Chú ý:Đây là bản xem thử online, xin hãy chọn download miễn phí bên dưới để xem bản đẹp dạng .doc

Bài 1. Trung bình 1m3 mặt đất nhận được từ mặt trời 1 kilowat năng lượng ( 1W = 1 J/s). Mặt khác, trên 1 hecta trồng cây lương thực, trung bình sản xuất được 20 kg đường saccarozo ( C12H22O11) trong 1 giờ. Giả thiết rằng phản ứng quang hợp được biểu diễn bằng phương trình:

12CO2(k) + 11 H2O(l)  C12H22O11(r) + 12O2(k)  H = 5640 kJ

Tính hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời trong quá trình quang hợp.

Bài 2. Các tấm pin mặt trời tốt hiện nay có hiệu suất chuyển hóa năng lượng của tia nắng mặt trời thành điện năng vào khoảng 13%. Một gia đình trung bình sử dụng khoảng 40kW/h trong 1 ngày. Giả thiết rằng 1 ngày có 8 giờ trời nắng, tính diện tích của các tấm pin mặt trời cần thiết để cung cấp đủ lượng năng lượng cần dùng, biết rằng năng lượng mặt trời cung cấp bằng 1 kW/m2

Bài 3. Lượng nhiệt cần để nâng nhiệt độ của 1 mol khí từ 300K lên 400K ở thể tích không đổi là 2079 J. Biến thiên nội năng của 1 mol khí này khi đun nóng ở áp suất không đổi từ 550K đến 600K là 1305 J. Công giãn nở thực hiện trong quá trình này là 150J. Khí này có phải là khí lý tưởng không ?

Có thể download miễn phí file .doc bên dưới

Xin giải giúp đề kiểm tra hóa đại cương

Đăng ngày 2/28/2015 2:02:57 PM | Thể loại: Hóa học | Lần tải: 2 | Lần xem: 0 | Page: 1 | FileSize: 0.02 M | File type: doc
0 lần xem

đề thi Xin giải giúp đề kiểm tra hóa đại cương, Hóa học. . Chúng tôi chia sẽ tới các bạn đề thi Xin giải giúp đề kiểm tra hóa đại cương .Để chia sẽ thêm cho các Thầy cô, các bạn sinh viên, học viên nguồn tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học, trân trọng kính mời đọc giả quan tâm cùng xem , Tài liệu Xin giải giúp đề kiểm tra hóa đại cương thuộc danh mục Hóa học được chia sẽ bởi bạn Li Trần đến học sinh,sinh viên, giáo viên nhằm mục tiêu nghiên cứu , thư viện này được chia sẽ vào mục Hóa học , có 1 trang, thuộc định dạng .doc, cùng danh mục còn có Đề thi Cao đẳng - Đại học Hóa học ,bạn có thể download free , hãy giới thiệu cho cộng đồng cùng học tập Bài 1, tiếp theo là Trung bình 1m3 mặt đất nhận được từ mặt trời 1 kilowat năng lượng ( 1W = 1 J/s),còn cho biết thêm Mặt khác, trên 1 hecta trồng cây lương thực, trung bình sản xuất được 20 kg đường saccarozo ( C12H22O11) trong 1 giờ, tiếp theo là Giả thiết rằng phản ứng quang hợp được biểu diễn bằng phương trình: 12CO2(k) + 11 H2O(l) ➝ C12H22O11(r) + 12O2(k) ∆H = 5640 kJ Tính hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời trong quá trình quang hợp, nói

https://nslide.com/de-thi/xin-giai-giup-de-kiem-tra-hoa-dai-cuong.1km6zq.html

Nội dung

Cũng như các thư viện tài liệu khác được bạn đọc chia sẽ hoặc do tìm kiếm lại và chia sẽ lại cho các bạn với mục đích nâng cao trí thức , chúng tôi không thu phí từ bạn đọc ,nếu phát hiện nội dung phi phạm bản quyền hoặc vi phạm pháp luật xin thông báo cho website ,Ngoài thư viện tài liệu này, bạn có thể tải tiểu luận miễn phí phục vụ nghiên cứu Một số tài liệu download lỗi font chữ không xem được, thì do máy tính bạn không hỗ trợ font củ, bạn download các font .vntime củ về cài sẽ xem được.

Bạn có thể Tải về miễn phí đề thi này , hoặc tìm kiếm các đề thi khác tại đây : tìm kiếm đề thi Hóa học


Bài 1. Trung bình 1m3 mặt đất nhận được từ mặt trời 1 kilowat năng lượng ( 1W = 1 J/s). Mặt khác, trên 1 hecta trồng cây lương thực, trung bình sản xuất được 20 kg đường saccarozo ( C12H22O11) trong 1 giờ. Giả thiết rằng phản ứng quang hợp được biểu diễn bằng phương trình:
12CO2(k) + 11 H2O(l) ➝ C12H22O11(r) + 12O2(k) ∆H = 5640 kJ
Tính hiệu suất sử dụng năng lượng mặt trời trong quá trình quang hợp.
Bài 2. Các tấm pin mặt trời tốt hiện nay có hiệu suất chuyển hóa năng lượng của tia nắng mặt trời thành điện năng vào khoảng 13%. Một gia đình trung bình sử dụng khoảng 40kW/h trong 1 ngày. Giả thiết rằng 1 ngày có 8 giờ trời nắng, tính diện tích của các tấm pin mặt trời cần thiết để cung cấp đủ lượng năng lượng cần dùng, biết rằng năng lượng mặt trời cung cấp bằng 1 kW/m2
Bài 3. Lượng nhiệt cần để nâng nhiệt độ của 1 mol khí từ 300K lên 400K ở thể tích không đổi là 2079 J. Biến thiên nội năng của 1 mol khí này khi đun nóng ở áp suất không đổi từ 550K đến 600K là 1305 J. Công giãn nở thực hiện trong quá trình này là 150J. Khí này có phải là khí lý tưởng không ?

Sponsor Documents