Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

ngôi nhà thông minh

Ngày đăng: 17/10/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 16/10/2021

Đề thi học kì 1

Ngày đăng: 16/10/2021

BAI 8. XAC DINH DO CHUA CUA DAT

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 15. Vật liệu cơ khí

Ngày đăng: 16/10/2021

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 15/10/2021

NHA O DOI VOI CON NGUOI

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/10/2021