
10.15 M
Lần xem
1
Lần tải
295
File đã kiểm duyệt an toàn

Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011) Gồm có: 08 đề ( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368) Đề 1: Bài thi số 1:   BÀI THI SỐ 2 Hãy điền số thích hợp và,xem chi tiết và tải về đề thi Violympic-Vong 15 Toan 1, Đề Thi Toán Học 1 , Đề thi Violympic-Vong 15 Toan 1, doc, 1 trang, 10.15 M, Toán học 1 chia sẽ bởi Tình Nguyễn Đăng đã có 295 download

LINK DOWNLOAD

Violympic-Vong-15-Toan-1.doc[10.15 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

Bộ đề thi toán lớp 1 - Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)
Gồm có: 08 đề
( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368)
Đề 1:
Bài thi số 1:
 
BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái. Vậy An còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Số liền sau của số 24 là số
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem. Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 30 - 10
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 10 + 50 = 60
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 70 - 30 - 30
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi. Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ? Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím? Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ? Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.
Bài thi số 3:
 
Đề 2:
Bài thi số 1:
 
BÀI THI SỐ 2
Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái. Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.
Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45. Trả lời: Số đó là số
Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt. Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.
Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 90 - 50 - 0
Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 0 + 20 + 90
Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! 80 - 40 - 20
Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo? Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả cái kẹo.
Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ? Trả lời: Hồng còn lại con tem.
Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở? Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.
Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé ! Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi. Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Bài thi số 3:
 
Đề 3:
Bài thi số

Bộ đề thi toán lớp 1 -  Vòng 15 (Ra ngày 10/3/2011)

Gồm có: 08 đề

( Sưu tầm: Vũ Văn Kiên – Web: http://VuKien.tk - Điện thoại: 01686168368)

Đề 1:

Bài thi số 1:

 

        

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 19 cái kẹo, An cho Bình 5 cái ; An ăn đi 1 cái.
Vậy An còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 24 là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hoa có 19 con tem, Hoa cho bạn Mai 4 con tem cho bạn Lan 4 con tem.
Vậy Hoa còn lại số con tem là con tem.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 30 - = 10

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 30 - = 30

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu tím?
Trả lời:    Số bức tranh màu tím của Lan là bức.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

 

 

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 2:

Bài thi số 1:

 

        

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Đào có 18 cái kẹo, Đào cho bạn Mai 3 cái cho bạn Lan 3 cái.
Vậy Đào còn lại số kẹo là cái.

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Nhà bác Phúc nuôi tất cả được 30 con gà và 50 con vịt.
Vậy cả gà và vịt nhà bác Phúc nuôi tất cả con.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 0

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
0 + 20 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 40 - = 20

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hai anh em mỗi người có 5 cái kẹo. Mẹ cho thêm hai anh em mỗi người 3 cái kẹo nữa. Hỏi bây giờ cả hai anh em có tất cả bao nhiêu cái kẹo?
Trả lời :     Bây giờ cả hai anh em có tất cả cái kẹo.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Lan mỗi bạn 3 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Đề 3:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 36 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 69.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 50 + = 80

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 60 + = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 + = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 6 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím. Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất, màu đỏ ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:      Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Việt có 19 con tem, Việt cho Mai và Lan mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Việt còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Việt còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề 4:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền trước của số 35 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 45.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền trước của số đó là số 59.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
70 - 40 - = 20

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
10 + 30 + = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
60 - 30 + = 80

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 7 bức tranh, mỗi bức tranh một màu ,gồm 3 loại màu xanh,đỏ,tím.Biết số bức tranh màu xanh là nhiều nhất , màu tím là ít nhất. Em hãy cho biết Lan có mấy bức tranh màu xanh?
Trả lời:     Số bức tranh màu xanh của Lan là bức.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 18 con tem, Hà cho Mai và Lan mỗi bạn 2 con tem. Hỏi Hà còn lại bao nhiêu con tem ?
Trả lời: Hà còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 12 tuổi.
Hỏi 3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:    3 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 2 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là

 

Đề 5:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Tìm một số biết số liền sau của số đó là số 90.
Trả lời: Số đó là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 18 cái kẹo, Lan cho bạn Huệ 4 cái ; Lan ăn đi 2 cái.
Vậy Lan còn lại số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 10 + 50 = 60

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
20 + + 40 = 90

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 40 + 50 = 90

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 3 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 18 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hiện nay tuổi của hai anh em cộng lại là 11 tuổi.
Hỏi 4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là bao nhiêu ?
Trả lời:   4 năm nữa tuổi của hai anh em cộng lại là tuổi.

 

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

 

Đề 6:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

BÀI THI SỐ 2

Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !

Câu 1:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Số liền sau của số 49 là số .

Câu 2:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hà có 15 cái kẹo, mẹ cho thêm Hà 2 cái nữa ; Hà cho bạn 6 cái.
Vậy bây giờ Hà còn số kẹo là cái.

Câu 3:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
An có 1 chục cái kẹo, mẹ cho thêm An 5 cái nữa ; An ăn đi 1 cái.
Vậy bây giờ An có số kẹo là cái.

Câu 4:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
80 - 20 - = 30

Câu 5:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
+ 20 + 50 = 80

Câu 6:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
90 - 50 - = 10

Câu 7:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 9 chục cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 10 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:  Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 8:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Lan có 70 cái nhãn vở, Lan cho Huệ và Đào mỗi bạn 20 cái nhãn vở. Hỏi Lan còn bao nhiêu cái nhãn vở?
Trả lời:     Lan còn lại cái nhãn vở.

Câu 9:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hồng có 18 con tem, Hồng cho Đào và Mai mỗi bạn 4 con tem. Hỏi Hồng còn lại bao nhiêu con tem ?Trả lời: Hồng còn lại con tem.

Câu 10:Hãy điền số thích hợp vào chỗ .... nhé !
Hãy cho biết hiện nay tuổi của 2 bạn Hồng và Hà cộng lại là bao nhiêu tuổi? Biết sau 4 năm nữa tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là 19 tuổi.
Trả lời:     Hiện nay tuổi của 2 bạn ấy cộng lại là tuổi.

 

Bài thi số 3:

 

  

 

Đề7:

Bài thi số 1:

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

Đề 8:

Bài thi số 1:

 

     

 

 

Bài thi số 3:

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

 

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về Violympic-Vong 15 Toan 1
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

LIÊN QUAN