VÒNG 18 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017

đề thi Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 97       1      0
Phí: Tải Miễn phí - Download FREE
Mã tài liệu
go3u0q
Danh mục
Thư viện Đề thi & Kiểm tra
Thể loại
Ngày đăng
8/13/2017 2:00:56 PM
Loại file
doc
Dung lượng
0.10 M
Lần xem
1
Lần tải
97
File đã kiểm duyệt an toàn

VÒNG 18 LỚP 5 (Ngày 20/03/2017) CUỘC ĐUA CÚN CƯNG Câu 1: Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đ,xem chi tiết và tải về Đề thi VÒNG 18 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017, Đề Thi Toán Học 5 , Đề thi VÒNG 18 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017, doc, 1 trang, 0.10 M, Toán học 5 chia sẽ bởi Liêm Trương Quang đã có 97 download

 
LINK DOWNLOAD

VoNG-18-TOAN-VIOLYMPIC-LoP-5-NAM-HoC-2016-2017.doc[0.10 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

VÒNG 18 LỚP 5 (Ngày 20/03/2017)
CUỘC ĐUA CÚN CƯNG
Câu 1: Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đúng là 10 giờ 5 phút thì đồng hồ đó chỉ thời gian là: A. 10 giờ 13 phút B. 10 giờ 40 phút C. 9 giờ 40 phút D. 9 giờ 57 phút
Câu 2: Tính giá trị của biểu thức: (236,4  10,2 – 46,25 : 0,5)  (24,1  4 – 48,2 : 0,5) Trả lời: Giá trị của biểu thức trên là: A. 2465,98 B. 0 C. 1 D. 2318,78
Câu 3: 3 phút 40 giây  6 + 3,4 phút  5 – 120 giây = … phút Số thích hợp điền vào chỗ chấm là: A. 37 B. 35,4 C. 27 D. 25,4
Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 135cm2, chiều cao 5cm và chiều dài hơn chiều rộng 1,5cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là … cm3. A. 908,4375 B. 125 C. 225 D. 809,473
Câu 5: Tính diện tích phần tô màu ở hình bên, biết chu vi hình tròn lớn là 62,8cm. Trả lời: Diện tích phần tô màu là: A. 78,5cm2 B. 942cm2 C. 314cm2 D. 235,5cm2
Câu 6: Một hình được ghép bởi hai hình tam giác và một hình chữ nhật (như hình bên). Diện tích hình đó là: A. 150cm2 B. 180cm2 C. 134cm2 D. 155cm2
Câu 7: Bạn Minh tạo ra một hình H (như hình vẽ) bằng cách xếp những chiếc bút như nhau dạng hình trụ chồng lên nhau. Biết mặt đáy mỗi chiếc bút là hình tròn có chu vi 2,512cm. Chiều cao của hình H mà Minh tạo ra là … cm. A. 4,8 B. 15,072 C. 8,8 D. 27,632
Câu 8: Hình vẽ bên mô tả phần đỉnh của một chiếc tháp được tạo nên bằng cách xếp các hình lập phương giống nhau theo một quy luật nhất định. Vậy ở tầng thứ 50 (kể từ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp có … hình lập phương. A. 197 B. 148 C. 1275 D. 1225
Câu 9: Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành dãy chữ VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH…lần lượt bằng 3 loại màu mực: xanh, đỏ và tím, mỗi chữ cái một màu, bắt đầu từ chữ cái V màu xanh. Vậy chữ cái thứ 2003 là: A. chữ O màu tím B. chữ O màu đỏ C. chữ L màu đỏ D. chữ L màu tím
Câu 10: Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà chữ số hàng trăm của mỗi số đều là số lẻ? Trả lời: Số các số thỏa mãn đề bài là: A. 160 B. 450 C. 260 D. 250
ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI
Câu 1: Một lớp có 2 lần số học sinh nam bằng 3 lần số học sinh nữ. Biết số học sinh của lớp đó là một trong các số: 48; 36; 45; 32. Số học sinh của lớp đó là ……
Câu 2: Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước mặt bên trong là chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Trong lớp học, người ta quét sơn các mặt xung quanh lớp màu xanh, trần lớp học màu trắng. Biết tổng diện tích các cửa của lớp học là 8,5m2. Diện tích quét sơn màu xanh và màu trắng là ………. m2. (Viết kết quả là số thập phân gọn nhất)
Câu 3: Tỉ số phần trăm của phần diện tích được tô màu so với diện tích hình tròn ở hình bên là ……. %.
Câu 4: Một người may 4 chiếc quần cùng loại hết 3 giờ, may 3 cái áo cùng loại hết 5 giờ 12 phút. Vậy trung bình may một bộ quần áo (gồm một chiếc quần và một chiếc áo như thế) mất khoảng thời gian là: A. 2 giờ 36 phút B. 2 giờ 3 phút C. 2 giờ 29 phút D. 2 giờ 44 phút
Câu 5: Ba xe ô tô chở 81 học sinh đi tham quan. Biết rằng  số học sinh ngồi trên xe thứ nhất bằng  số học sinh ngồi trên xe thứ hai v�

 


VÒNG 18 LỚP 5
(Ngày 20/03/2017)

CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

Câu 1: Một đồng hồ treo tường cứ sau đúng một ngày lại bị chạy chậm 8 phút. Hôm qua Việt chỉnh để đồng hồ chỉ giờ đúng là 10 giờ 5 phút. Hôm nay giờ đúng là 10 giờ 5 phút thì đồng hồ đó chỉ thời gian là:
A. 10 giờ 13 phút B. 10 giờ 40 phút C. 9 giờ 40 phút D. 9 giờ 57 phút

Câu 2: Tính giá trị của biểu thức:
(236,4 10,2 – 46,25 : 0,5) (24,1 4 – 48,2 : 0,5)
Trả lời: Giá trị của biểu thức trên là:
A. 2465,98 B. 0 C. 1 D. 2318,78

Câu 3: 3 phút 40 giây 6 + 3,4 phút 5 – 120 giây = … phút
Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:
A. 37 B. 35,4 C. 27 D. 25,4

Câu 4: Một hình hộp chữ nhật có diện tích xung quanh bằng 135cm2, chiều cao 5cm và chiều dài hơn chiều rộng 1,5cm. Thể tích hình hộp chữ nhật đó là … cm3.
A. 908,4375 B. 125 C. 225 D. 809,473

Câu 5: Tính diện tích phần tô màu
ở hình bên, biết chu vi hình tròn lớn
là 62,8cm.
Trả lời: Diện tích phần tô màu là:
A. 78,5cm2 B. 942cm2 C. 314cm2 D. 235,5cm2

Câu 6: Một hình được ghép bởi hai
hình tam giác và một hình chữ nhật        
(như hình bên).
Diện tích hình đó là:
A. 150cm2 B. 180cm2 C. 134cm2 D. 155cm2

Câu 7: Bạn Minh tạo ra một hình H (như hình vẽ) bằng
cách xếp những chiếc bút như nhau dạng hình trụ chồng
lên nhau. Biết mặt đáy mỗi chiếc bút là hình tròn có chu vi   
2,512cm. Chiều cao của hình H mà Minh tạo ra là … cm.
A. 4,8 B. 15,072 C. 8,8 D. 27,632

Câu 8: Hình vẽ bên mô tả phần đỉnh của một chiếc
tháp được tạo nên bằng cách xếp các hình lập phương
giống nhau theo một quy luật nhất định. Vậy ở tầng        
thứ 50 (kể từ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp có …
hình lập phương.
A. 197 B. 148 C. 1275 D. 1225

1

 


Câu 9: Người ta viết liên tiếp nhóm chữ cái VIOLYMPICCAPTINH thành dãy chữ
VIOLYMPICCAPTINHVIOLYMPICCAPTINH…lần lượt bằng 3 loại màu mực: xanh, đỏ và tím, mỗi chữ cái một màu, bắt đầu từ chữ cái V màu xanh. Vậy chữ cái thứ 2003 là:
A. chữ O màu tím B. chữ O màu đỏ 
C. chữ L màu đỏ D. chữ L màu tím

Câu 10: Có bao nhiêu số chẵn có ba chữ số mà chữ số hàng trăm của mỗi số đều là số lẻ?
Trả lời: Số các số thỏa mãn đề bài là:
A. 160 B. 450 C. 260 D. 250

 

ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

Câu 1: Một lớp có 2 lần số học sinh nam bằng 3 lần số học sinh nữ. Biết số học sinh của lớp đó là một trong các số: 48; 36; 45; 32. Số học sinh của lớp đó là ……

Câu 2: Một lớp học dạng hình hộp chữ nhật có kích thước mặt bên trong là chiều dài 8m, chiều rộng 6m và chiều cao 4,5m. Trong lớp học, người ta quét sơn các mặt xung quanh lớp màu xanh, trần lớp học màu trắng. Biết tổng diện tích các cửa của lớp học là 8,5m2.
Diện tích quét sơn màu xanh và màu trắng là ………. m2.  
(Viết kết quả là số thập phân gọn nhất)

Câu 3: Tỉ số phần trăm của phần diện tích         
được tô màu so với diện tích hình tròn ở
hình bên là ……. %. 

Câu 4: Một người may 4 chiếc quần cùng loại hết 3 giờ, may 3 cái áo cùng loại hết 5 giờ 12 phút. Vậy trung bình may một bộ quần áo (gồm một chiếc quần và một chiếc áo như thế) mất khoảng thời gian là:
A. 2 giờ 36 phút B. 2 giờ 3 phút C. 2 giờ 29 phút D. 2 giờ 44 phút

Câu 5: Ba xe ô tô chở 81 học sinh đi tham quan. Biết rằng số học sinh ngồi trên xe thứ nhất bằng số học sinh ngồi trên xe thứ hai và bằng số học sinh ngồi trên xe thứ ba.
Vậy xe thứ hai chở …… học sinh. 

Câu 6: Khi cộng một số tự nhiên với một số thập phân, một học sinh đã sơ suất quên dấu phẩy của số thập phân nên kết quả tìm được là 2220. Tìm số tự nhiên ban đầu biết tổng đúng là 223,17.
Trả lời: Số phải tìm là ……..

Câu 7: Thay thế 4 chữ cái a; b; c; d trong phép cộng bằng 4 chữ số 0; 4; 5; 6 một cách tùy ý (mỗi chữ cái chỉ được thay bởi 1 chữ số duy nhất) rồi tính kết quả.
Tổng lớn nhất có thể là …….
(Nếu kết quả là phân số thì viết phân số tối giản)

1

 


Câu 8: Tổng của hai số là 44. Nếu gấp số thứ nhất lên 6 lần và giữ nguyên số thứ hai thì được tổng mới là 147. Tìm số thứ hai.
Trả lời: Số thứ hai là ……
(Viết kết quả là số thập phân gọn nhất)

Câu 9: Tính tổng sau: 
(Viết kết quả là phân số tối giản)

Câu 10: Người ta sơn toàn bộ mặt bê ngoài chiếc tháp được tạo
nên bằng cách xếp các hình lập phương giống nhau theo một
quy luật nhất định (có phần đỉnh được mô tả như trong hình vẽ).            
Vậy tầng thứ 20 (kể từ đỉnh là tầng thứ nhất) của tháp có ……..
hình lập phương không được sơn mặt nào. (Biết tháp có 30 tầng) 

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

Câu 1: Một can to chứa đầy 5,5l dầu, một can nhỏ chứa đầy 3,5l dầu. Vậy 3 can to và 8 can nhỏ như thế có tất cả …….. l dầu. 
(Viết kết quả là số thập phân gọn nhất)

Câu 2: Tích của 5 số tự nhiên liên tiếp có tận cùng là chữ số 

Câu 3: Biết x là số tự nhiên lẻ và 6,84 : 5,7 < x < 14,72 : 3,2. Giá trị của x là 

Câu 4: Một chiếc túi đựng hai loại bi: bi xanh và bi đỏ. Biết rằng 75% số bi trong túi đó là bi xanh và có 6 viên bi đỏ. Số bi xanh là ….. viên bi. 

Câu 5: Năm 2017, tổng số tuổi của hai mẹ con bằng 53 tuổi. Trước đây 4 năm, tuổi con bằng  tuổi mẹ. Vậy con sinh năm ……... 

Câu 6: Một hình lập phương có tổng độ dài các cạnh là 108cm. Diện tích xung quanh của hình lập phương đó là …….. cm2. 

Câu 7: Một hộp bánh cân nặng 600g gồm 20 chiếc bánh cùng loại. Người ta lấy bớt một số bánh trong hộp để trong hộp chỉ còn lại 12 chiếc bánh thì hộp bánh cân nặng 450g.Vậy vỏ hộp bánh cân nặng ……..g.

Câu 8: Số tự nhiên nhỏ nhất chia hết cho 6 mà chỉ gồm các chữ số 0 và 1 là ……..

Câu 9: Tăng số A thêm 60% giá trị của nó ta được số B. Vậy phải giảm số B đi ….. % giá trị của nó để được số A. 
(Nếu kết quả là số thập phân thì viết dưới dạng gọn nhất)

Câu 10: Cho tam giác ABC có diện tích bằng 48cm2. M là trung điểm của đoạn thẳng AB, N là trung điểm của đoạn thẳng BM, Q là trung điểm của đoạn thẳng AC, P là trung điểm của đoạn thẳng QC. Diện tích tứ giác MNPQ là ….. cm2. 

1

 


ĐÁP ÁN VÒNG 18

CUỘC ĐUA CÚN CƯNG

 

C1. D C2. 0 C3. 37 C4. 225 C5. 235,5cm2

C6. 134cm2 C7. 8,8 C8. 1275 C9. B C10. 250

 

ĐỪNG ĐỂ ĐIỂM RƠI

C1. 45 C2. 165,5 C3. 40 C4. C C5. 27

C6. 203 C7.  C8. 23,4 C9.  C10. 324

 

ĐIỀN SỐ THÍCH HỢP

 

C1. 44,5 C2. 0 C3. 3 C4. 18 C5. 2003

C6. 324 C7. 225 C8. 1110 C9. 37,5 C10. 15

 

 

 

 

 

 

1

 

Hiển thị flash toàn màn hình Xem toàn màn hình

Thu nhỏ màn hình

Nguồn:

 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD đề thi này

Để tải về VÒNG 18 TOÁN VIOLYMPIC LỚP 5 NĂM HỌC 2016-2017
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

đề thi tương tự

BÀI TIẾP THEO

BÀI MỚI ĐĂNG

BÀI HAY XEM NHIỀU

LIÊN QUAN