Đề Thi Toán Học 6:De Thi Hsg

đề thi Toán học Toán học 6
  Đánh giá    Viết đánh giá
 7       0      0
Phí: Tải Miễn phí(FREE download)
Mã tài liệu
74icuq
Danh mục
đề thi
Thể loại
Ngày đăng
2009-05-10 10:19:47
Loại file
doc
Dung lượng
0.03 M
Trang
1
Lần xem
0
Lần tải
7
File đã kiểm duyệt an toàn

Phßng gd-®t léc Hµ Tr­êng Thcs b×nh an §Ò thi chän HSG Tr­êng n¨m 2009 M«n: To¸n 6. Thêi gian:120 phót. §Ò ra: Bµi 1: (4 ®iÓm) 1. Cho a) BiÕt A = 181. Hái A cã bao nhiªu sè h¹ng ? b) BiÕt A cã n sè h¹

Đây là đoạn mẫu , hãy download về để xem đầy đủ, hoàn toàn miễn phí 100%

 

 
Phßng gd-®t léc Hµ
Tr­êng Thcs b×nh an
§Ò thi chän  HSG Tr­êng n¨m  2009
M«n: To¸n 6.    Thêi gian:120 phót.
 
§Ò ra:
 Bµi 1: (4 ®iÓm)
1. Cho
a) BiÕt A = 181. Hái A cã bao nhiªu sè h¹ng ?
b) BiÕt A cã n sè h¹ng. TÝnh gi¸ trÞ cña A theo n ?
2. Cho        . So s¸nh A víi 1 .
Bµi 2: (6 ®iÓm)
1) T×m sè nguyªn tè P sao cho sè nguyªn tè P + 2 vµ P +10 lµ sè nguyªn tè
2 T×m gi¸ trÞ nguyªn d­¬ng nhá h¬n 10 cña x vµ y sao cho 3x -  4y = - 21
3Cho ph©n sè:
         
  a)  T×m n ®Ó A nguyªn.
  b) T×m n ®Ó A tèi gi¶n . 
Bµi 3: (4 ®iÓm)
    Khèi 6 cña mét tr­êng cã 366 häc sinh, gåm 8 líp. Mçi líp gåm mét sè tæ, mçi tæ cã 9 hoÆc 10 ng­êi . biÕt r»ng sè tæ cña mçi líp b»ng nhau. TÝnh sè tæ 9 ng­êi ,sè tæ cã 10 ng­êi cña c¶ kh«i 6.
Bµi 4: (4 ®iÓm)
Trªn tia Ax lÊy hai ®iÓm B, C sao cho AB = 5cm; BC = 2 cm.
a) TÝnh AC.
b) §iÓm O n»m ngoµi ®­êng th¼ng AB biÕt gãc AOB b»ng 550 vµ gãc BOC b»ng 250. TÝnh gãc AOC ?
. C©u 5: (2 ®iÓm)
T×m tÊt c¶ c¸c ch÷ sè a vµ b ®Ó sè   chia cho 2; 5 vµ 9 ®Òu d­ 1.
 
 
………..   HÕt …………..
 
Hä vµ tªn: ……………………………………………….
SBD……………………………………………….

Nguồn:trên mạng

 
 
HƯỚNG DẪN DOWNLOAD


Để tải về đề thi DE THI HSG
Bước 1:Tại trang tài liệu chi tiết nslide bạn muốn tải, click vào nút Download màu xanh lá cây ở phía trên.
Bước 2: Tại liên kết tải về, bạn chọn liên kết để tải File về máy tính. Tại đây sẽ có lựa chọn tải File được lưu trên nslide.com
Bước 3: Một thông báo xuất hiện ở phía cuối trình duyệt, hỏi bạn muốn lưu . - Nếu click vào Save, file sẽ được lưu về máy (Quá trình tải file nhanh hay chậm phụ thuộc vào đường truyền internet, dung lượng file bạn muốn tải)
Có nhiều phần mềm hỗ trợ việc download file về máy tính với tốc độ tải file nhanh như: Internet Download Manager (IDM), Free Download Manager, ... Tùy vào sở thích của từng người mà người dùng chọn lựa phần mềm hỗ trợ download cho máy tính của mình

LINK DOWNLOAD

doc.pnglop6.doc[0.03 M]

File đã kiểm duyệt
     Báo vi phạm bản quyền
Pass giải nén (Nếu có):
nslide.com
DOWNLOAD
(Miễn phí)

Bạn phải gởi bình luận/ đánh giá để thấy được link tải

Nếu bạn chưa đăng nhập xin hãy chọn ĐĂNG KÝ hoặc ĐĂNG NHẬP

BÌNH LUẬN


Nội dung bậy bạ, spam tài khoản sẽ bị khóa vĩnh viễn, IP sẽ bị khóa.
Đánh giá(nếu muốn)
 BÌNH LUẬN

ĐÁNH GIÁ


ĐIỂM TRUNG BÌNH

0
0 Đánh giá
Tài liệu rất tốt (0)
Tài liệu tốt (0)
Tài liệu rất hay (0)
Tài liệu hay (0)
Bình thường (0)

đề thi tương tự

 • đề thi HSG
  Toán 9
  đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 9/11/2009

  Xem: 54

 • de thi hsg
  Vật lý
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 20/11/2009

  Xem: 26

 • De thi HSG
  Hóa học 11
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Hóa học 11

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 26/12/2009

  Xem: 354

 • de thi hsg
  Tiếng Anh 12
  de thi hsg

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh 12

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/3/2010

  Xem: 148

 • DE THI HSG
  Tiếng Anh
  DE THI HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Tiếng Anh

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 27/2/2012

  Xem: 0

 • Đề thi HSG
  GD hướng nghiệp 9
  Đề thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi GD hướng nghiệp 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 31/10/2015

  Xem: 0

 • de thi HSG
  Toán học 4
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán học 4

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 14/2/2012

  Xem: 2

 • De thi HSG
  Toán 9
  De thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Toán 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 19/9/2009

  Xem: 114

 • de thi HSG
  Sinh học
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Sinh học

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 5/6/2009

  Xem: 39

 • de thi HSG
  Vật lý 9
  de thi HSG

  Danh mục: Đề thi

  Thể loại: Đề thi Vật lý 9

  Phí tải: Miễn phí

  Ngày : 24/2/2011

  Xem: 0