Đề Thi Toán Học:Đề Cuối Kì I

đề thi Tiểu Học Lớp 4 Toán học 4
  Đánh giá    Viết đánh giá
 64       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
xntx0q
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2017-12-14 23:33:25
Loại file
doc
Dung lượng
0.09 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
64
File đã kiểm duyệt an toàn

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I MÔN TOÁN LỚP 4 NĂM HỌC 2017 - 2018 Mạch kiến thức, kĩ năng Số câu và số điểm Mức 1 Nhận biết Mức 2 Thông hiểu Mức 3 Vận dụng cơ bản Mức 4 Vận dụng nâng cao Tổng TN KQ

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ I
MÔN TOÁN LỚP 4
NĂM HỌC 2017 - 2018
 
Mạch kiến thức, kĩ năng
Số câu và số điểm
Mức 1
Nhận biết
Mức 2
Thông hiểu
Mức 3
Vận dụng cơ bản
      Mức 4
Vận dụng nâng cao
Tổng
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
TN
KQ
TL
Số tự nhiên và phép tính với các số tự nhiên; dấu hiệu chia hết cho 2, 5.
Số câu
3
2
 
2
 
 
 
1
3
5
Số điểm
3,0
1,0
 
1,0
 
 
 
1,0
3,0
3,0
Câu số
1; 2; 3
Bài 1a, 1b
 
 
Bài 1c 1d
 
 
 
Bài 3
1, 2,    3
Bài 1
Bài 3
 
Đại lượng và đo đại lượng: các đơn vị đo khối lượng; đơn vị đo diện tích
Số câu
1
 
1
 
 
 
 
 
2
 
Số điểm
0,5
 
0,5
 
 
 
 
 
1,0
 
Câu số
5
 
4
 
 
 
 
 
5; 4
 
Yếu tố hình học: góc nhọn, góc tù, góc bẹt; hai đường thẳng vuông góc, hai đường thẳng song song.
Số câu
 
 
 
 
2
 
 
 
2
 
Số điểm
 
 
 
 
1,0
 
 
 
1,0
 
Câu số
 
 
 
 
6; 7
 
 
 
6; 7
 
Giải bài toán về tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó.
Số câu
 
 
 
 
 
1
 
 
 
1
Số điểm
 
 
 
 
 
2,0
 
 
 
2,0
Câu số
 
 
 
 
 
Bài 2
 
 
 
Bài 2
Tổng
Số câu
4
2
1
2
2
1
 
1
7
6
Số điểm
3,5
1,0
0,5
1,0
1,0
2,0
 
1,0
5,0
5,0
Câu số
1;2;3;5
Bài 1a, 1b
 
4
  Bài 1c 1d
6; 7
Bài 2
 
Bài 3
 
 
 
 


Trường Tiểu học Tân Việt
Họ và tên: ………………..
Lớp 4 C
ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI HỌC KÌ II LỚP 4
NĂM HỌC: 2017 - 2018
MÔN: TOÁN
(Thời gian: 40 phút)
Điểm
 
 
….
Lời phê của thầy (cô) giáo:
…………………………………………...........................................
…………………………………………...........................................
…………………………………………...........................................
 
 
A/ PHẦN TRẮC NGHIỆM: (4 điểm)
Hãy khoanh vào chữ cái đặt trước kết quả đúng từ câu 1 đến câu 7:
Câu 1. Trong các số 5 784;  6874; 6 784, 5874 số lớn nhất là: (0,5 điểm)
A. 5785  B. 6 784  C. 6 874   D. 5874
Câu 2. Số: Hai mươi ba triệu chín trăm mười; được viết là: (0,5 điểm)
A. 23 910                          B. 23 000 910                    C. 23 0910 000      D. 23 009 100
Câu 3. Giá trị của chữ số 3 trong số 653 297 là:  (0,5 điểm)
   A.   30 000             B.     3000             C. 300   D. 300 000
Câu 4. 10 dm2 2cm2 = ......cm2 . (0,5 điểm)
A.  1002 cm2           B.    102 cm2        C.  120 cm2             D. 1200 cm2
Câu 5. 357 tạ + 482 tạ =……  ?    (0,5 điểm)
     A. 893 tạ                B. 739 tạ                C. 839 tạ                 D. 939 tạ
Câu 6. Chu vi của hình vuông là 16m thì diện tích sẽ là: (0,5 điểm)
           A. 16m                  B. 16m2                  C. 32 m              D. 32 m2      
 Câu 7. Hình bên có các cặp cạnh vuông góc là: (1 điểm)
           A. AB và AD; BD và BC.
           B. BA và BC; DB và DC.
           C. AB và AD; BD và BC; DA và DC.
           D. AB và AD; BD và BC; DC và CB
            
 


B/ PHẦN TỰ LUẬN: (6 điểm)
Bài 1. Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 
a) 186 954 + 247 436        b) 839 084 – 246 937        c) 428 × 39              d) 4935 : 44
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Bài 2. Tuổi của mẹ và tuổi của con cộng lại là 57 tuổi. Mẹ hơn con 33 tuổi. Hỏi mẹ bao nhiêu tuổi, con bao nhiêu tuổi?  (2 điểm)
Tóm tắt                                                       Bài giải
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Bài 3. Tìm số lớn nhất có 4 chữ số khác nhau, chữ số hàng trăm là chữ số 5 mà số đó vừa chia hết cho 2 và vừa chia hết cho 5? (1 điểm)
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
Bài 4: Tính bằng cách thuận tiện: (1 điểm)
a) 600  x  45  :  15     b) 16 000 :  25  :  40
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
………………………………………………………………………………………………...
 


ĐÁP ÁN ĐỀ THI CUỐI KÌ 1 MÔN TOÁN LỚP 4
Năm học 2017 - 2018
 
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (5 điểm)
Câu 1: đáp án  C      (1 điểm)
Câu 2: đáp án  B  (1 điểm)
Câu 3: đáp án  B  (1 điểm)
Câu 4: đáp án  A  (1 điểm)
Câu 5: đáp án  C  (0.5 điểm)
Câu 6: đáp án  B  (0.5 điểm)
Câu 7: đáp án  C  (0.5 điểm)
B. PHẦN TỰ LUẬN: ( 5 điểm)
Bài 1: (2 điểm)  Đặt tính rồi tính: (M1; M2)
     186 954  +  247 436       839 084 – 246 937        428 × 39                4935 : 44  
    652 834                               729 684                            428                     4935   34  
    196 247                               384 928                              39                        53       112
    849 081                               344 756                          3852                          95
                                                                                     1284                              7
                                                                                     16692                           
Bài 2: (2 điểm):   Tóm tắt (0,25 điểm):
                                              ? tuổi
        Tuổi con :     
                                                                 33 tuổi
        Tuổi mẹ  :                                                                                    
                                                     ? tuổi                              
Bài giải
Tuổi của mẹ là:
(57 + 33) : 2 = 45 (tuổi)
Tuổi của con là:
(57 - 33) : 2 = 12 (tuổi). Hoặc: 45 – 33 = 12 (tuổi). Hoặc: 57 – 35 = 12 (tuổi)
                                                                  Đáp số: Mẹ: 45 tuổi; Con: 12 tuổi
Bài 3: (2 điểm).     
Số đó là:  9580
 


Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi ĐỀ CUỐI KÌ I
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_THI_HKI_TOAN_4_20172018da_lam.doc[0.09 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề cuối kì i
  Ngữ văn
  đề cuối kì i

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 15/12/2013

  Xem: 35

 • De thi cuoi ki I-2008
  Toán học 4
  De thi cuoi ki I-2008

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 28/5/2009

  Xem: 133

 • ĐỀ THI CUỐI KÌ I
  Lịch sử 4
  ĐỀ THI CUỐI KÌ I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Lịch sử 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 17/12/2011

  Xem: 0

 • Đề TV cuối kì I
  Tập đọc 5
  Đề TV cuối kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tập đọc 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 3/12/2012

  Xem: 0

 • De T - TV CUOI KI I
  Toán học 4
  De T - TV CUOI KI I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 10/12/2012

  Xem: 10

 • de kiem tra cuoi ki I
  Ngữ văn
  de kiem tra cuoi ki I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Ngữ văn

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/2/2009

  Xem: 56

 • đề kiểm tra cuối kì I
  Toán học 2
  đề kiểm tra cuối kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 2/3/2012

  Xem: 0

 • De toan 2 cuoi ki I
  Toán học 2
  De toan 2 cuoi ki I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 2

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 21/12/2012

  Xem: 8

 • Đề thi cuối kì I
  Toán học 5
  Đề thi cuối kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 5

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 13/1/2014

  Xem: 0

 • Đề KT cuối kì I
  Địa lý 12
  Đề KT cuối kì I

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Địa lý 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 22/11/2009

  Xem: 394