Giáo án bài giảng Công nghệ

Download Giáo án bài giảng Công nghệ:Công nghệ 6, Công nghệ 7, Công nghệ 8, Công nghệ 9, Công nghệ 10, Công nghệ 11, Công nghệ 12, Khác (Công nghệ)

Bài Mạch cầu thang

Ngày đăng: 19/09/2021

BÀI 1 VAI TRÒ CỦA NHÀ Ở

Ngày đăng: 18/09/2021

Bài 2. Lựa chọn trang phục

Ngày đăng: 18/09/2021

Kiểm tra 1 tiết

Ngày đăng: 17/09/2021