Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài 39. Đèn huỳnh quang

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 33. An toàn điện

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 29. Truyền chuyển động

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 27. Mối ghép động

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 26. Mối ghép tháo được

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 22. Dũa và khoan kim loại

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 21. Cưa và đục kim loại

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 20. Dụng cụ cơ khí

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 18. Vật liệu cơ khí

Ngày đăng: 26/09/2021

Tổng kết và ôn tập Phần I

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 15. Bản vẽ nhà

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 13. Bản vẽ lắp

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 11. Biểu diễn ren

Ngày đăng: 26/09/2021

Bài 9. Bản vẽ chi tiết

Ngày đăng: 26/09/2021