Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Giáo án cả năm

Ngày đăng: 15/10/2021

Giáo án CN 12 mới

Ngày đăng: 15/10/2021

cong nghe 8

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 26. Trồng cây rừng

Ngày đăng: 15/10/2021

Bài 26. Trồng cây rừng

Ngày đăng: 15/10/2021

Công nghệ 7 bài 12

Ngày đăng: 15/10/2021

Chủ đề 2. Giống cây trồng

Ngày đăng: 14/10/2021

Bài 2. Hình chiếu

Ngày đăng: 14/10/2021