Đề Thi 2018:Giải Chi Tiết Câu Khó Mã Đề 106 Toan Quốc Gia 2018

đề thi Khác
  Đánh giá    Viết đánh giá
 50       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
omb10q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2018-07-15 00:06:40
Loại file
docx
Dung lượng
1.54 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
50
File đã kiểm duyệt an toàn

GIẢI TÓM TẮT TOÁN CÂU KHÓ TOÁN QUÔC GIA 2018 MÃ ĐỀ 101 Câu 26 : Cho với a, b, c là các số hữu tỉ . Mệnh đề nào dưới đây đúng A. . B. . C. . D. Giải : Chọn đáp án A. Chú ý: ta có kết quả nhanh hơn Câu

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%
GIẢI TÓM TẮT TOÁN CÂU KHÓ TOÁN QUÔC GIA 2018 MÃ ĐỀ 101
Câu 26 : Cho với a, b, c  là các số hữu tỉ . Mệnh đề nào dưới đây đúng
  A. .    B. .   C. .   D.
Giải :
          Chọn đáp án A.
Chú ý:  ta có kết quả nhanh hơn
Câu 27: Một chiếc bút chì có dạng khối lăng trụ lục giác đều cạnh  đáy bằng 3mm và chiều cao bằng 200 mm  thân bút
làm bằng gỗ phần lõi làm bằng than chì là một khối trụ có hình tròn đáy có bán kính 1 mm . Giả sử 1 m3 (khối ) gỗ có giá a
( triệu đồng ), và 1m3  khối than chì có giá 8a ( triệu đồng) . Giá thành vật liệu làm thành một chiếc bút chì như trên gần đúng với số nào dưới đây
A. .  B. .   C. .   D.

. Đáp án D.
Câu 28: Hệ số của x5 trong khai triển bằng
  A. .   B. .    C. .    D. .
 
Đáp án A . 
Câu 29: Cho hình chóp S.ABCD có đáy là hình chữ nhật cạnh SA vuông góc đáy . Khỏang cách giữa hai đường thẳng Ac, SB bằng
  A. .   B. .    C. .    D.  
Vẽ hình hộp chữ nhật có ba cạnh liên tiếp AB,AD, AS ( hình vẽ ) thì (ACD’) // SB


( vì B,D là hai điểm đối xứng nhau qua O ) . do DA, DC, DD’ đôi mọt vuông góc suy
ra . Đáp án B .
Cách 2: Lấy hệ Oxyz sao cho A trùng gốc O chéo nhau )
Câu 30: Xét  các số phức z thỏa mãn là số thuần ảo . Trên mặt phẳng tọa độ tập hợp tất cả các điểm biểu diễn số phức z là đường tròn có bán kính bằng
  A . 1.     B. .    C. .   D.
Giả sử (x, y) là điểm biểu diễn sô phức
 . Đán án C .
Câu 31:Ông A dự định sử dụng hết kính để làm một bể cá có dạng hình hôpc chữ nhật không nắp với kich thước chiều dài bằng hai lần chiều rộng  ( các mối ghép không đáng kể ). Bể cá có dung tích lớn nhất bằng bao nhiêu ( kết quả làm tròn hàng phần trăm ) ?
  A. .   B. .   C..  D.
Gọi chiều rộng của bể là
Do gt ta phải có lập bảng biến thiên của hàm V(x) trên . Đáp án D .
Câu 32: Một chất điểm A chuyển động thẳng xuất phát từ  O với vận tốc biến thiên theo thời gian bởi qui luật

( m/s) trong đó t ( giây ) là khoảng thời gian kẻ từ lúc A bắt đầu chuyển động . Từ  trạng thái nghỉ một chất điểm B, cũng xuất phát từ O , chuyển động thẳng cùng hướng với A chưng chậm hơn 5 giây so với A ,  và có  gia tốc  bằng a (m/s2 ) ( a là hằng số ). Sau khi B xuất phát được 10 giây thì đuổi kịp A . Vận tốc của B tại thời điểm đuổi kịp A bằng
  A. .   B. .   C. .    D. .
Gọi M là điểm tại đó A, B gặp nhau khi đó A đi được 15 giây là quãng đường mà A, B đi được khi gặp nhau . vì B chuyển động với gia tốc a (không đổi) nên vận tốc của B là . Vì B chuyển động từ trạng thái nghỉ nên tại thời điểm đó . Vậy vận tốc của B được tính bởi công thức
Thay a tìm được vào (*) ta có . Đáp án B .
Câu 33: Trong không gian Oxyz cho điểm và đường thẳng . Đường thẳng  qua A vuông góc với d và cắt trục Ox có phương trình là
  A. .  B. .   C..   D.
Gọi M là giao của đg thg m qua A vuông góc với d thì

 
Vậy Đáp án đúng là Đáp án A .
Câu 34 : Gọi S là tập hợp tất cả các giá trị nguyên của tham số của  m sao cho phương trình :
có hai nghiệm phân biệt. Hỏi S có bao nhiêu phần tử ?
  A. 13.    B. 3.    C. 6 .     D. 4 .
 

Có 3 giá trị nguyên của m thỏa đk . Đáp án B .
Câu 35 : Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đông biến trên khoảng ?
   A. 2 .    B. Vô số .    C. 1 .     D. 3 .
. Đáp án A .
Câu 36 :Có bao nhiêu giá trị nguyên của tham số m để hàm số đạt cực tiểu tai
điểm ?
  A. 3.     B. 5 .    C. 4  .    D. Vô số .
Tư gt thì ycbt là y’(0) = 0 và đổi đấu từ âm sang dương tai điểm x = 0 vì :
đặt

Với và đổi dấu khi qua  x= 0 nên m = 2 thỏa ycbt
Với m = - 2 không đổi dấu khi qua x = 0 nên m = - 2 loại
Khi  do x3 luôn đổi dấu từ âm sang dương khi qua x = 0 suy ra để y’ đổi dấu khi qua x = 0 thì   ta có
Kết hợp với m = 2 thỏa mãn suy ra có tất cả 4 giá trị nguyên của m thoa ycbt . Đáp án C .
Câu 37 : Cho hình lập phương ABCD.A’B’C’D’ tâm O , gọi I là tâm hình vuông A’B’C’D’ và M là điểm thuộc OI sao cho ( hình vẽ ). Khi đó sin của góc tạo bởi hai mặt phẳng (MAB) và (MC’D’) bằng
  A. .   B. .   C. .    C. .
Gọi E, F lần lượt là trung điểm của AB, C’D’ vì (MAB) // (MC’D’) nên giao tuyến của
hai mặt phẳng đó song song với AB &C’D’
Gọi là số đo góc của hai mặt phẳng ta có giả sử cạnh của lập
Phương  là a thì ta có
.
Đáp án A .
Câu 38 : Có bao nhiêu số phức z thỏa mãn ?
  A .2 .    B . 3 .    C . 1 .    D . 4 .

Chú ý : nếu z1 , z2  là hai số phức thì  từ gt ta có
thì VT, VP (*) là hai số phức nên dấu (=) xảy ra
. Vậy có ba số phức z thỏa đk . Đáp án B .
Câu 39 : Trong mặt phẳng Oxyz cho mặt cầu . Xét các diểm M thuộc (S) sao cho AM luôn tiếp xúc (S), M luôn thuộc mặt phẳng có phương trình :
A. .     B. .   
C. .      D. .
Gọi và H là hình chiếu của M trên IA với
Lần lượt là tâm và bán kính của (S) vì  
suy ra M cũng nằm trên mặt cầu (S’) tâm bán kính AM trừ từng vế pt của hai mặt cầu (S) & (S’) ta có pt :
Tập các điểm M thỏa mãn (1) là pt của mf
Vậy Đáp án C . Cách khác gọi H là hình chiếu của M trên AI suy ra M thuộc mf đi qua H vuông góc với IA nên có pt
Câu 40 :Cho hàm số có đồ thị (C) . Có bao nhiêu điêm A thuộc (C) sao cho tiếp tuyến của (C) tại A cắt (C) tại hai điểm phân biệt khác A thỏa mãn ?
  A. 1.     B . 2 .    C . 0 .    D . 3 .
Từ gt thì la một vtcp của tiếp tuyến của (C) tại điểm A


Tiếp tuyến của (C) tại điểm có hoành độ
có duy nhất một nghiệm không thỏa ycbt
Tương tự tiếp tuyến của (C) tại  
có ba nghiệm phân biệt thỏa ycbt
Tiếp tuyến của (C) tại
có ba nghiệm phân biệt thỏa ycbt . vậy trên (C) có hai điểm để tiếp tuyến tại đó thỏa đk bài ra . Đáp án B .
Câu 41 :Cho hai hàm số biết đồ thị của
y = f(x) và y g(x) cắt nhau tại ba điểm có hoành độ lần lượt là (hình vẽ) . Diện tích hình phẳng giới hạn bởi đồ thị hai hàm số đã cho có diện tích bằng
  A . .   B . 8 .    C . 4 .    D . 5 .
Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là pt bậc 3 có dạng  
 Theo gt pt có ba nghiệm nên theo định lí Vi et ta có
. Từ hình vẽ ta có diện tích hình phẳng (H) được tính bởi công thức sau

                                                                           . Đáp án C .
Câu 42 : Cho khối lăng trụ ABC.A’B’C’, khoảng cách từ C đến BB’ bằng 2, khoảng cách tù A đến BB’ và CC’ lần lượt bằng Hình chiếu vuông góc của A lên mặt phẳng (A’B’C’) trùng với trung điểm M của B’C’ và . Thể tích khối lăng trụ đã cho bằng
  A. 2 .     B . 1 .     C . .   D .

HD: Thể tích khối lăng trụ xiên băng diện tich thiết thẳng nhân với độ dài cạnh bên
Gọi E,F lần lượt là hình chiếu của A trên CC’, BB’
vuông tại A gọi H
Là  trung điểm BC và I là giao của EF với MH  suy ra
Do gt thì ta cũng có AM vuông góc (ABC) vuông tại A có

; dt tam giác
AEF bằng . Đáp án A  .  
Câu 43 :Ba bạn A, B, C mỗi bạn viết ngẫu nhiên lên bảng một số tự nhiên thuộc đoạn [ 1; 17 ] . Xác suất để ba số đuọc viết ra có tổng chia hết cho 3 bằng
  A. .    B. .    C. .   D. .
Giải : Gọi X là biến cố 3 số viết ra có tổng chia hết cho 3 không gian mẫu của X là ta có :
Gọi M = {3;6;9;12 ; 15} là tập hợp các số chia hêt cho 3 thuộc đoạn đã cho ; N = {2;5;8;11;14 ; 17} là tập các số chia 3 dư 2 thuộc đoạn đã cho ; P ={1;4;7;10;13 ; 6} là tập các số chia3 dư 1 . Do ba số viết ra có tổng chia hết cho 3 nên ta có các TH sau
TH1 : 3 số viết lên đều chia hết cho 3 TH này có 53 khả năng xảy ra
TH2 : 3 số viết lên chia hết cho 3 dư 2 TH này có 63 khả năng xảy ra
TH3 : 3 số viết lên chia hết cho 3 dư 1 TH này có 63 khả năng xảy ra
TH4 : 3 số viết lên có 1 số chia hết, một số chia cho 3 dư 1, và một số chia 3 dư 2. Do mỗi bạn chỉ được viêt ra một số
          nên TH này có tất cả  
Tóm lại Đáp án D .
Câu 44 : Cho . Giá trị của bằng
A. 6 .  .     B. 9.    C. .   D. .
HD: bđt côsi :Tóm lại xảy ra khi   .
Đáp án C .
Câu 45 : Cho hàm số có đồ thị (C). Gọi I là giao điểm của hai tiệm cận . Xét tam giác đều ABI có hai đỉnh A,B thuộc (C) , đoạn  thẳng  AB có độ dài bằng
A. .      B .    
C. .                              D. .
Giải : từ gt
đặt tức ta đã chuyển gốc tọa độ về
giao của hai tiệm cận gọi A,B là hai điểm thuộc (C) thỏa đk đầu bài và J là
trung điểm AB thì IA, IB đối xứng nhau qua IJ . Nếu A,B lầ lượt nằm vào hai nhánh của (C) thì góc AIB luôn là góc tù nên yêu cầu bai toán thỏa mãn khi khi và chỉ khi A,B  thuộc cùng một nhánh như hình vẽ  nên tam giác AIB đều thì hai góc AIA’ và góc BIB’ bằng nhau và đều bằng (A’,B’ lần luọt là hình chiếu của A,B trên trục hoành trục OX ; và trên trục
tung OY của hệ tọa độ mới ). Gọi là tọa độ của A trong hệ tọa độ mới

đáp án B . 
Câu 46 : Cho phương trình với m là tham số . Có bao nhiêu giá trị nguyên của m thuộc để phương trình đã cho có nghiệm ?
A. 20.   B. 1 9.     C. 9 .     D. 21 .
HD : đặt
Xét hàm số

Xét hàm số :
Vậy pt đã cho có nghiệm khi m nguyên và m thuộc
Suy ra có giá trị nguyên của m thỏa đk
Đáp án B .
Câu  47 : Trong không gian Oxyz cho mặt cầu (S) cóa tâm và đi qua điểm . Xét các điểm B, C, D thuộc (S) sao cho AB, AC, AD đôi một vuông góc với nhau. Thể tích của khối tứ diện ABCD có gía trị lớn nhất bằng
A. .    B. 266 .    C. 108 .       D. 36 .   
GIẢI: Goi F , M lần lượt là trung điểm BC,AD và I là giao của đg thg quaM song song
EF với đg thg qua F song song AD thì ta có I là tâm mặt cầu ngoại tiếp tứ diện ABCD
Từ gt thì
Ta cũng có


SUY RA  Đáp án D .
Câu 48 : Cho hàm số thỏa mãn . Giá trị f(1) bằng
A. .    B.  .   C. .   D. .
HD Từ gt ta có : 
. Đáp án B .


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi giải chi tiết câu khó mã đề 106 toan Quốc Gia 2018
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

docx.pngGIAI_CAU_KHO_QUOC_GIA_2018_MA_DE_101.docx[1.54 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự