[WORD] GIẢI CHI TIẾT -SỞ HƯNG YÊN đề thi Đại số

Đăng ngày 2/24/2017 9:08:55 AM | Thể loại: Đại số | Lần tải: 591 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.00 M | File type: doc
0 lần xem

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN ĐỀ THI THỬ THPTQG ĐGNL NĂM 2017 LẦN 1 Môn : Toán Thời gian làm bài : 90 phút  Câu 1: Cho thỏa mãn . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau? A. B. C. D. Câu 2: Số cạnh của một hình lập phương là A. 8B. 12C. 16D. 10 Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào..

Bình luận

Nội dung


SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HƯNG YÊN
ĐỀ THI THỬ THPTQG ĐGNL NĂM 2017 LẦN 1
Môn : Toán
Thời gian làm bài : 90 phút
Câu 1: Cho thỏa mãn . Chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. B. 
C. D. 
Câu 2: Số cạnh của một hình lập phương là
A. 8 B. 12 C. 16 D. 10
Câu 3: Trong các hàm số sau, hàm số nào luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó?
 (I); (II); (III)
A. I và II B. Chỉ I C. I và III D. II và III
Câu 4: Điểm cực đại của đồ thị hàm số 
A. B. C. D. 
Câu 5: Giá trị lớn nhất của hàm số trên khoảng bằng:
A. 3 B. 7 C. 1 D. -1
Câu 6: Cho khối chóp có đáy là đa giác lồi có 7 cạnh. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào đúng?
A. Số mặt của khối chóp bằng 14 B. Số đỉnh của khối chóp bằng 15
C. Số mặt của khối chóp bằng số đỉnh của nó D. Số cạnh của khối chóp bằng 8
Câu 7: Cho hàm số xác định trên các khoảngvà thỏa mãn . Với giả thiết đó, hãy chọn mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau?
A. Đường thẳnglà tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
B. Đường thẳnglà tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
C. Đường thẳnglà tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
D. Đường thẳnglà tiệm cận đứng của đồ thị hàm số
Câu 8: Cho hàm số. Tìm tất cả các giá trị thực của m để đồ thị hàm số có ba điểm cực trị.
A. B. C. D. 
Câu 9: Tìm m để đồ thị hàm số có 2 tiệm cận đứng
A. và B. và C. và D. 
Câu 10: Cho khối lăng trụ tam giác có thể tích bằng 30 (đơn vị thể tích). Thể tích của khối tứ diện là:
A. 12,5 (đơn vị thể tích) B. 10 (đơn vị thể tích)
C. 7,5 (đơn vị thể tích) D. 5 (đơn vị thể tích)
Câu 11: Cho hình chóp có đáy là hình thoi tâm I có cạnh bằng a, . Gọi H là trung điểm của IB và SH vuông góc với. Góc giữa SC và bằng. Tính thể tích của khối chóp 
A. B. C. D. 
Câu 12: Cho khối tứ diện. Lấy một điểm M nằm giữa A và B, một điểm N nằm giữa C và D. Bằng hai mặt phẳngvàta chia khối tứ diện đã cho thành 4 khối tứ diện:
A. AMCN, AMND, BMCN, BMND B. AMCN, AMND, AMCD, BMCN
C. BMCD, BMND, AMCN, AMDN D. AMCD, AMND, BMCN, BMND
Câu 13: Người ta muốn xây dựng một bồn chứa nước dạng khối hộp chữ nhật trong một phòng tắm. Biết chiều dài, chiều rộng, chiều cao của khối hộp đó lần lượt là 5m, 1m, 2m (như hình vẽ). Biết mỗi viên gạch có chiều dài 20cm, chiều rộng 10cm, chiều cao 5cm. Hỏi người ta cần sử dụng ít nhất bao nhiêu viên gạch để xây hai bức tường phía bên ngoài của bồn. Bồn chứa được bao nhiêu lít nước? (Giả sử lượng xi măng và cát không đáng kể)
A. 1180 viên; 8800 lít B. 1182 viên; 8820 lít
C. 1180 viên; 8820 lít D. 1182 viên; 8800 lít
Câu 14: Đạo hàm của hàm số là:
A. B. C. D. 
Câu 15: Cho hình chóp có đáy là hình bình hành, M và N theo thứ tự là trung điểm của SA và SB. Tính tỉ số thể tích là:
A. B. C. D. 
Câu 16: Cho hàm số có đồ thị . Tìm m để đường thẳng cắt đồ thị tại hai điểm phân biệt?
A. B. hoặc C. hoặc D. hoặc 

Sponsor Documents