vl10

Đăng ngày 9/10/2010 10:18:43 PM | Thể loại: Vật lý 12 | Chia sẽ bởi: Giai Nguyễn Thọ | Lần tải: 4 | Lần xem: 28 | Page: 1 | Kích thước: 0.04 M | Loại file: doc

 


Sở GD & ĐT Tỉnh Điện Biên

Trường THPT Búng Lao

KIỂM TRA

Môn: VẬT LÝ 10

Thời gian 15 phút

Chủ đề

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Câu 1: (5 đ) Phát biểu định nghĩa và viết công thức tính gia tốc. Nêu tên các đại lượng và đơn vi của đại lượng có trong công thức.

Câu 2: (5 đ) Một xe ô tô đang chuyển động với vận tốc 54 km/h thì hãm phanh và tiến dần vào bến và dừng lại sau 2 phút. Coi đây là chuyển đông thẳng chậm dần đều. Tính gia tốc của xe khi xe hãm phanh.

 

 

 

 

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sở GD & ĐT Tỉnh Điện Biên

Trường THPT Búng Lao

KIỂM TRA

Môn: VẬT LÝ 10

Thời gian 15 phút

 

 

 

Câu 1:

 

 

Câu 2:

 


Đáp án

Câu

Hướng dẫn giải

Điển

Câu 1

- Định nghia: Gia tốc là đại lượng đặc trưng cho khả năng biến thiên của vận tốc và được xác định bằng thương số giữa độ biến thiên vận tốc và khoảng thời gian biến thiên vận tốc đó.

- Công thức:

a: gia tốc  (m/s2)

v: vận tốc sau (m/s)

v0: vận tốc trước (m/s)

t: thời điểm sau (s)

t0: thời điểm trước (s)

: độ biến thiên vận tốc (m/s)

: khoảng thời gian (s)

2,0

 

 

 

2,0

 

 

1,0

Câu 2

Tóm tắt

v0 = 54 km/h

   = 15 m/s

v = 0 m/s

t = 2 phút

  = 120 s

Giải: chon gốc tọa độ tại vị trí xe bắt đầu hãm phanh

chon gốc thời gian tại thời điển xe bắt đầu hãm phanh

chộn chiều dương là chiều chuyển động.

gia tốc:

đáp số: a = - 0,125 (m/s2)

1,0

 

 

 

 

 

 

4,0

 

a = ?

 

Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi vl10, Vật lý 12. . https://nslide.com/de-thi/vl10.30zzvq.html