Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Đề thi học kì 2

3/17/2021 7:57:17 AM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/16/2021 10:12:19 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/16/2021 10:11:41 PM +00:00

Giáo án cả năm

3/16/2021 9:33:41 PM +00:00

Bài 46. Máy biến áp một pha

3/16/2021 8:44:44 PM +00:00

Bài 34. Nhân giống vật nuôi

3/16/2021 8:43:26 PM +00:00

Bài 24. Cơ cấu phân phối khí

3/16/2021 7:43:22 PM +00:00

Đề thi học kì 2

3/16/2021 4:59:02 PM +00:00

Bài 25 hệ thống bôi trơn

3/16/2021 3:09:09 PM +00:00

Đề khảo sát chất lượng

3/16/2021 9:20:33 AM +00:00

Bài 30. Hệ thống khởi động

3/16/2021 5:43:43 AM +00:00

Bài 29. Hệ thống đánh lửa

3/16/2021 5:43:28 AM +00:00

Bài 26. Hệ thống làm mát

3/16/2021 5:35:24 AM +00:00

Bài 15. Bản vẽ nhà

3/15/2021 8:23:58 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/15/2021 8:09:26 PM +00:00

Kiểm tra 1 tiết

3/15/2021 8:07:14 PM +00:00