Vở ghi VL10

Đăng ngày 3/13/2015 4:24:23 PM | Thể loại: Tổ chuyên môn 3 | Chia sẽ bởi: Út Phùng Văn | Lần tải: 0 | Lần xem: 6 | Page: 1 | Kích thước: 3.49 M | Loại file: doc
Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

đề thi Vở ghi VL10, Tổ chuyên môn 3. . https://nslide.com/de-thi/vo-ghi-vl10.ru86zq.html

Nội dung

ĐỀ KIỂM TRA CHƯƠNG VII. VẬT LÝ 10. Nâng cao.

Họ và tên: Lớp

Câu 1 Mức độ biến dạng của thanh rắn (bị kéo hoặc bị nén) phụ thuộc yếu tố nào dưới đây ?
A. Độ lớn của lực tác dụng. B. Độ dài ban đầu của thanh. C. Tiết diện ngang của thanh.
D. Độ lớn của lực tác dụng và tiết diện ngang của thanh.
Câu 2. Tại sao nước mưa không bị lọt qua được các lỗ nhỏ trên tấm vải bạt ?
A. Vì vải bạt bị dính ướt nước. B. Vì vải bạt không bị dính ướt nước.
C. Vì lực căng bề mặt của nước ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ nhỏ của tấm bạt.
D. Vì hiện tượng mao dẫn ngăn cản không cho nước lọt qua các lỗ trên tấm bạt.
Câu 3. Một phòng có kích thước 4m x 10m x 3m . Nhiệt độ không khí trong phòng là 250C, độ ẩm tương đối của không khí bằng 60%. Biết A ở 25oC là 23g/m3. Lượng hơi nước chứa trong phòng có giá trị :
A. 1656g B. 16,56g C. 165,6g D. Đáp án khác.
Câu 4. Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho 4 kg nước đá ở -200C để chuyển nó thành nước ở 200C. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105J/kg, nhiệt dung riêng của nước đá là 2090 J/ kg.K và nhiệt dung riêng của nước là 4180 J/(kg.K).
A. 1794,4 kJ. B. 1861,6 kJ. C. 1664,4 kJ. D. Một giá trị khác.
Câu 5. Một thanh thép tròn có tiết diện ngang 20mm2 có suất đàn hồi E = 2.1011Pa. Giữ chặt một đầu thanh và nén đầu còn lại bằng một lực F = 2,4.105N để thanh này biến dạng đàn hồi. Độ biến dạng tỉ đối của thanh là?
A. 0,06% B. 0,0006% C. 0,6% D. Đáp án khác.
Câu 6. Khi kéo một sợi dây đồng có tiết diện ngang là 3,5mm2, người ta thấy dây bắt đầu bị biến dạng dẻo khi lực kéo có giá trị từ 14N trở lên. Hỏi giới hạn đàn hồi của đồng ?
A. 4.107Pa. B. 4.106Pa. C. 4.103Pa. D. Đáp án khác.
Câu 7. Tìm nhiệt độ của một tấm nhôm phẳng, biết rằng diện tích của nó đã tăng thêm 2400mm2 do đun nóng. Cho biếtt diện tích của tấm nhôm ở 0oC là 2m2. Biết ( 24.10-6K.
A. 25K . B. 50oC. C. 25oC. D. Đáp án khác,
Câu 8. Một bể bằng bêtông có dung tích là 2m3 ở 0oC. Khi ở 100oC thì dung tích của nó tăng thêm 3lít. Hãy tìm hệ số dãn nở dài của bê tông ?
A. 5.10-6K-1. B. 1,5.10-6K-1. C. 5.10-3K-1. D. Đáp án khác.
Câu 9. Nhúng một khung hình vuông mỗi cạnh dài 10cm vào rượu rồi kéo lên. Tính lực kéo khung lên, biết rằng khối lượng của khung là 2g. Cho biết ( = 24.10-3N.
A. 39,2N. B. 392N. C. 3,92N. D. Đáp án khác
Câu 10. Không khí trong một căn phòng ở 20oC có độ ẩm tỉ đối là 70 %. Nhiệt độ của phòng giảm đến nhiệt độ nào thì các ô kính cửa sổ bị mờ đi ? Cho biết độ ẩm cực đại ở 20oC; 15oC; 10oC lần lượt là 17,3 g/m3; 12,8g/m3; 9,4g/3.
A. 17oC. B. 15oC. C. 10oC. D. 13 oC
Câu 11. Điều nào sau đây là đúng khi nói về độ ẩm của không khí ?
A. Độ ẩm tuyệt đối của không khí là đại lượng có giá trị bằng khối lượng hơi nước tính ra gam chứa trong 1m3 không khí.
B. Độ ẩm cực đại của không khí ở nhiệt độ đã cho là đại lượng có giá trị bằng khối lượng tính ra gam của hơi nước bão hòa chứa trong 1m3 không khí ở nhiệt độ ấy.
C.