Đề Thi Toán Học:Đề Thi Hsg

đề thi Tiểu Học Lớp 5 Toán học 5
  Đánh giá    Viết đánh giá
 112       1      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
k2u5wq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2011-06-30 21:17:54
Loại file
doc
Dung lượng
0.02 M
Trang
1
Lần xem
1
Lần tải
112
File đã kiểm duyệt an toàn

Tröôøng Tieåu hoïc Long Khaùnh A ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NH 2009 – 2010 Lôùp : 5/….. Moân: Toaùn Hoï teân HS: …………………………………………. Thôøi gian: 90 phuùt ÑEÀ: Baøi 1 : Tính toång soá baèng caùch thuaän tie

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

Tröôøng Tieåu hoïc Long Khaùnh A  ÑEÀ THI HOÏC SINH GIOÛI NH 2009 – 2010
Lôùp : 5/…..       Moân: Toaùn
Hoï teân HS: ………………………………………….   Thôøi gian: 90 phuùt
 
ÑEÀ:
Baøi 1 :  Tính toång soá baèng caùch thuaän tieän nhaát ( 2 ñieåm)
a)     S= 1 + 2 + 3 + ……………………………..+ 20
b)     40 x 0,25 : 2 + 12 x 0,5
Baøi  2: ( 2 ñieåm)
a)     Tính giaù trò cuûa y bieát : 8,5 – y – 3,4 = 1,9
b)     Minh laøm pheùp tính : ( 2 + 4 + 6 + ………………… + 100 + 102) : 3 = 815. Khoâng laøm tính , em haõy cho bieát Minh tính ñuùng hay sai? Taïi sao?
Baøi 3: (3 ñieåm)
   Moät ngöôøi baùn hoa teát, ngaøy thöù nhaát baùn soá chaäu hoa, ngaøy thöù hai baùn soá chaäu hoa thì coøn laïi ñuùng 100 chaäu. Hoûi luùc ñaàu ngöôøi ñoù coù bao nhieâu chaäu hoa?
Baøi 4: ( 3 ñieåm)
   Tìm  hai soá töï nhieân bieát raèng toång cuûa chuùng baèng 195 vaø khi chia soá lôùn cho soá beù ta ñöôïc thöông soá laø 3 vaø soá dö baèng 15.
 

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi Đề thi HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pngDE_HS_GIOI_TOAN_5_2009_2010.doc[0.02 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề thi HSG
  Toán 9
  đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 54

 • de thi hsg
  Vật lý
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 26

 • De thi HSG
  Hóa học 11
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2009

  Xem: 354

 • de thi hsg
  Tiếng Anh 12
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2010

  Xem: 148

 • DE THI HSG
  Tiếng Anh
  DE THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • Đề thi HSG
  GD hướng nghiệp 9
  Đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • de thi HSG
  Toán học 4
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2012

  Xem: 2

 • De thi HSG
  Toán 9
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2009

  Xem: 114

 • de thi HSG
  Sinh học
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2009

  Xem: 39

 • de thi HSG
  Vật lý 9
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0