nslide.com Thư viện tài liệu giáo án bài giảng Thư viện giáo án điện tử,thư viện tài liệu, thư viện giáo án, thư viện bài giảng,thư viện đề thi,
mầm non,tiểu học,cấp 1, cấp 2, cấp 3, lớp 1,lớp 2,lớp 3,lớp 4,lớp 5,lớp 6,lớp 7,lớp 8,lớp 9,lớp 10,lớp 11,lớp 12, giáo trình, luận văn, đồ án, khóa luận
All giáo án Bài giảng Bài viết Tài liệu
Thư viện Đề thi & Kiểm tra [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN

Đề thi Đại số [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN

Loại file: doc
Ngày chia sẽ: 2/24/2017 9:08:55 AM
Kích thước: 0.00 M
Lần tải: 591
Tác giả: Nam Trần Phương
Nguồn: suu tam
File đính kèm: 20_SO_GIAO_DUC__DAO_TAO_HUNG_YEN_lan_1.doc
Xem: 3
Số trang 1 trang
Download miễn phí, free 100%

Xin hãy download về máy để xem Đề thi Đại số, Mien phi 100%

SLIDE

Đề thi Đại số [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN

Loại file: doc | Kích thước: 0.00 M | Lần tải: 591 | Xem: 3 | Số trang 1 trang

MÔ TẢ TÀI LIỆU

Download Đề thi Đại số [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN mien phi,tai lieu [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN mien phi,bai giang [WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN mien phi 100%, cac ban hay chia se cho ban be cung xem


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
ĐỀ THI THỬ THPTQG ĐGNL NĂM 2017 LẦN 1
Môn : Toán
Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1: Cho thỏa mãn . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Số cạnh của một hình lập phương là
A. 8 B. 12 C. 16 D. 10
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?
 (I); (II); (III)
A. I và II B. Chỉ I C. I và III D. II và III
Câu 4: Điểm cực đại của đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng:
A. 3 B. 7 C. 1 D. -1
Câu 6: Cho khối chóp có đáy là đa giác lồi có 7 cạnh. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số mặt của khối chóp bằng 14 B. Số đỉnh của khối chóp bằng 15
C. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó D. Số cạnh của khối chóp bằng 8
Câu 7: Cho hàm số xác định trên các khoảngvà thỏa mãn . Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Đường thẳnglà tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
B. Đường thẳnglà tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
C. Đường thẳnglà tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
D. Đường thẳnglà tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
Câu 8: Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm m để đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng
A. và B. và C. và D. 
Câu 10: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích bằng 30 (đơn vị thể tích). Thể tích của khối tứ diện là:
A. 12,5 (đơn vị thể tích) B. 10 (đơn vị thể tích)
C. 7,5 (đơn vị thể tích) D. 5 (đơn vị thể tích)
Câu 11: Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm I có cạnh bằng a, . Gọi H là trung điểm của IB và SH vuông góc với. Góc giữa SC và bằng. Tính thể tích của khối chóp 
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho khối tứ diện. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt phẳngvàta chia khối tứ diện đã cho thành 4 khối tứ diện:
A. AMCN, AMND, BMCN, BMND B. AMCN, AMND, AMCD, BMCN
C. BMCD, BMND, AMCN, AMDN D. AMCD, AMND, BMCN, BMND
Câu 13: Người ta muốn xây dựng một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m (như hình vẽ). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta cần sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây hai bức tường phía bên ngoài của bồn. Bồn chứa được bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể)
A. 1180 viên; 8800 lít B. 1182 viên; 8820 lít
C. 1180 viên; 8820 lít D. 1182 viên; 8800 lít
Câu 14: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho hình chóp có đáy là hình bình hành, M và N theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tính tỉ số thể tích là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hàm số có đồ thị . Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt?
A. B. hoặc C. hoặc D. hoặc 

DOWNLOAD TÀI LIỆU
SAU ĐÓ BẤM
Download 20_SO_GIAO_DUC__DAO_TAO_HUNG_YEN_lan_1.doc